Testijuhtimise ABC

Testijuhtimine on nagu projektijuhtimine, lihtsalt "projektiks" on testimine. Testijuht on see, kes korraldab, et testimine oleks planeeritud, testijad saaksid oma tööd teha ning vead oleksid kommunikeeritud.

 

Testijuhtimise ABC koolitusel räägitakse kõigest olulisest, mida peab testijuhtimises teadma:

 • Miks on testijuhti vaja ja kuidas ta „teenindab“ projekti teisi osapooli?
 • Kuidas teha testimist organisatsioonis „nähtavaks ja kuuldavaks“?
 • Kuidas testimist planeerida?
 • Kuidas koostada testimise eelarvet?
 • Kuidas testimist mõõta?

Koolituse eesmärgiks on kompaktselt käsitleda testijuhtimise erinevaid osasid: testi planeerimine, testi strateegia koostamine ning testimise läbiviimine.

Koolitus toimub koostöös ASA Quality Academy OÜ-ga.

Sihtgrupp:

Koolituse oodatavaks kuulajaskonnaks on testimise korraldamise ja juhtimise eest vastutavad töötajad – testijuhid, testijad, projektijuhid, analüütikud.

Samuti on koolitus mõeldud tooteomanikele ning sobib väga hästi  ka IT valdkonna testijatele, kes soovivad end edasi arendada testijuhtimise suunal.

 

 Koolituse tulemusena osaleja:

 • Tunneb ja oskab kasutada testimisel kasutatavat sõnavara
 • Teab ja oskab planeerida projekti testimise liike ja tasemeid ning nende eest vastutajaid
 • Teab testidokumentatsiooni koostamise põhimõtteid
 • Oskab koostada testistrateegiat, testiplaani ja testimise koondraportit
 • Oskab koostada/kohaldada raportit erinevatele huvipooltele (IT, äri)
 • Oskab hinnata testimiseks kuluvat töömahtu
 • Tunneb meeskonna hoidmise ja meeskonnasisese kommunikatsiooni põhitõdesid

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Kokkupuude tarkvaraarendusega (tellija või IT meeskonna liikme rollis).

 

Tarkvara testimise kogemus või projektijuhtimise kogemus või analüütiku kogemus vähemalt 1 aasta.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub eesti keeles.

Õpiväljundite saavutamiseks on õpilane osalenud 100% kontakttundides ja edukalt läbinud järgmised harjutused:

 • Testimise mahtude hindamine
 • Testistrateegia koostamine näidisprojektile
 • Testiplaani koostamine näidisprojektile
 • Testi koondraporti koostamine

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 8 akadeemilist tundi (sh 4 ak. h praktilist tööd)

 

Koolitusel käsitletavad teemad ja sisukirjeldus:

 • Meeldetuletuseks
  • Testimise liigid ja tasemed
  • Testimise erinevad vastutajad
  • Testidokumentatsiooni koosseis
 • Testistrateegia sisu, erinevad tüüpstrateegiad ja projekti testistrateegia koostamine
 • Testimise mahtude hindamine
  • Kogemustepõhine meetod
  • Meetrikapõhine meetod
 • Testiplaani koostamine ja kooskõlastamine
 • Testimise koondraporti koostamine, erinevad lugejaskonnad
 • Veahalduse protsessi loomise põhimõtted
 • Testijate ja testimise efektiivsuse mõõtmine (meetrikad), sh mõõtmise ohud
 • Testimine, meeskond ja psühholoogia
  • Testijate võimalikud vastuolud ülejäänud arendusmeeskonnaga
  • „Halbade uudiste“ edastamine
  • Meeskonna (sh äritestijate) motiveerimise põhitõed
  • Testija värbamise põhitõed

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel!