Universaalne JavaScript

Mis teeb JavaScripti nii eriliseks, et see on levinud nii frontend kui ka backend arenduses?
0613 Tarkvara ja rakenduste arenduse ning analüüsi õppekavarühm

Paljud koolitused keskenduvad konkreetsetele raamistikele, nagu Vue.js, React, jms. Kuid paljudele jääb ehk mõistetamatuks, miks JavaScript on selline nagu ta on ning miks on ta tänapäeval nõnda populaarne.

 

„Universaalse JavaScripti“ koolituse eesmärk on anda ülevaade JavaScripti võlust ja valust ning püüda luua mõistmist, miks on tegu hetkel ühe populaarseima programmeerimiskeelega.

Koolituse lühikokkuvõte:

Koolitusel saab ülevaate JavaScriptist. Kursusel räägitakse selle sünniloost, miks see nõnda populaarseks on muutunud, mis on selle eripärad ning võlud ja valud. Samuti saab „Unversaalse JavaScripti“ koolituse käigus teada, mis tingis JavaScripti populariseerimise backend tehnoloogiana ning kuidas on see muutnud arendajate igapäevatööd ja lausa loonud uut tüüpi laiahaardelised rollid.

Sihtgrupp:

Koolitusele on oodatud algajad ja junior tasemel arendajad, kes soovivad paremini mõista keelt, mida nad omandavad.

Samuti sobib kursus ka kesk- ja isegi kõrgema taseme arendajatele, kes soovivad lihtsalt värskendada oma nägemust JavaScriptist või saada ülevaadet keelest, kui nende ekspertiis on mõnes muus programmeerimiskeeles.

Kursus on heaks eelkoolituseks spetsiifilisemate raamistike koolitustele.

Koolituse tulemusena osaleja:

  • Mõistab JavaScripti keele olemust ja eesmärke.
  • On saanud ülevaate JavaScripti ajaloost.
  • Mõistab termineid nagu frontend, backend, full-stack, devops.
  • Tunneb JavaScripti asünkroonset olemust.
  • Oskab hinnata, kas tema igapäevatöös või õpingutes võiks JavaScript olla perspektiivikas.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Inglise keele oskus. Varasem kogemused JavaScripti või mõne muu programmeerimiskeelega.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub loengu vormis, võimalusega igal ajal küsimusi esitada. Koolituse lõpus toimub õpiväljundite saavutamise hindamiseks viktoriin/ digitaalne veebiküsitlus.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 4 akadeemilist tundi

 

Koolitushind sisaldab lisaks:

õppematerjale;

koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;

tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:

tasuta parkimist;

sooje jooke koos küpsistega;

värskeid puuvilju.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel! 

Ajakava

13:15 - 13:30
Kogunemine
13:30 - 15:00
1. JavaScript - miks ja milleks
• Lühike JavaScripti ajalugu
• JavaScript vs ECMAScript
• A, B, C ja JavaScript
Kasutatavad meetodid: Loeng, küsimused-vastused
15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
2. Universaalne JavaScript
• Lineaarne vs asünkroonne
• Alguses oli frontend
• Google ja V8 ja Node.js
• Full-stack ja devops
Kasutatavad meetodid: Loeng, küsimused-vastused