UI/UX – Kasutajakogemuse ja kasutajaliidese disain + mentorprogramm

11.09–11.11.24 koolitus välja müüdud!

„Ilusad asjad, mis ei tööta, ei ole ilusad,“ on öelnud Apple peadisainer Jony Ive. Tänases digitaalses maailmas ei piisa vaid oskusest asju ilusaks muuta, vaid oluline on ka see, kui hästi nad töötavad.

 

Aastakoolitajaitk

Koolituse eesmärk on anda osalejatele ülevaade sellest, mis täpsemalt peitub nende kahe U-tähega salasõna UI (user interface) ja UX (user experience) taga ning kuidas nende abil luua kaasaegseid, ilusaid ja kasutajasõbralikke digitaalseid lahendusi.

2-päevane praktiline kursus aitab mõista, mis vahe on UI ja UX disainil. Koolituse käigus õpetatakse, kuidas UX disaini abil muuta toote kasutamine lihtsaks ja kasutajasõbralikuks ning kuidas lisada UI disaini, et anda tootele visuaalselt hea väljanägemise ja stilistika.

Koolitus hõlmab erinevaid praktilisi harjutusi stilistika loogika mõistmiseks, prototüüpide loomiseks, disainiressursi väljastamiseks arendajale ja lõppkasutajatega testimiseks.

Koolituse hind sisaldab personaalset 2-kuulist mentorpaketti, mille eesmärgiks on aidata osalejal luua oma portfoolio koos reaalsete disaininäidistega. Koosneb nii praktilisest tööst kui iseõppimisest ning sisaldab viite sessiooni mentoriga.

Sobib neile, kellel on tõsisem soov asuda tööle UI/UX disainerina ning soovivad valmistada ette oma portfooliot ja teha ettevalmistusi tööle kandideerimiseks.

Sihtgrupp:

UI/UX disain on mõeldud kõigile, kel on soov alustada ise UI/UX disainiga või tutvuda UI/UX disaini põhitõdedega. Näiteks spetsialistid IT valdkonnas, disainerid, toote või projektijuhid, testimise, tarkvaraarenduse ja teenuste arendamisega seotud spetsialistid.

Koolitusel osalemise eeldused:

Soovitav on eelnev kogemus ja kokkupuude IT-kesksete teenuste või toodete äriarendusega ning keskmine inglise keele oskus. Koolitusel kasutatakse erinevaid disainitööriistu ja programme, seega on praktiliste ülesannete täitmiseks vajalik keskmisest parem arvutioskus ja eelnev kogemus erinevate programmide kasutamisel.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab disaini ja stilistika alused;
 • mõistab kasutajaliidese (UI) disaini aluseid (kompositsioon, tasakaal, kontrastid);
 • mõistab kasutajakogemuse (UX) disaini alused (prototüüpimine, lõppkasutajatega testimine);
 • mõistab kaasavat (ligipääsetavat) disaini;
 • oskab teha elementaarsel tasemel UI ja UX disaini;
 • oskab luua lihtsamaid ja keerukamaid prototüüpe Figma ja Axure RP tarkvaras;
 • oskab HTML/CSS alused (koodi inspekteerimine ja muutmine Chromes);
 • oskab Atomic design’i (arenduskomponentide disaini);
 • oskab disainisressursi väljastada arendajale;
 • oskab luua UX strateegiat;
 • oskab kasutada tehisintellekti UX protsessi tõhustamiseks Chat GPT, MS Bing AI, MS Copilot, Google Bard abil.

Koolitusel käsitletavad teemad:

1. päev

 • kursuse sissejuhatus;
 • stilistika ja UI disaini sissejuhatus;
 • HTML/CSS sissejuhatus ja Chrome inspectori kasutus;
 • praktilised harjutused Figmas.

2. päev

 • UX disaini sissejuhatus;
 • prototüüpide loomine Figmas ja Axure RP’s;
 • lõppkasutajatega testimine;
 • UX strateegia loomine;
 • tehisintellekti kasutamine UX disainis.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus on üles ehitatud valdavalt praktilise harjutamisena arvutitarkvarades. Koolituse kaks esimest päeva viiakse läbi õppeks vajaliku tarkvaraga arvutiklassis. Teemabloki pikkuseks on 1,5-2 tundi, millest 15-30 minutit on sissejuhatav teooria ja ülejäänud on praktiline harjutus. 

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse läbi iseseisva töö ja disainikriitika.

Maht: 147 akadeemilist tundi, millest 16 akadeemilist tundi toimub klassiruumis ning 131 akadeemilist tundi toimub 2 kuu jooksul iseseisva- ja mentorõppena (sh iseseisev õpe 121 ak h ja 10 ak h koolitajaga koos mentorõpe.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

0613      Tarkvara ja rakenduste arenduse ning analüüsi õppekavarühm

Koolitus toimub koostöös Futurist Estonia OÜ-ga.

Koolitushind sisaldab lisaks: 

 • sooje jooke koos küpsistega;  
 • värskeid puuvilju; 
 • õppematerjale; 
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust; 
 • tunnistust. 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus. 
Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend. 

Koolitust viib läbi Andres Kostiv.

Koolitaja tutvustus: Andres Kostiv on kogenud juht ning koolitaja. Ta on 10 aastat tegutsenud Toyota ja Lexuse Baltimaade müügijuhina ning 7 aastat IT- ning telekommunikatsiooni valdkonna digiteenuste ning UI/UX strateegina.
Andresel on TalTechist magistrikraad tööstustehnika ja juhtimise alal, hiljem on ta end täiendanud Toyota Lean akadeemias, Tietoevry akadeemias ning mitmetel AJ Smarti sertifitseeritud moderaatorikursustel.
Praegu juhib Andres disaini- ja strateegiasprinte agentuuris Futurist ning viib läbi Äripäeva IT-koolitusi kasutajakogemuse teemadel.

Loe lisaks artikleid: 

Kliendi kasutajamugavus e-poes

Kuidas disain inimesi tegutsema paneb? Lexuse-müüjast sai UX disainer

Muuda kasutaja­kogemuse abil külastajad püsiklientideks

Olulised punktid, mida tasub jälgida e-poodi disainides 

Ülevaade: UI/UX disaini tasuta ning tasulised rakendused

Kas tehisintellekt suudab disainida inimesele sobiva kasutajakogemuse?

Kuula raadiosaadet:

Kui hea on Eesti e-poodide disain ja klienditeenindus?

⭐⭐⭐⭐⭐

Helena Karu tagasiside koolitusele: Kahepäevane koolitus andis head baasteadmised UI/UX disainist ning väga meeldis, et sai ka ise käed külge panna – kirjutasin natuke koodi ja tutvusin kahe uue arvutiprogrammiga, kus tegin oma esimesed katsetused. Õpperuumid olid kaasaegsed ja mugavad ning lõunasöök ülimalt maitsev. Koolituspäevadele järgnenud kahekuulise mentorprogrammi raames sain professionaali juhendamisel luua oma portfoolio, mis on väga oluline praktiline lisandväärtus, sest portfoolio on UI/UX disaineri tööle kandideerimisel esmavajalik. Andres on väga hea mentor, kes alati andis praktilisi nõuandeid töö parandamiseks või täiustamiseks. Mentorprogrammi ülesehitus on paindlik ja läbimõeldud, sobides hästi ka täistööajaga töötavale inimesele, sest õpitavad teemad ja disainide loomine on võimalik mugavalt kahe kuu peale ära hajutada.

Ajakava

1.päev
2.päev
09:15 - 09:30
Kogunemine
Koolitus toimub IT Koolituses, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn. Koolitusklass asub I korrusel
09:30 - 11:00
1. Kursuse sissejuhatus
 • sissejuhatus disaini ja ajalugu;
 • disain, vorm, joon, kuju, värv, kompositsioon ning struktuur;
 • atomic design põhimõtted.

Kasutatavad meetodid: loeng ning harjutus

11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
2. Stilistika ja UI disaini sissejuhatus
 • disaini süntaktika ja pragmaatika;
 • programmeeritud stiiliraamat;
 • disainikriitika.

Kasutatavad meetodid: loeng ning harjutus

12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
3. HTML/CSS sissejuhatus ja Chrome inspectori kasutus
 • HTML, CSS ja SASS sissejuhatus;
 • Visual Studio Code programeerimiskeskkonnas harjutamine;
 • Chrome brauseri inspectori kasutamine.

Kasutatavad meetodid: Harjutus

15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
4. Praktilised harjutused Figmas
 • Figma sissejuhatus;
 • auto layout ja disainisüsteem ning stiiliraamat;
 • prototüüpimine.

Kasutatavad meetodid: harjutus

09:15 - 09:30
Kogunemine
09:30 - 11:00
1. UX disaini sissejuhatus
 • sissejuhatus UX disaini ja teenusedisaini ning disainimõtlemisse;
 • UX mustrid ja ligipääsetav disain;
 • prototüüpimise tööriistad.

Kasutatavad meetodid: harjutus

11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
2. Prototüüpide loomine Figmas ja Axure RP’s
 • prototüübi komponendid;
 • prototüüpimise voog Figmast Axuresse;
 • Axures realistlik prototüüpimine.

Kasutatavad meetodid: harjutus

12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
3. Lõppkasutajatega testimine
 • lõppkasutajatega testimise stsenaarium;
 • lõppkasutajatega testimise testlugude loomine;
 • lõppkasutajatega testimine läbiviimine.

Kasutatavad meetodid: harjutus

15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
4. UX strateegia loomine
 • UX strateegia ja HEART meetod;
 • sissejuhatus Google disainisprinti ja näited;
 • tehisintellekti kasutamine UX diasinis;
 • kursuse kokkuvõte.

Kasutatavad meetodid: loeng

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamistingimused

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.