Praktiline digitaliseerimine tööstus- ja teenindusettevõtetes

Kuidas jõuda ideest reaalse elluviimiseni? Millest alustada?
Digitaliseerimine on teema, millest kuuleb juba peaaegu iga päev. Paraku on valdav enamus digitaliseerimisealastest loengutest ja veebiseminaridest, kas väga teoreetilised või tehnilised – esimesel juhul on fookus digitaliseerimise kui sellise vajalikkuse ülekordamisele, teisel juhul ühe või teise spetsiifilise lahenduse kasutuselevõtmisega seonduvale.

 

Praktilise digitaliseerimise koolitus keskendub konkreetsetele sammudele, mida digitaliseerimisest huvitatud tööstus- või teenindusettevõte peaks ette võtma, et jõuda mõtetest tegudeni.

Koolituse eesmärk on anda juhised digitaliseerimisvõimaluste identifitseerimiseks ja digitaliseerimisprojektide elluviimiseks tööstus- ja teenindusettevõtetes.

Ettevõtte Digiwise OÜ asutaja ja koolitaja Lauri Antalainen võtab kursuse kokku sõnadega: Digitaliseerimine on äriprotsesside arendamine läbi digitaalsete tehnoloogiate rakendamise. Protsesside arendamine võimaldab viia protsesse ellu kasumlikumalt, tõhusamalt, kvaliteetsemalt. Koolituse käigus õpetatakse ära tundma digitaliseerimisealaseid võimalusi ettevõttes ning leidma neile digitaliseerimisealased lahendused.

Sihtgrupp:

Koolitusele on oodatud ettevõtete juhid, keskastmejuhid, kvaliteedijuhid, äriprotsesside eest vastutajad.

Koolituse tulemusena osaleja:

  • Mõistab digitaliseerimise kui äriprotsesside arendamise tegevuse sisu ja oskab hinnata võimalikke digitaliseerimise tulemusena saavutatavaid võite
  • Oskab äriprotsessides tuvastada probleeme ja kitsaskohti, mida digitaliseerimise abil saab leevendada
  • Oskab luua tegevuskava digitaliseerimisprojekti elluviimiseks.
  • On „Tark tellija“ digitaliseerimislahenduste defineerimisel ja soetamisel.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

  • Huvi digitaliseerimise vastu
  • Elementaarsed tehnoloogia kasutamise oskused

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolituse teemapunkte käsitletakse lühiloengute vormis, kuhu juurde tuuakse praktilisi näiteid reaalsetest digitaliseerimisprojektidest. Läbivad on arutelud.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste harjutuste käigus.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 8 akadeemilist tundi

 

0688 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia interdistsiplinaarne õppekavarühm

 

Koolitushind sisaldab lisaks:

õppematerjale;

koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;

tunnistust.

 

Lisaväärtusena pakume:

tasuta parkimist;

sooje jooke koos küpsistega;

värskeid puuvilju;

lõunasööki.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel! 

 

 

Loe koolitaja artiklit:

Digiekspert: kogemus näitab, et töökäskude liikumise ja raporteerimisega on tehastes endiselt probleeme

Ajakava

09:15 - 09:30
Kogunemine
09:30 - 11:00
Digitaliseerimine kui vahend protsesside arendamiseks ja ebaefektiivsuse vähendamiseks ettevõttes
• Ettevõtte ärieesmärgid ja digitaliseerimine.
• Digitaliseerimine kui äriprotsesside arendamine.
• Millest tekib ebaefektiivsus ettevõttes?
• Kuidas ebaefektiivsust ära tunda?
• Digitaliseerimine kui info liikumise ja töötlemise muutmine.
• Praktilisi näiteid läbi viidud digitaliseerimisprojektidest ja saavutatud tulemustest.
• Praktiline ülesanne: ebaefektiivsuse tuvastamine enda ettevõtte näitel.
Kasutatavad meetodid:
- Lühiloengud.
- Praktiliste näidete toomine reaalsetest digitaliseerimisprojektidest.
- Küsimused-vastused.
- Iseseisev praktiline harjutus üksi või koos oma meeskonnaga.
11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
Digitaliseerimisvõimaluste identifitseerimine ettevõttes
• Holistiline vaade digitaliseerimisele.
• Protsesside modelleerimine ettevõtte põhiprotsessi näitel.
• AS-IS ja TO-BE protsessid ja nendest arusaamise olulisus digitaliseerimisprojektide planeerimisel ja elluviimisel.
• Praktiline ülesanne: Äriprotsessi modelleerimine enda ettevõtte näitel.
Kasutatavad meetodid:
- Lühiloengud.
- Praktiliste näidete toomine reaalsetest digitaliseerimisprojektidest.
- Küsimused-vastused.
- Iseseisev praktiline harjutus üksi või koos oma meeskonnaga.
12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
Digitaliseerimisprojekti defineerimine
• Digitaliseerimislahenduste elluviimine – millest alustada?
• Digitaliseerimisprojekti etapid
• Protsessiarenduste peamised meetodid
• Digitaliseerimisprojekti tulemusena saavutatavate TO-BE protsesside kirjeldamine

• Praktiline ülesanne: Kirjelda probleemid ja kitsaskohad, mida digitaliseerimisprojekti tulemusena lahendada ning joonista üles muudetud protsessid.

Kasutatavad meetodid:
- Lühiloengud.
- Praktiliste näidete toomine reaalsetest digitaliseerimisprojektidest.
- Küsimused-vastused.
- Iseseisev praktiline harjutus üksi või koos oma meeskonnaga.
15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
Digitaliseerimisprojekti elluviimine
• Digitaliseerimislahenduste nõuete kirjeldamine
• Digitaliseerimislahenduse valimise "rusikareeglid" ("Tee nii"-d ja "Ära tee nii"-d)
• Digitaliseerimislahenduse väljavalimise peamised kriteeriumid
• Digitaliseerimislahenduste juurutamise etapid
• Digitaliseerimisprojekti meeskond
• Pideva parendamise süsteemi ülesehitamine. PDCA meetod.
• Digitaliseerimisprojektide rahastamisvõimalused


Kasutatavad meetodid:
- Lühiloengud.
- Praktiliste näidete toomine reaalsetest digitaliseerimisprojektidest.
- Küsimused-vastused.

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 618 1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi. .

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].