Tarkvara testimise ABC

Tarkvara testimise ABC koolituse eesmärk on anda väga kontsentreeritud ülevaade testimise põhiteemadest:
 • Mida tähendab kvaliteet tarkvaras ning IT valdkonnas?
 • Kuidas kvaliteeti arendajatele ja testijatele üheselt arusaadavalt ja piisavalt kirjeldada?
 • Kuidas kvaliteeti mõjutada ning vältida kvaliteedi kadumaminemist projekti jooksul?
 • Kuidas kvaliteeti mõõta ehk põhitõed testimisest – testimise erinevad liigid ning vastutused testimisel. 

Koolitus toimub koostöös ASA Quality Academy OÜ-ga.

Tarkvara testimise ABC koolitusel saad vastused küsimustele:

 • Mida ma pean testima?
 • Kuidas ma tean, mis teste on vaja teha?
 • Kuidas ma pean testide tulemusi raporteerima?
 • Mis on testilugu ja mis on testiplaan?
 • Mida ma pean arvestama oma testimistööde planeerimisel ja ettevalmistamisel?

 

Sihtgrupp:

Oodatavaks kuulajaskonnaks on tarkvara tellija esindajad, aga ka projektijuhid ning testitiimi juhid, kellel lasub vastutus IT projektides kvaliteet saavutada. 

Koolitust soovitame eelkõige neile, kes nt äripoolel tegutsedes on tarkvaraprojekti vastuvõtja rollis või testija rollis, aga päris täpselt ei tea, mida ja kuidas teha.

Koolitusele on oodatud samuti tootejuhid, analüütikud.

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Tunneb ja oskab kasutada testimisel kasutatavat sõnavara
 • Teab ja oskab planeerida projekti testimise liike ja tasemeid ning nende eest vastutajaid
 • Teab testidokumentatsiooni koostamise põhimõtteid
 • Oskab koostada testiideed ja testilugu
 • Teab protsesside parendamise põhimõtteid ja võimalikke ohte

 

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Kokkupuude tarkvaraarendusega (tellija või IT meeskonna liikme rollis).

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub eesti keeles.

Õpiväljundite saavutamiseks on õpilane osalenud 100% kontakttundides ja edukalt läbinud järgmised harjutused:

 • Näidisprojekti riskianalüüs
 • Nõuete püstitamine erinevatele tarkvaralistele tulemitele (kood, automaattestid, analüüsidokument jne)
 • Testimise tasemete, liikide ja vastutuste planeerimine näidisprojektis
 • Testiideede ja testiloo koostamine näidisprojekti kohta

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 8 akadeemilist tundi (sh 4 ak. h praktilist tööd)

 

Koolitusel käsitletavad teemad ja sisukirjeldus:

 • Tarkvara kvaliteedi mõiste, kvaliteeditagamine ja -juhtimine
 • Testimise definitsioon (ISTQB järgi)
 • Testimise 7 põhimõtet
 • Testimise põhiprotsess
 • Tarkvaranõuete erinevad liigid ja kvaliteet
 • Testimise liigid ja tasemed, rollid testimises
 • Testidokumentatsiooni üldkoosseis ja vastutused
 • Testiloo ja testiidee koostamine
 • Vigade raporteerimine
 • Testimise koondraporti koostamine
 • Protsesside parendamise lühiülevaade

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

Ajakava

08:45 - 09:00
Kogunemine
Koolitus toimub ASA Quality Academy OÜ õppeklassis, Ehitajate tee 108, Tallinn
09:00 - 10:00
I moodul
Sissejuhatus testimisse
10:00 - 10:15
Kohvipaus
10:15 - 12:00
II moodul
Testimise mitmekülgne maailm (kes, mida testib?)
12:00 - 13:00
Lõuna
13:00 - 14:30
III moodul
Testidisain
14:30 - 14:45
Kohvipaus
14:45 - 16:30
IV moodul
Aruandlus ja testitulemuste raporteerimine
16:30 - 17:00
Küsimused ja arutelu

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamistingimused

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 618 1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi.