SketchUp PRO baaskursus

Kursuse eesmärgiks on tutvustada programmi Sketchup kasutamise võimalusi ja õpetada võtteid 3D jooniste loomiseks.

Sketchup võimaldab tekitada 3D jooniseid „pliiatsi ja paberi“ sarnaste võtetega, et kiiresti luua ilmekas ruumiline mudel juba esialgse eskiisi alusel ning esitleda oma ideed kaastöötajatele ja klientidele. Sketchupi väljundit võib kuvastada (render) mitmel viisil: otse välja trükkida, salvestada pikselfailina töötlemiseks fototöötlusprogrammiga või vektorkujundina töötlemiseks vektortarkvaraga jms. Kursuse eesmärgiks on tutvustada programmi Sketchup kasutamise võimalusi ja õpetada võtteid 3D jooniste loomiseks.

Kursus viiakse läbi SketchUp Pro baasil ehkki kahel esimesel päeval käsitletakse teemasid, mis on kasutavad ka programmi vabavarana saadava Sketchup Make versioonis. Kursus on kombinatsioon loengumaterjalidest, esitlustest ning iseseisvatest, instruktori juhendamisel täidetavatest ülesannetest. Kõiki teemasid käsitletakse koos vastavate harjutuste sooritamisega. Kursuste kuulajad saavad kaasa kursuste konspekti, kus koos teemade kirjeldustega on toodud ka harjutuste sooritamise käik ja vastavad illustratsioonid, nii et harjutusi saaks lahendada ka iseseisvalt.

Koolitus toimub koostöös Usesoft AS-ga.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • SketchUpi keskkond, töövahendid.
 • Tasapinnaliste kontuuride joonestamine
 • Ruumiliste objektide genereerimine tasapinnalistest kontuuridest.
 • Liigutamine ja pööramine. Napsamine (Inference).
 • Grupid ja komponendid. Palett Outliner. Komponentide laadimine 3D Warehouse lehelt.
 • Objektide omavaheline suhtlus (lõikumine, Solid Tools).
 • Materjalid ja värvused. Valgus ja värjud.
 • TIN pinnad (maastikud)).
 • Stseenid ja animeerimine.
 • Objektide sidumine fotodega. Geograafilise asupaiga seadistamine. Google Earth.
 • Layout. Vaadete asetamine joonise lehele. Joonise mõõtmestamine.
 • Lisamoodulid (Extensions). Nende tähtsus ja allikad.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab luua arhitektuursete ja ka diskreetsete objektide ruumilisi mudeleid nii „tühjalt kohalt“ kui ka tasapinnaliste jooniste (näiteks .dwg) alusel ning kuvada neid päikesevalguse ja varjudega;
 • oskab luua (PRO versioonis) jooniste lehti, mis on varustatud mõõtmete, annotatsioonide, kirjanurkade jms paberjooniste atribuutidega;
 • oskab laadida ja kasutada Warehouse’ saidilt valmis mudeleid ja lisamooduleid.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Kursuse edukaks läbimiseks on vajalik omada ettekujutust ruumilisest situatsioonist ja selle esitamisest tasapinnalisel meediumil (paberil, arvuti ekraanil). Samuti peaks kursusel osaleja valdama Windowsi või OSX operatsioonisüsteeme tavakasutaja tasemel (oskama navigeerida andmekandjatel failide leidmiseks ja salvestamiseks). Vajalik on ka arusaamine vektor- ja pikselgraafika olemusest ja erinevustest.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub 25. ja 28.-29.11.2022, kell 9:30-14:30, sisaldab 2 kohvipausi.

Koolitus viiakse läbi  Usesofti koolitusklassis Tobiase 8, Tallinn.

Osalejad saavad kaasa kirjaliku õppematerjali, mis sisaldab teemade kirjeldusi koos harjutuste illustratsioonidega ja lahenduskäigu kirjeldusega. Antud materjal sisaldab isegi rohkem ülesandeid kui klassis käsitletakse, pakkudes nii võimalust iseseisvaks tööks ja täites mingil määral õpiku funktsioone. Iga kursuse läbinu saab tasuta kaasa ka e- algkursuse, et tunnis õpitut oleks võimalik üle vaadata ja/või harjutamist kodus jätkata.

Õpiväljundid loetakse omandatuks juhul kui õpilane on osalenud ja kaasa töötanud kursusel vähemalt 75% kursuse kogumahust, ja sooritanud positiivselt kursuse käigus kõik kontrollharjutused. Iga kursuslane saab Usesofti Koolituskeskuse poolt õpiväljundite omandamist kinnitava tunnistuse. Kui õpilane on kursusel osalenud ja kaasa töötanud vähem kui 75% kursuse kogumahust, väljastatakse tõend.

Maht: 18 akadeemilist tundi (tavaliselt jaotatud 3-le päevale)

 

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0611 Arvutikasutuse õppekavarühm.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

 

Koolituse viib läbi Jaak Aavik

Autodeski poolt atesteeritud instruktor.

Jaak on lõpetanud nii Kunstiülikooli disainieriala kui Tehnikaülikooli sildade ja teede eriala. Töötanud disaineri ja konstruktorina mitmetes ettevõtetes ja õppejõuna nii Kunstiülikoolis kui ka muudes kõrgkoolides. Töötab Usesoftis CAD tarkvara konsultandi ja koolitajana alates aastast 2006. Jaak on andnud välja mitmeid CAD tarkvara õpikuid ja arendanud CAD tarkvara koolitusmaterjale.

 

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamistingimused

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.