Tarkvara testimise ABC

Tarkvara testimise ABC koolituse eesmärk on anda väga kontsentreeritud ülevaade testimise põhiteemadest:

 • Mida tähendab kvaliteet tarkvaras ning IT valdkonnas?
 • Kuidas kvaliteeti arendajatele ja testijatele üheselt arusaadavalt ja piisavalt kirjeldada?
 • Kuidas kvaliteeti mõjutada ning vältida kvaliteedi kadumaminemist projekti jooksul?
 • Kuidas kvaliteeti mõõta ehk põhitõed testimisest – testimise erinevad liigid ning vastutused testimisel. 

Koolitus toimub koostöös ASA Quality Academy OÜ-ga.

Tarkvara testimise ABC koolitusel saad vastused küsimustele:

 • Mida ma pean testima?
 • Kuidas ma tean, mis teste on vaja teha?
 • Kuidas ma pean testide tulemusi raporteerima?
 • Mis on testilugu ja mis on testiplaan?
 • Mida ma pean arvestama oma testimistööde planeerimisel ja ettevalmistamisel?

 

Sihtgrupp:

Oodatavaks kuulajaskonnaks on tarkvara tellija esindajad, aga ka projektijuhid ning testitiimi juhid, kellel lasub vastutus IT projektides kvaliteet saavutada. 

Koolitust soovitame eelkõige neile, kes nt äripoolel tegutsedes on tarkvaraprojekti vastuvõtja rollis või testija rollis, aga päris täpselt ei tea, mida ja kuidas teha.

Koolitusele on oodatud samuti tootejuhid, analüütikud.

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Tunneb ja oskab kasutada testimisel kasutatavat sõnavara
 • Teab ja oskab planeerida projekti testimise liike ja tasemeid ning nende eest vastutajaid
 • Teab testidokumentatsiooni koostamise põhimõtteid
 • Oskab koostada testiideed ja testilugu
 • Teab protsesside parendamise põhimõtteid ja võimalikke ohte

 

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Kokkupuude tarkvaraarendusega (tellija või IT meeskonna liikme rollis).

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub eesti keeles.

Õpiväljundite saavutamiseks on õpilane osalenud 100% kontakttundides ja edukalt läbinud järgmised harjutused:

 • Näidisprojekti riskianalüüs
 • Nõuete püstitamine erinevatele tarkvaralistele tulemitele (kood, automaattestid, analüüsidokument jne)
 • Testimise tasemete, liikide ja vastutuste planeerimine näidisprojektis
 • Testiideede ja testiloo koostamine näidisprojekti kohta

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 8 akadeemilist tundi (sh 4 ak. h praktilist tööd)

 

Koolitusel käsitletavad teemad ja sisukirjeldus:

 • Tarkvara kvaliteedi mõiste, kvaliteeditagamine ja -juhtimine
 • Testimise definitsioon (ISTQB järgi)
 • Testimise 7 põhimõtet
 • Testimise põhiprotsess
 • Tarkvaranõuete erinevad liigid ja kvaliteet
 • Testimise liigid ja tasemed, rollid testimises
 • Testidokumentatsiooni üldkoosseis ja vastutused
 • Testiloo ja testiidee koostamine
 • Vigade raporteerimine
 • Testimise koondraporti koostamine
 • Protsesside parendamise lühiülevaade

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel!