Turvaline kaugtöö - Kuidas luua endale turvalist hübriidkontorit?

Kaugtöö tegijate arv on hüppeliselt tõusnud – tööd tehakse paindlikult tegevuspõhistes kaugtöö kontorites ehk hübriidkontorites. Hübriidkontor on just seal, kus parajasti ollakse oma tööülesandeid täitmas - seal, kus on Sinu sülearvuti, tahvelarvuti ja mobiiltelefon: kodus, hotellides, lennujaamades ning teel olles. Distantsilt töötamise, e-kirjade saatmise ja töise telefonisuhtlusega aga kaasnevad ohud, mis võivad teha suurt kahju nii Sinule kui ka Sinu tööandjale.

Mis ohud võiksid hübriidkontoris/ kaugtööl olla? Kuidas märgata kaugtööga kaasnevaid virtuaalseid ja keskkonnast tulenevaid ohtusid?

Turvalise kaugtöö koolituse eesmärk on õpetada märkama kaugtööga kaasnevaid virtuaalseid ja keskkonnast ning inimestest tulenevaid ohtusid ja võimalusi. Õpingute käigus saab teada, kuidas luua endale ohutut hübriidkontorit, vaadeldakse ja katsetatakse erinevaid kaugtöös üleskerkivaid olukordasid ning pannakse õpitu proovile ja testitakse oma teadmisi.

Sihtgrupp: Koolitus on Sulle vajalik, kui pead aeg-ajalt töötama väljaspool kontorit. Õppima on oodatud kõik, kelle töövahenditeks on (süle)arvutid ja/või mobiiltelefonid ning kes ise ja/või kelle meeskond töötab kodu- ja hübriidkontorites.

Koolituse tulemusena osaleja:

  • tunneb ära kaugtöö tegemisega seotud peamised virtuaalse ja füüsilise keskkonna ohud
  • loob endale parima ja turvaliseima kaugtöö tegemise keskkonna
  • teab kuidas avalikes võrkudes turvateadlikult käituda
  • kasutab sidevahendeid avalikus ruumis vastutustundlikumalt.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt): Kasutab töö tegemiseks sülearvutit ja mobiilseadet.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub distantsõppe meetodil virtuaalkoolitustena/kontaktkoolitusena, kus teoreetilised teadmised kinnistatakse praktiliste individuaal- ja rühmatöödega. Osalejatele luuakse võimalus omandatud teadmised sidustada oma varasema elukogemuse ning teadmusega läbi praktiliste tööde, mis aitavad teadmisi praktiliselt kasutatavateks oskusteks muuta. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse osalemisega praktilistes rühmatöödes ning individuaalse ülesande täitmisel.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 2 akadeemilist tundi ( 2 x 45 min)

Koolitust on võimalik läbi viia ka sisekoolitusena.

 

Koolitusel käsitletavad teemad ja sisukirjeldus:

  • Kaugtöö – millega tuleb arvestada ja millised on ohud kaugtööd tehes või kontorist eemal olles- oma kodus, avalikus kohas, välismaal jne?
  • Millised on ohud võõrastes wifi võrkudes, kuidas käituda? 
  • Telefonist interneti jagamine, data kasutamine.
  • Hübriidkontoris kaugtöötamise turvalisus– kuidas kaitsta töödeldavat infot varguse eest, miks ei tohi anda tööarvutit kasutamiseks sõbrale, lapsele jne? Millised on seejuures ohud?

 

Koolitushind sisaldab lisaks:

õppematerjale;

koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel!