Andmeanalüüs ja visualiseerimine SQL abil

Andmetest ja nende töötlusest ei pääse tänapäeval ükski IT-ga tegelev inimene. Mis oskusi on edukaks andmeanalüüsiks vaja? Kuidas oma tulemusi efektiivselt teistele arusaadavaks teha ja jagada?

Neile küsimustele ja teistelegi saab vastused koolitusel “Andmeanalüüs ja visualiseerimine SQL abil”, kus praktika kinnitab teooriat.

Koolituse eesmärk on osalejatele kinnistada peamisi SQL põhise andmeanalüüsi võtteid ning samuti teha sissejuhatus andmete visualiseerimise lõpmatute võimalustega maailma.

Sihtgrupp: Koolitus on mõeldud algtasemel SQL päringukeele oskusega andmehalduritele, analüütikutele ja arendajatele, kes soovivad astuda järgmist sammu oma töö efektiivsuse suurendamisel või  soovivad edasi liikuda andmeteaduse valdkonnas.

Koolitusel osalemise eeldused:

Praktilised harjutused eeldavad vähemalt algtasemel kokkupuudet SQL päringukeelega ja tekstifailide redigeerimise oskust. Konkreetselt kasutame andmebaasimootorina vabavaralist PostgreSQL baasimootorit, aga sobib ka Oracle, MS SQL, MySQL jms kogemus. Päringukeskkonnaks ja visualiseerimiseks kasutame vabavaralisi programme pgAdmin ja Grafana.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab erinevate andmebaasidega tööd teha;
 • oskab andmeid analüüsiks ette valmistada ja SQL abil pärida;
 • tunneb andmeanalüüsi ja statistika peamisi võtteid;
 • teab keerukamaid SQL konstruktsioone, sh aknafunktsioone;
 • oskab tulemusi visualiseerida Grafana tarkvara abil.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Teemapeatükkide järjestikune läbimine ja harjutused. Kursuse alguses selgitab koolitaja välja osalejate senised teadmised ja erihuvid ning saadud info põhjal on vastavalt võimalik osade teemaplokkide spetsiifilisem käsitlus.

Koolitusel on teooria ja praktika omavahel läbivalt seotud. Tutvustatakse levinumaid tööriistu, mis sobivad ka algajatele.

Õpiväljundite omandamist hinnatakse peale igat teooriaplokki tehtavate praktiliste harjutuste kaudu.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 16 akadeemilist tundi

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0613 Tarkvara ja rakenduste arenduse ning analüüsi õppekavarühm

Koolitushind sisaldab lisaks: 

 • sooje jooke koos küpsistega;  
 • värskeid puuvilju; 
 • õppematerjale; 
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust; 
 • tunnistust. 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus. 
Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend. 

IT koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Koolitust viib läbi Ants Aasma.

Koolitaja tutvustus: Ants Aasma omab 10 aastat kogemust rahvusvahelistele suurkorporatsioonidele ja idufirmadele PostgreSQL teenuste pakkumises, alates jõudluse probleemide lahendamisest ja kõrgkäideldavuse tagamisest kuni privaatpilve ehitamise ja andmebaasi mootori parenduste arendamiseni. Koos sellele eelnenud arendaja ja tarkvaraarhitekti tööga on ta kogenud nii andmebaasi lahenduste arendamises kui ka nende opereerimises. Ants on aidanud klientidel ehitada sujuvalt töötavaid andmebaasilahendusi nii autotööstuses, telekommunikatsioonis, pangaduses, kosmosetehnoloogias kui ka mujal.

Ajakava

1.päev
2.päev
09:15 - 09:30
Kogunemine
09:30 - 11:00
Sissejuhatus
 • kursuse ülevaade;
 • põhimõisted;
 • praktiliste kasutusvaldkondade näited;
 • kasutatud tarkvara tutvustus.

Kasutatavad meetodid: loeng

11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
Andmekogude praktiline käsitlemine
 • andmete pärimine SQL abil ja analüüsiks ettevalmistamine;
 • andmete andmebaasi laadimine / import;
 • levinud failiformaadid ja transformatsioonid, sh regulaaravaldised;
 • EDA - Exploratory Data Analysis.

Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus

12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
SQL andmeanalüüsi lihtsamad võtted
 • järjestamine / sorteerimine. Nullide käsitsus;
 • grupipõhised agregaatfunktsioonid;
 • grupi näidisridade leidmine;
 • Pivot.

Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus

15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
SQL Statistika põhifunktsioonid
 • regressioonarvutus;
 • järjestusfunktsioonid (ranking);
 • kvantiilanalüüs.

Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus

09:00 - 09:30
Kogunemine, eelmise päeva küsimused ja kordamine, puhver
09:30 - 11:00
SQL aknafunktsioonide tutvustus
 • reapõhise analüütika tutvustus;
 • duplikaatide ridade leidmine / eemaldamine;
 • jooksvad keskmised ning summad;
 • YOY protsentuaalne arvutamine.

Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus

11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
Andmete visualiseerimine Grafana abil
 • tutvustus - installeerimine ja seadistamine;
 • põhiliste andmeesituspaneelide tutvustus;
 • päringute kirjutamine ja testimine.

Kasutatavad meetodid: loeng+ harjutus

12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
Grafana praktiline kasutamine
 • graafikud;
 • tabelid;
 • counterid;
 • näidikud;
 • linkimine.

Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus

15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
Teemad edasijõudnutele
 • päringute kiirendamine, andmelaod;
 • tekstiotsing, hägusotsing;
 • muude levinumate vabavaraliste visualiseerimiskeskkondade tutvustus.

Kasutatavad meetodid: loeng

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamistingimused

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.