Graafikafailide koolitus

GIF-ist PNG-ni, JPEG-st HEIC-ini, PDF-ist SVG-ni ja kõigest, mis sinna vahepeale käib
0211 Audiovisuaalsete tehnikate ja meedia tootmise õppekavarühm.

 

Erinevate infotehnoloogiliste lahenduste loomisel on oluline, et kõik tööfailid sobiks kokku järgmises etapis. Lisaks peaksid need vastama tehnilistele vajadustele.

Disainerid ja veebiarendajad tegelevad erinevate failide ja formaatidega, kuid kuidas need ühiselt tööle saada? Kuidas tehtud tööd vastaksid tehnilistele vajadustele? Mida peale hakata HEIC-iga? 

„Graafikafailide koolituse“ eesmärk on tutvustada erinevate graafikaformaatide olemust, ajalugu ning anda suunised, millal ja mida kasutada võiks.

Koolituse lühikokkuvõte:

Koolitusel räägitakse raster- ja vektorgraafika olemusest ning millises olukorras on emba - kumba mõistlik või ebamõistlik kasutada. Vaadeldakse arvutigraafika ajalugu ja kirjeldatakse olulisemate formaatide, nagu GIF, JPEG, SVG, PNG, PSD, AI, EPS ja PDF sünnilugu, eesmärke ja vajadusi.  Eelneva käigus kujuneb arusaam, millal ja mida kasutada võiks, mis on erinevate tehnoloogiate eelised ja millised on puudused.

Sihtgrupp:

Koolitusele on oodatud disainerid ja desktopperid, kelle töö osaks on oma materjale edastada arendusprotsessis kasutamiseks.

Samuti on kursus mõeldud front-end arendajatele, kelle töö eesmärk on ehitada võimalikult optimaalseid lahendusi.

Koolitus sobib ka projektijuhtidele, kes peavad disaini/UI/UX/arenduse protsesside vahel materjale küsima ja edastama ning kõigile teistele, kelle töö hõlmab tööd graafika ja seotud failidega.

Koolituse tulemusena osaleja:

  • Mõistab raster- ja vektorgraafika erinevusi.
  • Omab ülevaadet enimkasutatavate failiformaatide ajaloost, võimalustest, eesmärkidest ja puudustest.
  • Oskab valida erinevateks eesmärkideks sobiva formaadi.
  • Oskab omandatud teadmisi rakendada oma igapäevatöös.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Inglise keele mõistmine ja varasem kokkupuude arvutigraafikaga.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub loengu vormis, võimalusega igal ajal küsimusi esitada. Koolituse lõpus toimub õpiväljundite saavutamise hindamiseks viktoriin/ digitaalne veebiküsitlus, kus koolitaja esitleb enamlevinud stsenaariumeid ning osalejad saavad pakkuda oma valiku, millise failiformaadi kasuks otsustada.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 4 akadeemilist tundi

 

Koolitushind sisaldab lisaks:

õppematerjale;

koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;

tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:

tasuta parkimist;

sooje jooke koos küpsistega;

värskeid puuvilju.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel! 

Ajakava

09:15 - 09:30
Kogunemine
09:30 - 11:00
1. GIF-ist PNG-ni
• Üks pilt ja tuhat sõna
• Rastergraafika vs vektorgraafika
• GIF, JPEG, PNG, HEIC, PSD
Kasutatavad meetodid: Loeng
11:00 - 11:45
Kohvipaus
11:15 - 12:45
2. PDF-ist SVG-ni
• SVG, AI, PDF, EPS
• Praktilisi probleeme päriselust
• Viktoriin
• Küsimused-vastused
Kasutatavad meetodid: Loeng