Ohtlikud õngitsuskirjad ja õngitsussõnumid

Kuidas ennast ja oma tööandjat nende rünnete tagajärgede eest kaitsta?

Kas oled saanud äripartnerilt või kolleegilt linki sisaldava e-kirja, mis tavapärasest natukene erineb ja milles palutakse kindlasti läbi lingi mingi toiming teha? Või saatis mõni teenusepakkuja kirja, et Su konto läheb kohe lukku, kui Sa kirjas olevale lingile ei vajuta ja oma kasutajanime ning parooli ei sisesta?

Need on õngitsuskirjad, mille eesmärk on panna Sind lingile vajutades või manust avades tundlikku infot avaldama või pahavara oma süsteemi paigaldama. Tihti kasutatakse õngitsuskirjades ära juba varem organisatsiooni või Sinu kohta kogutud infot. Kiri võib tulla tuttava inimese nime alt või kellegi teenusepakkujalt Sinu meeskonnliikme aadressilt. Sisuks aga on tavapärane igapäevatööd puudutav tekst: näiteks arve või lepinguga seotud tegevus. Kirjas juhendatu järgi toimides võidakse Sulle teadmata Sinu arvutisse paigaldada pahavara, avanenud veebilehele oma andmeid sisestades võivad need peagi olla tumeveebis müügil.

Koolitusel „Ohtlikud õngitsuskirjad ja õngitsussõnumid“ omandatu aitab Sul ohtlikke olukordi ära tunda ja valida sobivad käitumismallid.

Koolituse eesmärk on õpetada ära tundma õngitsuskirju ja- sõnumeid ning mida selliste kirjadega/ sõnumitega teha, et ennast ja oma tööandjat mitte ohtu seada. Õpingute käigus pannakse uued teadmised proovile ning lõpus testitakse oma oskusi õngitsuskirjadega/-sõnumitega toimetulekul.

Sihtgrupp:

Koolitus on Sulle, kui puutud igapäevaselt kokku e-kirjade või sotsiaalmeediaga (Facebook, Twitter, foorumid)

Koolituse tulemusena osaleja:

  • saab aru kui teda tahetakse petta
  • oskab ära tunda ka varjatud  õngitsuskirja/ -sõnumi
  • oskab nimetada õngitsuskirjadega/ -sõnumitega seotud ohte
  • teab turvalisi käitumismalle õngitsuskirja/-sõnumi kahtluse korral

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Õpilane kasutab igapäevaselt e-posti.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub distantsõppe meetodil veebikoolitustena/kontaktkoolitusena, kus teoreetilised teadmised kinnistatakse praktiliste individuaal- ja rühmatöödega. Osalejatele luuakse võimalus omandatud teadmised sidustada oma varasema elukogemuse ning teadmusega läbi praktiliste tööde, mis aitavad teadmisi praktiliselt kasutatavateks oskusteks muuta. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse osalemisega praktilistes rühmatöödes ning individuaalse ülesande täitmisel.

Koolitust on võimalik ka läbi viia sisekoolitusena.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 2 akadeemilist tundi

Koolitusel käsitletavad teemad ja sisukirjeldus:

  • Õngitsussõnumid ja õngitsuskirjad – mis need on ja millised ohud nendes peituvad; näited, kuidas ära tunda, kuidas sellise sõnumite ja kirjadega edasi käituda.
  • Enamlevinud skeemid ja nende vastumeetmed.
  • Sõnumite ja linkidega leviv pahavara – millised on ohud; näited, kuidas ära tunda, kuidas selliste sõnumitega käituda.
  • Mis võib kaasneda lekkinud parooli ja/või kasutajanime/e-maili aadressiga. 
  • Mida tavakasutaja peab teadma ründevektoritest ja kuidas ennast kaitsta. 

 

Koolitushind sisaldab lisaks:

õppematerjale;

koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;

 

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel!