ITIL 4 Foundation

 ITIL 4 on oluline edasiarendus ja uuendus IT-põhiste teenuste haldamise maailmas, mis käsitleb uusi praktikaid ja töötamise viise, mida firmad ja organisatsioonid võivad tänapäeva digimaailmas kasutada.

 

Need teadmised on vajalikud mitte ainult IT-professionaalidele, vaid laiemale ringkonnale, kes kõik digitaalse muutuste maailmaga kokku puutuvad.

ITIL 4 Foundation on sissejuhatav kursus kogu ITIL 4 sertifikaadikursuste maailma.

Koolituse eesmärk on tekitada osalejas  arusaam kaasaegsest IT teenuste haldusest, mis põhineb teenuse väärtuse süsteemil (Service Value System). Väga oluliseks osaks selles kursuses on seosed selliste teiste lähedaste metoodikatega nagu Lean, Agile ja DevOps.

Koolitus toimub koostöös Meriroos OÜ-ga.

Sihtgrupp:
Koolitus on suunatud inimesele, kes soovib ülevaadet kaasaaegsest IT teenuste haldusest, mis põhineb teenuste väärtuse süsteemil (Service Value System).

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Tunneb ITIL 4 seitset juhtpõhimõtet
 • Teab teenuste väärtusahelat (Service Value Chain) ja teenuste halduse nelja mõõdet
 • On tutvunud ITIL- i 34 praktikaga, pöörates eelkõige tähelepanu 18 praktikale
 • Teab Lean IT, Agile, DevOps ja organisatsiooniliste muudatuste juhtimise (Organizational Change Management) põhimõisteid
 • On valmis vastavaks sertifikaadieksamiks.

 

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Abiks on algteadmised teenuste halduse põhimõistetest.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Kursuse materjalid on koostanud ITpreneurs. Nii materjalid, kui ka kursus ise ja kursuse lektor on ametlikult akrediteeritud. Iga õpilane saab materjalid e-raamatute kujul. Õppematerjalide nn. Pro Pack sisaldab järgmisi komponente:

 • ITIL 4 Foundation - Pro - eBook
 • Introduction to ITIL 4 Foundation - Pre Reading Guide
 • ITIL 4 Post Reading
 • ITIL 4 Sample Questions
 • ITIL 4 Foundation Quick Reference Cards

Koolituse läbinud kuulajad saavad õiguse teha rahvusvahelise sertifikaadieksami - ITIL 4 Foundation Certificate in IT Service Management.

Eksam koosneb neljakümnest valikvastusega küsimusest. Eksami läbimiseks ja sertifikaadi saamiseks on tuleb koguda vähemalt 65% maksimaalsest punktisummast.

Iga osaleja saab eksamivautšeri, mis kehtib aasta. 

Igaüks valib ise, millal ta peale koolitust on valmis eksamit tegema. Eksam tehakse üle veebi otse PeopleCert eksamikeskuses omaenda arvutist.

Maht: 20 akadeemilist tundi (sh 16 ak h klassis + 4 ak h eksam)

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0413 Juhtimise ja halduse õppekavarühm

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

2. - 3. oktoober viib koolituse läbi Enely Prei.

30. november - 1. detsember viib koolituse läbi Risto Moor

 

 

IT koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

 

Ajakava

1.päev
2.päev
09:00 - 17:00
ITIL 4 Foundation. Asukoht: Tallinn, Lõõtsa 5
 1. Sissejuhatus
 2. Teenuste haldus – põhimõisted
 3. Seitse juhtpõhimõtet
 4. Teenuste halduse neli mõõdet
09:00 - 17:00
ITIL 4 Foundation
 1. Teenuse väärtuste süsteem
 2. Pidev täiustamine
 3. ITIL praktikad, ülevaade

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamistingimused

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 618 1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi.