Agiilne tarkvaraline äriprotsesside automatiseerimine

Praktiline protsesside automatiseerimise koolitus

Protsesside automatiseerimisega saavutatud inim- ja ajaressursi kokkuhoid võimaldab ettevõttes inimesi kasulikumalt rakendada. Töötaja saab tegeleda rohkem kaasatust eeldavate ülesannetega ning teatud rutiinseid ja töömahukaid tegevusi (näiteks lao majandamine, arvete saatmine, dokumentide haldamine, andmete säilitamine ja töötlemine) saab efektiivsemaks muuta.

Praktiline protsesside automatiseerimise koolitus keskendub konkreetsetele sammudele, mida automatiseerimisest huvitatud ettevõte peaks tegema, et jõuda ideest lahenduseni.

Inbanki tootejuht ja koolitaja Priidu Tammeorg võtab koolituse kokku sõnadega: "Koolitusel õpid eelkõige, kuidas praktikas kasutada häid analüüsimustreid ja oskuseid ning kuidas neid projektide automatiseerimisel rakendada."

Koolituse eesmärk on läbiproovitud praktikate automatiseerimisjuhiseid ise proovida. Koolitus lõpeb oma ideest tehtava automatiseerimisdisainiga, mida saab hiljem oma ettevõttes rakendada.

Sihtgrupp: ettevõtete juhid, keskastmejuhid, tooteomanikud, äriprotsesside eest vastutajad, projektijuhid ja tarkvaraarendajad.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

 • huvi ja vajadus automatiseerimise vastu;
 • äriline automatiseerimise vajadus ettevõttes.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab, kuidas tarkvaraliselt äriprotsesse automatiseerida;
 • oskab äriprotsessides tuvastada probleeme ja kitsaskohti, mida automatiseerimise abil kaotada;
 • oskab olla agiilse tarkvaraarenduse tiimi juhtiv liige;
 • teab, kuidas äriprotsesse analüüsida ja disainida.

Koolituse teemad:

 • protsesside automatiseerimine;
 • digitaalne transformatsioon;
 • agiilsus;
 • BPMN notatsioon;
 • häkaton.

Metoodika: 

Koolituse teemapunkte käsitletakse lühiloengute vormis, kuhu juurde tuuakse praktilisi näiteid reaalsetest automatiseerimise projektidest.

Maht: 40 akadeemilist tundi

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0413 Juhtimise ja halduse õppekavarühm

 

Koolitusel käsitletavad teemad ja sisukirjeldus:

1. päev- protsesside automatiseerimine, digitaalne transformatsioon

 • protsesside automatiseerimise vajalikkus;
 • protsess kui algoritm;
 • muutuste juhtimine;
 • protsesside automatiseerimise takistused;
 • transformatsiooni järk-järgulisus;
 • efektiivsuse ja täpsuse suurendamine;
 • parem töökohakultuur ja kõrgem tulemuslikkus;
 • silode ühendamine/lõhkumine;
 • läbipaistvuse loomine;
 • turvalisuse ja vastavuse taseme tõstmine;
 • kulude vähendamine;
 • protsessimootor töövoo juhtimiseks;
 • otsustusmootor protsessimootori osana;
 • protsessimootori valimine;
 • töövoogude automatiseerimise disain;
 • käivitatavate töövoogude disain;
 • peamised töövood, mida automatiseerida;
 • automatiseerimise teekond;                     
 • analüüs, AS-IS - TO-BE;                
 • persoonad;                       
 • integratsioonide tuvastamine, tõeväärtussüsteemide kasutamine;                            
 • kasutusjuhtude mudeli loomine;                           
 • kasutajaliidese disain;                  
 • nõuete kogumine, user storyd;                
 • andmemudeli koostamine;                       
 • õiguste jagamine, õiguste poliitika rakendamine;                           
 • dokumentide haldus ja genereerimine;                
 • emailid, sõnumid ja teavitused;               
 • erandid;              
 • haldusliides;                    
 • testimine;                        
 • järeltoiming protsesside tuvastamine;                  
 • KPI-de märkimine ja analüüs;                   
 • projekti lansseerimistoimingud;               
 • projekti KPI statistika jälgimine, Optimize näitel;                
 • auditeerimise praktikad;                           
 • ärivalidatsioonide tuvastamine ja kaardistamine.

