No-Code veebiäppide loomine Bubble.io keskkonnas algajatele

Kui sul on idee, aga ei ole arendajat selle ellu viimiseks, siis aitab Sind Bubble.io.
Kui sul on visioon luua veebilehti, andmebaase või infosüsteeme endale või teistele, kuid ei ole piisavalt oskusi, siis lihtsaim viis seda teha on kasutades no-code lahendusi!

Üks hea viis end proovile panna on kasutades Bubble.io rakendust, mille drag-and-drop elemendid võimaldavad kerge vaevaga luua kasvõi uue Meta (Facebook), Airbnb, Auto24 või mistahes muu veebiportaali – ainult et ilma kodeerimiseta. Tundub uskumatu?

Koolitus on hea võimalus teha tutvust infotehnoloogia võimalustega ilma programmeerimist oskamata- sealhulgas õppida tundma andmebaase, andmesisestustest kuni relatiivsete andmekäsitlusteni välja, mis lõpptulemusena annavad võimaluse vajalikud andmed panna sõltuma ette antud parameetritega ja seda sama keeruliste funktsioonidega, kui Excelis „IF” funktsiooni kokku pannes.

Kasutades Bubble.io rakendust saab koolitusel ülevaate infotehnoloogia aluspõhimõtetest  -  õpingute käigus käsitletakse  front-end ja back-end tegevusi, andmebaase ja funktsioone, stiile (Brand guidelines) ja skaleeritavust (rakendus kohendab end vastavalt seadmele).

Mõned näited lahendustest, mis on loodud Bubble.io keskkonnas:

Allikas: https://bubble.io/showcase

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele algteadmised Bubble.io kodeerimisvabas keskkonnas veebirakenduse loomisest. Kursuse lõpus on iga kursuse läbinu võimeline looma omaenda veebirakenduse (vähemalt elementaarsel kujul põhifunktsioonidega) või looma POC (proof of concept) oma ideede katsetamiseks.

Iga koolituse läbinu loob kursuse jooksul ühe veebiaplikatsiooni. Olgu selleks siis NÄITEKS kas lihtne tegevuste nimekiri, ostu nimekirja äpp või välja laenatavate asjade (raamatud, mänguasjad, töövahendid) nimekiri koos laenamise ja tagastamise kuupäevadega.

Sihtgrupp:

 • Kõik (s.h ümberõppijad, huvilised), kes alles kaaluvad infotehnoloogia või andmebaasidega tegelema hakkamist.
 • Ettevõtjad või ettevõtlikud inimesed, kellel on olemas visioon mingist veebirakendusest või veebipoest, aga ei ole arendajat või eelarvet rakenduse loomiseks.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Oskab ette valmistada loodava tarkvara analüüsi ja suudab kirjeldada põhifunktsioone
 • Loob omale Bubble.io keskkonnas omaenda veebirakenduste keskkonna (tasuta)
 • Loob omale rakenduse tooriku ning hakkab sinna oma visiooni realiseerima
 • Tunneb disainielementide loogikat ja mõistab erinevaid elemente grupeerida
 • Saab aru, kuidas erinevad elemendid käituvad ekraanisuuruse muutudes – „responsive” disain
 • Loob oma vajadustele vastava andmebaasi ning loob erinevate andmeväljade vahel vajalikud seosed
 • Oskab luua elementaarseid funktsioone, mis sõltuvad sisust, sisu olemasolust või selle puudumisest. 

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

„Jah suudan” ellusuhtumine. Huvi IT vastu.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolituse tulemus on positiivne, kui kursuse läbinul on ette näidata toimiv veebirakendus. Üldine kursuse läbiviimise meetod on koskmudel (waterfall) meetod - tarkvara luuakse samm sammult, kus eelmine samm peab olema tehtud enne järgmist. Tegevused on järgmised :

 • Nõuete määratlemine
 • Nõuete analüüs
 • Tarkvara disain
 • Detailne disain
 • Kodeerimine
 • Testimine
 • Tarkvara juurutamine (kasutuselevõtt)

Et saaks hakata looma andmebaasi peab olemas olema tarkvara spetsifikatsioon (vähemalt elementaarsel tasemel). Selleks, et luua funktsioone ja salvestada andmeid peab olemas olema andmebaas jne. Samas saab alati minna tagasi eelmise sammu juurde ning seda täiendada, näiteks andmebaasi baasi kirjeldus ei pea kohe olema lõplik. Bubble.io tarkvara saab arendada ka agiilsel meetodil, kuid algtaseme jaoks on koskmudel mõistlikum. 

Maht: 24 akadeemilist tundi  (4 ak h korraga, 6 õhtul, 2 nädala jooksul)

 

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0613 Tarkvara ja rakenduste arenduse ning analüüsi õppekavarühm

 

Koolituse hind sisaldab lisaks:

 • Tunnistust;
 • Koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel 2 nädala jooksul pärast koolitust.

Lisaväärtusena pakume:

 • sooje jooke koos küpsistega;
 • värskeid puuvilju.

IT koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

 

Loe koolitaja artikleid: 

Parim viis veebirakenduste loomiseks ilma koodita

Kuidas Bubble.io töötab?

 

Koolituse viib läbi Olari Rätsep

Koolitaja enesetutvustus: „Hingelt ettevõtja, kuid viimased 6,5 aastat olen nautinud palgatöölise mõnusat elu Tallink Grupis. Seoses keerulisemate aegadega turismisektoris, eriti 2020 aasta II pooles panin oma hobi ka korraks endale lisateenistust tootma, kui umbes poole aasta jooksul pakkusin Bubble.io arendusi Fiverr.com platvormil. Bubble.io’ga tutvusin umbes 3 aastat tagasi, kui otsisin oma ideele arendajat. See oligi koht, kus üks hea tuttav ütles: „Sul ei ole vaja uut arendajat, sul on vaja Bubblet”. Pärast seda olen loonud pildijagamise portaali, 4-5 äppi Fiverr keskkonnas, endale paar pisikest dashboardi ning nüüd pusin juba uue projekti kallal ja seda kõike ridagi koodi kirjutamata.„

Ajakava

1.päev
2.päev
3.päev
4.päev
5.päev
6.päev
16:45 - 17:00
Kogunemine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63. 

17:00 - 18:30
1. Ärianalüüs ja ülesande püstitus
 • Üldine äriplaan
 • Ärimudeli analüüs
 • Ülesande püstituse kirjeldus
 • Selge kirjeldus, mis on aplikatsiooni eesmärk ja mis on selle põhifunktsioonid
 • Tugifunktsioonide kaardistamine
 • Andmebaasi kirjeldus, milliseid andmevälju on vaja, et rakendus tööle hakkaks
 • Bubble konto loomine ja applikatsiooni loomine (tasuta)

Kasutatavad meetodid: workshop

18:30 - 19:00
Kohvipaus
19:00 - 20:30
2. Vaata ja jäta meelde
 • Üldine ülevaade
 • Design - kirjeldatakse kõiki peamisi elemente (sisendväljad, nupud, valikud jne)
 • Workflows
 • Data
 • Styles
 • Plugins
 • Settings
 • Logs
 • Näidislahenduse loomine

Kasutatavad meetodid: vaata ja jäta meelde.

16:45 - 17:00
Kogunemine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63. 

17:00 - 18:30
3. UI ja UX ehk front end
 • üldine disain ja stiilid
 • skaleeritavus
 • stiilide kasutamine aplikatsioonis
 • erinevad teemalehed ning nende vahel navigeerimine
 • aplikatsiooni erinevad vaated
 • erinevate kasutuslugude uurimine
 • sisestatud andmesisestusvälja erinevad väärtused (placeholder ja vaikeväärtus)
 • SEO

Kasutatavad meetodid: praktika, arutelu

18:30 - 19:00
Kohvipaus
19:00 - 20:30
4. backend ja andmebaas
 • andmebaasi loomine
 • määrata tüübid
 • vaikeväärtused andmebaasis
 • väljade vaikeväärtused aplikatsioonis

Kasutatavad meetodid: praktika

16:45 - 17:00
Kogunemine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63. 

17:00 - 18:30
5. Andmete salvestamine
 • Tagasi teemasse
 • Andmete salvestamine andmebaasi
 • Kasutajate registreerimine
 • Arvutuste tegemine flow protsessis,
 • Tingimuslikud flow elemendid

Kasutatavad meetodid: workshop

18:30 - 19:00
Kohvipaus
19:00 - 20:30
6. Kõik võib olla tingimuslik
 • Üldine ülevaade
 • Jätkame workflow-dega
 • Tingimuslikkus andmetes ja disainis
 • Gruppide peitmine/näitamine

Kasutatavad meetodid: vaata ja jäta meelde.

16:45 - 17:00
Kogunemine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63. 

17:00 - 18:30
7. Lisa pluginad
 • erinevad pluginad, mida saab aplikatsioonis kasutada
 • pluginate otsimine ja õige valimine
 • plugina juhendii kasutamine ja installeerimine ning rakendamine

Kasutatavad meetodid: workshop

18:30 - 19:00
Kohvipaus
19:00 - 20:30
8. Keskendume oma aplikatsioonile
 • Workshop ja oma aplikatsiooni ehitamine
 • jooksvad küsimused, vastused ja kogemuste jagamised

Kasutatavad meetodid: workshop

16:45 - 17:00
Kogunemine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63.

17:00 - 18:30
9. Minu aplikatsioon
 • Tagasi teemasse
 • Kordame üldised elemendid üle
 • Küsimused-vastused
 • Workflow käivitajad

Kasutatavad meetodid: workshop

18:30 - 19:00
Kohvipaus
19:00 - 20:30
10. Aplikatsiooniga maailma
 • Kui aplikatsioon on valmis, mis on edasised võimalused
 • Oma domeenile seadistamine
 • Pisipilt ja muud seadistatavad vigurid

Kasutatavad meetodid: workshop

16:45 - 17:00
Kogunemine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63. 

17:00 - 18:30
11. Aplikatsiooni ehitamine
 • Vaatame erinevaid aplikatsioone, mis on valmis saanud
 • Jagame kogemusi

Kasutatavad meetodid: workshop

18:30 - 19:00
Kohvipaus
19:00 - 20:30
12. Wrapup
 • Üldisem networkimine
 • Viimased viimistlused aplikatsioonile
 • Mis oma aplikatsiooniga nüüd edasi teha

Kasutatavad meetodid: workshop

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamistingimused

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 618 1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi.