Mikroteenuste koolitus

Kuidas ehitada tarkvara mikroteenuste maailmavaate kohaselt?
0613 Tarkvara ja rakenduste arenduse ning analüüsi õppekavarühm.

 

Paljud arendajad leiavad end ühel hetkel probleemi ees, et nende tarkvara on muutunud tohutuks monoliidiks ning isegi väiksemate muudatuste tegemine muutub keerukaks. Vead ühes kohas mõjuvad rängalt tervele rakendusele.

„Mikroteenuste koolituse“ eesmärk on tutvustada mikroteenuste ehitamise põhimõtteid ja selgitada, mis probleemi antud lähenemine lahendab ning mis on sellise lähenemise head ja vead.

Koolituse lühikokkuvõte:

Koolitusel käsitletakse mikroteenuste ideed ja arutletakse probleemi üle, mida see lahendab. Kursusel saab teada, kuidas selline lähenemine sündis. Samuti arutletakse, mis on sellise arhitektuuri head ja vead ning kes selle kasutamist võiks kaaluda. Kõiki teemasid näitlikustab koolitaja maailma edulugudega, nagu Amazon, ning isiklikust kogemusest tööst Postimehes ja Pipedrive’ s.

Sihtgrupp:

Koolitusele on oodatud süsteemiarhitektid ja arendajad, kes soovivad saada sissevaadet mikroteenuste maailma.

Samuti on kursus mõeldud CTO- dele ja arendusjuhtidele, kes kaaluvad oma rakenduste kaasajastamist ja uurivad erinevaid lähenemisi.

Koolituse tulemusena osaleja:

  • Mõistab mikroteenuste arhitektuuri põhimõtet ning erinevust monoliidist.
  • Oskab hinnata, kas ja kuidas tema igapäeva töö ja projektid oleks võimalik ümber teha.
  • Mõistab mikroteenuste ja teenusekeskse arhitektuuri termineid.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Tarkvara arendamise kogemus. Inglise keele mõistmine.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub loengu vormis, võimalusega igal ajal küsimusi esitada. Koolituse lõpus toimub õpiväljundite saavutamise hindamiseks viktoriin/ digitaalne veebiküsitlus.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 4 akadeemilist tundi

 

Koolitushind sisaldab lisaks:

õppematerjale;

koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;

tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:

tasuta parkimist;

sooje jooke koos küpsistega;

värskeid puuvilju.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel! 

Ajakava

09:15 - 09:30
Kogunemine
09:30 - 11:00
1. Mikroteenuste ajalugu ja olemus
• Monoliit kui iga startupi taak
• Mikroteenuste arhitektuuri põhimõtted
• Amazon ja kaks pitsat
Kasutatavad meetodid: Loeng, küsimused-vastused
11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
2. Mikroteenused praktikas
• Mikroteenuste praktilised probleemid
• Monoliidi ümberehitamisest
• Kui suur peaks iga teenus olema?
Kasutatavad meetodid: Loeng, küsimused-vastused