Kasutatavad meetodid: lühiloengud, praktiliste näidete toomine reaalsetest automatiseerimisprojektidest, küsimused-vastused

2. päev - mis on agiilsus?    

 • sissejuhatus agiilse tarkvaraarenduse maailma;                      
 • protsessiprojekt ei ole Waterfall projekt;                     
 • kliendikeskne lähenemine;                
 • agiilsuse määratlus;              
 • agiilse arenduse 12 põhiprintsiipi;                  
 • agiilne vs Waterfall;              
 • agiilne kommunikatsioon;                  
 • agiilne fookus;                        
 • iteratiivsus ja inkrementaalsus;                       
 • miks arendada agiilselt;                    
 • Scrum;                         
 • Scrum raamistik;                     
 • Scrum tiim;                
 • tootejuht;                 
 • arendustiim;                           
 • Scrum master;                          
 • sotsiaalne leping;                   
 • kasutajalugu;                          
 • stooride planeerimine;                       
 • storymap;                   
 • toote backlogi elukaar;                       
 • agiilne testimine;                   
 • DOD - definition of done;                     
 • storypokker ajahindamine;                
 • reliisi planeerimine;              
 • arendamise kiiruskordaja;                 
 • töötavat lahenduse tarnimine;              
 • sprint 0;                     
 • backlogi groomimine;                            
 • vastuvõtmise tingimused;                  
 • sprindiplaneerimine;                           
 • hommikune standup;                          
 • sprindi ülevaatus;                  
 • sprindi inkremendi valimine;                           
 • retroperspektiiv;                   
 • tööprogressi visualiseerimine;                        
 • muudatuste planeerimine;                
 • kasutajakogemuse testimine.

Kasutatavad meetodid: lühiloengud, praktiliste näidete toomine reaalsetest projektidest, küsimused-vastused, iseseisev praktiline harjutus üksi või koos oma meeskonnaga

3. päev - BPMN notatsioon

 • BPM-i tutvustus;                                 
 • BPM-i standardid;                                       
 • äristsenaariumid 1 ja 2;                                 
 • BPMN kui äri ja IT vaheline suhtluskeel;                              
 • BPMN-i kasutuselevõtmise riskid;                                         
 • BPMN-ist lähemalt;                                     
 • toimingud ja sündmused;                                       
 • protsessivoo disainimine;                                        
 • basseinid ja ujumisrajad ning nende vajalikkus;                                
 • sündmused;                                   
 • eritoimingud;                                 
 • markerid;                                        
 • alamprotsessid;                            
 • transaktsioonid;                                          
 • sõnumivood;                                 
 • andmed;                                         
 • esitlusviisid;                                    
 • praktiline töö äristsenaariumi disainiks;                              
 • DMN;                                 
 • DMN-i elemendid;                                       
 • BPMN-i ja DMN-i ühendamine;                               
 • äriprotsessi idee valimine ja häkatoniks kandidaadi hindamine.

Kasutatavad meetodid: lühiloengud, praktiliste näidete toomine reaalsetest projektidest, küsimused-vastused, iseseisev praktiline harjutus üksi või koos oma meeskonnaga

4. päev - Häkaton - valmis äriprotsessiprojekt 2 päevaga

 • protsessimootoriga protsessi orkestreerimine;                               
 • protsessimootori valik;                               
 • äri ja IT koostöö;                                         
 • protsesside läbipaistvus;                                          
 • teekond orkestreeritud äriprotsessini;                               
 • kandidaadivalikust projektini;
 • milline on protsessiprojekt;                                        
 • sinu idee lahenduse disain;                                     
 • idee lahenduse hindamine;                                     
 • lahenduse disaini optimeerimine ja kirjeldamine.

5. päev - Häkaton - valmis äriprotsessiprojekt 2 päevaga         

 • idee kasutajaliidese disain;                                      
 • integratsioonide leidmine;                                      
 • automatiseerimiste leidmine;                                 
 • protsessidisaini parendamine ja lõpliku lahenduse koostamine;                              
 • otsustuste leidmine ja disain;                                 
 • otsustuste liitmine protsessidisaini;                                    
 • erandite leidmine ja liitmine protsessidisaini;                                  
 • KPI-de leidmine ja protsessi märkimine;                             
 • dokumentide vajaduse tuvastamine;                                  
 • järeltoimingute tuvastamine;                                  
 • lahenduse analüüsiprojekti esitamine.                                                                          

 

Koolitust viib läbi Priidu Tammeorg.

Inbanki tootejuht Priidu Tammeorg on protsesside automatiseerimisega tegelenud alates 2015. aastast. Danske Banki Taani harus on Priidu läbi viinud suuremate laenutoodete automatiseerimisprojektid ning Coop pangas on viinud ettevõtte laenuprotsesside automatiseerimise uuele tasemele. Priidu omab oskusteavet agiilsest projektijuhtimisest ja selle protsesside automatiseerimisprojektide juures kasutamisest.

⭐⭐⭐⭐⭐

Liisi tagasiside koolitusele: 

"Mulle väga meeldis see koolitus. Sain palju uusi teadmisi ja inspiratsiooni. Priidu oli teinud põhjaliku eeltöö ning minu jaoks oli koolitus sisukas ja laiendas silmaringi. Hinna-kvaliteedi suhe on väga hästi paigas ja koolitus on väärt igat senti (kui mitte rohkem :)).

Meeldis, et tegemist oli praktikuga, kes jagas ka päriselu kogemust ja näitas, kuidas ta päriselt oma tööd teeb. Ausalt öeldes olin suisa pisut kurb, et koolitus kestis ainult viis päeva, nii palju oleks veel olnud uurida ja küsida.

Grupp oli väga hea suurusega, nii et saime kõik koolitajalt personaalset tähelepanu. Meeldis, et Priidu ei tahtnud ainult oma teadmisi jagada, vaid ka meie kogemusi kuulata, mõtles meie probleemidele kaasa ja päriselt aitas lahendusi pakkuda.

Tõesti väga tore koolitaja."

 

⭐⭐⭐⭐⭐

"Koolitaja valdab suurepäraselt personaliseeritud õppe metoodikaid, suhtub igasse koolitatavasse ja tema tausta individuaalselt ja ei jäta kedagi maha ega hätta. Julgustab ka meeskondlikult kõiki teineteise ideid kannatlikult kuulama ja sealjuures annab ise igale projektile väärtuslikku eksperdi tasemel tagasisidet.
Koolituse materjalid olid sisukad ja hästi struktureeritud ning lähtusid kõige aktuaalsematest trendidest.

Koolitaja on pühendunud oma valdkonna ekspert ja väga hea suhtleja. Oma valdkonna asjatundja.

Teadmised omandatud ka läbi praktiliste protsesside ja arenduste.
Priidu Tammeorg on väga intensiivne, hea sõnakasutusega ning väga pädev lektor. Aitäh"

Ajakava

09:15 - 09:30
Kogunemine
09:30 - 11:00
1. teemaplokk
11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
2. teemaplokk
12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
3. teemaplokk
15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
4. teemaplokk

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta. Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga. Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste harjutuste käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Koolitus toimub õppeks vajaliku tarkvaraga arvutiklassis. Ratastooliga ligipääs on tagatud. 

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamistingimused

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.