Andmeanalüüs ja visualiseerimine SQL abil

Andmetest ja nende töötlusest ei pääse tänapäeval ükski IT-ga tegelev inimene. Mis oskusi on edukaks andmeanalüüsiks vaja? Kuidas oma tulemusi efektiivselt teistele arusaadavaks teha ja jagada?

 

Kõikidele nendele küsimustele ja veel teistelegi seotud küsimustele saab vastused koolitusel “Andmeanalüüs ja visualiseerimine SQL abil”, kus praktika kinnitab teooriat.

Koolituse eesmärk on osalejatele kinnistada peamisi SQL põhise andmeanalüüsi võtteid ning samuti teha sissejuhatus andmete visualiseerimise lõpmatute võimalustega maailma.

Sihtgrupp: Koolitus on mõeldud algtasemel SQL päringukeele oskusega andmehalduritele, analüütikutele ja arendajatele, kes soovivad astuda järgmist sammu oma töö efektiivsuse suurendamisel või  soovivad edasi liikuda andmeteaduse valdkonnas.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Oskab erinevate andmebaasidega tööd teha
 • Oskab andmeid analüüsiks ette valmistada ja SQL abil pärida
 • Tunneb andmeanalüüsi ja statistika peamisi võtteid
 • Teab keerukamaid SQL konstruktsioone, sh aknafunktsioone
 • Oskab tulemusi visualiseerida Grafana tarkvara abil

Koolitusel osalemise eeldused:

Praktilised harjutused eeldavad vähemalt algtasemel kokkupuudet SQL päringukeelega ja tekstifailide redigeerimise oskust. Konkreetselt kasutame andmebaasimootorina vabavaralist PostgreSQL baasimootorit, aga sobib ka Oracle, MS SQL, MySQL jms kogemus. Päringukeskkonnaks ja visualiseerimiseks kasutame vabaralisi programme pgAdmin ja Grafana.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Teemapeatükkide järjestikune läbimine ja harjutused. Kursuse alguses selgitab koolitaja välja osalejate senised teadmised ja erihuvid ning saadud info põhjal on vastavalt võimalik osade teemaplokkide spetsiifilisem käsitlus.

Koolitusel on teooria ja praktika omavahel läbivalt seotud. Tutvustatakse levinumaid tööriistu, mis sobivad ka algajatele.

Õpiväljundite omandamist hinnatakse peale igat teooriaplokki tehtavate praktiliste harjutuste kaudu.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolituse maht on 16 akadeemilist tundi

0613    Tarkvara ja rakenduste arenduse ning analüüsi õppekavarühm

Koolitushind sisaldab lisaks:

 • õppematerjale;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:

 • sooje jooke koos küpsiste ja puuviljadega.

 

IT koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

Ajakava

1.päev
2.päev
09:15 - 09:30
Kogunemine
09:30 - 11:00
Sissejuhatus
 • Kursuse ülevaade
 • Põhimõisted
 • Praktiliste kasutusvaldkondade näited
 • Kastutatud tarkvara tutvustus

Kasutatavad meetodid: loeng

11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
Andmekogude praktiline käsitlemine
 • Andmete pärimine SQL abil ja analüüsiks ettevalmistamine
 • Andmete andmebaasi laadimine / import
 • Levinud failiformaadid ja transformatsioonid, sh regulaaravaldised.
 • EDA - Exploratory Data Analysis

Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus

12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
SQL andmeanalüüsi lihtsamad võtted
 • Järjestamine / sorteerimine. Nullide käsitsus.
 • Grupipõhised agregaatfunktsioonid
 • Grupi näidisridade leidmine
 • Pivot

Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus

15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
SQL Statistika põhifunktsioonid
 • Regressioonarvutus
 • Järjestusfunktsioonid (ranking)
 • Kvantiilanalüüs

Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus

09:00 - 09:30
Kogunemine, eelmise päeva küsimused ja kordamine, puhver
09:30 - 11:00
SQL aknafunktsioonide tutvustus
 • Reapõhise analüütika tutvustus
 • Duplikaatide ridade leidmine / eemaldamine
 • Jooksvad keskmised ning summad
 • YOY protsentuaalne arvutamine

Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus

11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
Andmete visualiseerimine Grafana abil
 • Tutvustus • Installeerimine ja seadistamine
 • Põhiliste andmeesituspaneelide tutvustus
 • Päringute kirjutamine ja testimine

Kasutatavad meetodid: loeng+ harjutus

12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
Grafana praktiline kasutamine
 • Graafikud
 • Tabelid
 • Counterid 
 • Näidikud
 • Linkimine

Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus

15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
Teemad edasijõudnutele
 • Päringute kiirendamine, andmelaod
 • Tekstiotsing, hägusotsing
 • Muude levinumate vabavaraliste visualiseerimiskeskkondade tutvustus

Kasutatavad meetodid: loeng

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamistingimused

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 618 1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi.