Mikroteenuste koolitus

Kuidas ehitada tarkvara mikroteenuste maailmavaate kohaselt?
Paljud arendajad leiavad end ühel hetkel probleemi ees, et nende tarkvara on muutunud tohutuks monoliidiks ning isegi väiksemate muudatuste tegemine muutub keerukaks. Vead ühes kohas mõjuvad rängalt tervele rakendusele.

 

„Mikroteenuste koolituse“ eesmärk on tutvustada mikroteenuste ehitamise põhimõtteid ja selgitada, mis probleemi antud lähenemine lahendab ning mis on sellise lähenemise head ja vead.

Koolituse lühikokkuvõte:

Koolitusel käsitletakse mikroteenuste ideed ja arutletakse probleemi üle, mida see lahendab. Kursusel saab teada, kuidas selline lähenemine sündis. Samuti arutletakse, mis on sellise arhitektuuri head ja vead ning kes selle kasutamist võiks kaaluda. Kõiki teemasid näitlikustab koolitaja maailma edulugudega, nagu Amazon, ning isiklikust kogemusest tööst Postimehes ja Pipedrive’ s.

Sihtgrupp:

Koolitusele on oodatud süsteemiarhitektid ja arendajad, kes soovivad saada sissevaadet mikroteenuste maailma.

Samuti on kursus mõeldud CTO- dele ja arendusjuhtidele, kes kaaluvad oma rakenduste kaasajastamist ja uurivad erinevaid lähenemisi.

Koolituse tulemusena osaleja:

  • Mõistab mikroteenuste arhitektuuri põhimõtet ning erinevust monoliidist.
  • Oskab hinnata, kas ja kuidas tema igapäeva töö ja projektid oleks võimalik ümber teha.
  • Mõistab mikroteenuste ja teenusekeskse arhitektuuri termineid.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Tarkvara arendamise kogemus. Inglise keele mõistmine.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub loengu vormis, võimalusega igal ajal küsimusi esitada. Koolituse lõpus toimub õpiväljundite saavutamise hindamiseks viktoriin/ digitaalne veebiküsitlus.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 4 akadeemilist tundi

 

Koolitushind sisaldab lisaks:

õppematerjale;

koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;

tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:

tasuta parkimist;

sooje jooke koos küpsistega;

värskeid puuvilju.

 

0613 Tarkvara ja rakenduste arenduse ning analüüsi õppekavarühm.

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel! 

Ajakava

09:15 - 09:30
Kogunemine
Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63. Parkimine on tasuta registreerides IT Koolituses I korrusel.
09:30 - 11:00
1. Mikroteenuste ajalugu ja olemus
• Monoliit kui iga startupi taak
• Mikroteenuste arhitektuuri põhimõtted
• Amazon ja kaks pitsat
Kasutatavad meetodid: Loeng, küsimused-vastused
11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
2. Mikroteenused praktikas
• Mikroteenuste praktilised probleemid
• Monoliidi ümberehitamisest
• Kui suur peaks iga teenus olema?
Kasutatavad meetodid: Loeng, küsimused-vastused

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 618 1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi. .

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].