Infotehnoloogia arhitektuur

Iga süsteem vajab arhitekti. Hea tarkvara vajab arhitekti. Infotehnoloogia vajab arhitekti.
0613 Tarkvara ja rakenduste arenduse ning analüüsi õppekavarühm

 

Tarkvara arendus pole pelgalt koodi kirjutamine. Suure süsteemi rajamine nõuab suunavat disainerit, kes arendab välja suurema pildi - vajab arhitekti. Arhitekt vastutab esmaste ja põhimõtteliste tehnoloogia otsuste eest: mis platvorme ja millist tarkvara kasutada ning jälgib, et arendajad oma tööd arhitekti valikute järgi teevad.

Kuid mida arhitekt täpsemalt teeb ning kuidas arendusprotsessis osaleb? 

„Infotehnoloogia arhitektuuri“ koolituse eesmärk on tutvustada arhitekti rolli vajalikkust tarkvara arenduses ning anda esmased suunised, kuidas selles vallas tegutsema hakata.

Koolituse lühikokkuvõte:

Koolitusel räägitakse ülevaatlikult tarkvara arenduse olemusest, erinevatest projekti suurustest ning koolitaja isiklikust kogemusest, millega ta on oma karjääri jooksul kokku puutunud.

Kursuse käigus saab vastused küsimustele:

  • millal ja miks on projektide mahu kasvades tarvis arhitekti,
  • kas ja millal tuleks arhitekt kaasata ka väikeste projektide puhul,
  • mida arhitekt tegelikult kujundab ja kuidas seda arendusprotsessis kasutada.

Sihtgrupp:

Koolitusele on oodatud arendajad, kes soovivad oma oskusi kasvatada ning kaaluvad süsteemiarhitekti rolli.

Samuti on kursus mõeldud arendusosakonna juhtidele ja CTO- dele, kes soovivad mõista arhitekti rolli vajalikkust ja eesmärki.

Koolitus sobib ka CEO- dele, kes soovivad mõista tarkvara arendust laiema pildina.

Koolituse tulemusena osaleja:

  • Mõistab tarkvara arendamise üldist protsessi ja arhitekti rolli selles.
  • Oskab hinnata arhitekti rolli vajalikkust oma töös ja oma meeskonnas.
  • Omab esmaseid suuniseid, kuidas ise areneda arhitektiks või kedagi suunata.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Inglise keele oskus ja varasem kokkupuude tarkvara arendamisega.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub loengu vormis, võimalusega igal ajal küsimusi esitada. Koolituse lõpus toimub õpiväljundite saavutamise hindamiseks viktoriin/ digitaalne veebiküsitlus, kus koolitaja esitleb enamlevinud stsenaariumeid ning osalejad saavad pakkuda oma valiku, millise failiformaadi kasuks otsustada.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 4 akadeemilist tundi

 

Koolitushind sisaldab lisaks:

õppematerjale;

koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;

tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:

tasuta parkimist;

sooje jooke koos küpsistega;

värskeid puuvilju.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel! 

 

Ajakava

09:15 - 09:30
Kogunemine
09:30 - 11:00
1. Arhitektuur
• Arendusprotsessist väikese, keskmise ja suure projekti näitel
• Tarkvara arendus kui hoone ehitus
• Infotehnoloogia arhitektuuri probleem
Kasutatavad meetodid: Loeng, küsimused-vastused
11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
2. Arhitekt
• Programmeerija versus arendaja versus insener versus arhitekt
• Arhitekt kui disainer
• Arhitekti tööprotsess ja vahendid
Kasutatavad meetodid: Loeng, küsimused-vastused