Autor: Olari Rätsep • 5. juuli 2022

Kuidas Bubble.io töötab?

Lihtsaim moodus luua veebi andmebaas - näiteks ettevõtte suvepäevade osalemise kohta!

Maailmas on lugematu arv põhjuseid, miks võiks olla vaja luua mõni veebipõhine andmebaas. Alustades lihtsatest registreerimisvormidest lõpetades keerukate lao- ja tootmisarvestustega.

Vastavalt ülesande keerukusele kaasnevad ka valikud vahendite valikul, et millist rakendust kasutada, et andmed saaks registreeritud, hallatud ning mis võimaldaks ka andmete võimalikult mugavat ja sihipärast töötlust. Sõltuvalt erinevate inimeste valikutest, võib vabalt juhtuda, et vastus kõigile küsimustele on Bubble.io. Andmebaasi loomine kasutades Bubble.io rakendust on lihtne, kiire ja intuitiivne. Hetkel ei hakka peatuma disainil ega kasutajate autentimisel, pigem keskendun seekord andmetele ja nende kasutamisele ning alustan nii-öelda puhtalt lehelt.

Alustades andmebaasi loomist Bubble.io baasis on teid ees ootamas 1 tabel, mis on mõeldud kasutajate haldamiseks. Selles tabelis on juba olemas koht kasutaja emaili ja salasõna jaoks ning mõned abiväljad kasutaja kohta. Kui tekib vajadus, siis saab sinna lisada kasutaja nime, pildi, vanuse, kirjelduse või admin staatuse - kõik mis kasutaja haldamiseks vaja võib minna.

Kuid ärme jää kasutajate juurde kinni, edasi saame luua ise mistahes uusi tabeleid ning täita neid mistahes andmeväljadega ning neid siis omavahel siduda.

Kuidas luua osalejate andmebaasi?

Meil oleks vaja luua kasutajate andmebaas, kus on töötajate nimed, kes osalevad ettevõtte spordipäeval. Nii nagu ikka, algavad kõik andmebaasi loomised eesmärgi kirjeldamisest ning ka käesolev väike andmebaas ei ole mingi erand. Aga kui ei viitsi ette liiga palju mõelda, siis mõtleme jooksvalt ning rakendame loogikat ka kohe tarkvaras.

Kõigepealt saame kohe kasutada juba valmis Bubble elemente ning laseme kasutajatel end registreerida läbi valmis elementide. Samas, võib-olla tahaks teda, mis osakonnast on töötaja? Pole probleemi, lisame osakonna valiku kasutajate tabelisse.

Kasutajad aga võivad teha oma osakonda kirjeldades vigu ning üks osakond võib ilmuda hiljem tabelisse mitmel erineval moel. Ei ole probleemi, loome eraldi osakondade tabeli, mille sisu täidab administraator ning kasutajad saavad teha lihtsalt valiku eelnevalt loetletud valikute hulgast.

Kui kasutaja on registreeritud, siis oleks vaja luua võimalus lasta neil end registreerida mõnele spordiüritusele. Selleks on vaja luua spordialade tabel, kus on kirjas, mis spordialad on kavas, koos kõigi vajalike kirjeldustega mis aitaks kasutajatel teha valikut osalemise osas. Ka spordialad saab administraator kirjeldada otse andmebaasi või läbi eraldi admin vaate. Vahemärkusena lisan, et kasutajatele saab luua lisavälja “Admin” vms ning kui kasutaja on administraator siis anda talle lisavõimalusi andmetega manipuleerimiseks, mida tavakasutajatele te ei pruugi anda.

Hästi, kui nüüd on loodud kasutajad, osakonnad ja spordialad, siis järgmisena on vaja need andmed kuidagi kokku siduda. Selleks sobiks suurepäraselt järgmine tabel “osalejad”, kus registreeritakse ära kõik kasutajad kes soovivad mingitel aladel osaleda. Kusjuures saame jätta võimaluse ühel kasutajal osaleda mitmel spordialal või ka määrata mõnele alale maksimaalse täituvuse.

Loo kogu andmetest endale vajalikud tabelid

Lõppkokkuvõttes saame luua ka eraldi osaluslehe, kus on kirjas kõik kasutajad erinevatel aladel, et kasutajad saaks juba ette teada, kellega nad koos võistlema hakkavad või osakonna juhatajad saaks innustada ja kontrollida kas kõik on ikka kenasti ennast spordipäevale registreerinud.

Sellise hüpoteetilise andmebaasi kokkupanek on täiesti jõukohane kõigile, kes on läbinud bubble.io alg kursuse ning saavad aru andmebaasi töötamise loogikast. Eelnev kogemus andmebaasidega on soovitatav, kuid kindlasti mitte vajalik.

Mis on Bubble.io üldse?

Bubble.io intuitiivne ja interaktiivne keskkond laseb kõiki arendusi ja katsetusi kohe reaalajas proovida ning kui miskit ei tööta nii nagu te ette nägite, saate kohe olukorda parandada ja uuesti katsetada. Kõige parem kogu selle protsessi juures on aga see, et kõik tegevused toimuvad reaalajas üle veebi ning kui te teete kellegagi koostööd või soovite tulemust kellegagi jagada, siis piisab vaid lingi saatmisest ning koostööpartner või klient saab kohe tulemuse üle vaadata ning tagasisidet anda.

Faktid

Olari teeb IT Koolituses Bubble.io koolitust, kus õpetab rakendust kasutama ning seal ehitama kõike võimalikke lehti ja andmebaase. Tutvu koolitusega lähemalt SIIN