Adobe Photoshop – fototöötlus ja –montaaž

Baaskoolitus
Adobe Photoshopi kursus õpetab selgeks kõik levinumad töövõtted. Alustame lihtsamatest pildikorrektuuri võtetest ja liigume samm-sammult edasi keerukamate tehnikatega. Kursuse lõpuks on osalejal hea ettekujutus fotomontaaži põhitõdedest ja oskab neid Photoshopis ka rakendada.

​​​​​​​

Koolitus on praktiline, iga teemaga kaasnevad iseseisvad harjutused õpitu kinnistamiseks. Mahukad digimaterjalid aitavad õpitut meenutada ka hiljem.

Sihtgrupp: Kõik arvutigraafika huvilised, varasem kogemus ei ole vajalik.

 

Koolituse tulemused / Õpiväljundid

Koolituse tulemusena osaleja:

● Oskab seadistada Photoshopi töölauda.
● Teab, kuidas muuta pildi formaati ja suurust.
● Oskab korrigeerida pildi värve.
● Oskab töötada maskide ja kihtidega.
● Tunneb mittedestruktiivse pilditöötluse põhimõtteid.
● Oskab luua foto montaaži.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt): Huvi arvutigraafika vastu, arvutikasutus tavakasutaja tasemel. Baaskoolitus sobib kõigile, kes varasemalt Photoshopiga kokku pole puutunud.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:
Koolitus on praktiline ja toimub Adobe Photoshop CC 2019 keskkonnas.
Õpieesmärkide saavutamist kontrollitakse iseseisvate ülesannete ja aruteludega.
Osalejad saavad ligipääsu www.kera.ee lehel õppematerjalidele.
Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 14 akadeemilist tundi

Täpsema kirjelduse leiad SIIT.

 

Koolitusel käsitletavad teemad ja sisukirjeldus:

● Esimesed sammud
● Dokumendi muutmine
● Lokaalsed parandused
● Joonistamise tööriistad
● Piirkondade märgistamine
● Kihid (layers)
● Maskid
● Paranduskihid (adjustment layer)

 

Koolitushind sisaldab lisaks:

  • õppematerjale;
  • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
  • tunnistust;
  • ligipääsu www.kera.ee õppematerjalidele. 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel!