Andmeanalüüs ja visualiseerimine SQL abil

Andmetest ja nende töötlusest ei pääse tänapäeval ükski IT-ga tegelev inimene. Mis oskusi on edukaks andmeanalüüsiks vaja? Kuidas oma tulemusi efektiivselt teistele arusaadavaks teha ja jagada? 

Kõikidele nendele küsimustele ja veel teistelegi seotud küsimustele saab vastused koolitusel “Andmeanalüüs ja visualiseerimine SQL abil”, kus praktika kinnitab teooriat.

Koolituse eesmärk on osalejatele kinnistada peamisi SQL põhise andmeanalüüsi võtteid ning samuti teha sissejuhatus andmete visualiseerimise lõpmatute võimalustega maailma.

Sihtgrupp: Koolitus on mõeldud algtasemel SQL päringukeele oskusega andmehalduritele, analüütikutele ja arendajatele, kes soovivad astuda järgmist sammu oma töö efektiivsuse suurendamisel või  soovivad edasi liikuda andmeteaduse valdkonnas.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Oskab erinevate andmebaasidega tööd teha
 • Oskab andmeid analüüsiks ette valmistada ja SQL abil pärida
 • Tunneb andmeanalüüsi ja statistika peamisi võtteid
 • Teab keerukamaid SQL konstruktsioone, sh aknafunktsioone
 • Oskab tulemusi visualiseerida Grafana tarkvara abil

Koolitusel osalemise eeldused:

Praktilised harjutused eeldavad vähemalt algtasemel kokkupuudet SQL päringukeelega ja tekstifailide redigeerimise oskust. Konkreetselt kasutame andmebaasimootorina vabavaralist PostgreSQL baasimootorit, aga sobib ka Oracle, MS SQL, MySQL jms kogemus. Päringukeskkonnaks ja visualiseerimiseks kasutame vabaralisi programme pgAdmin ja Grafana.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Teemapeatükkide järjestikune läbimine ja harjutused. Kursuse alguses selgitab koolitaja välja osalejate senised teadmised ja erihuvid ning saadud info põhjal on vastavalt võimalik osade teemaplokkide spetsiifilisem käsitlus.

Koolitusel on teooria ja praktika omavahel läbivalt seotud. Tutvustatakse levinumaid tööriistu, mis sobivad ka algajatele.

Õpiväljundite omandamist hinnatakse peale igat teooriaplokki tehtavate praktiliste harjutuste kaudu.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolituse maht on 16 akadeemilist tundi

 

Koolitushind sisaldab lisaks:

 • õppematerjale;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:

 • sooje jooke koos küpsiste ja puuviljadega;
 • lõunasööki igal koolituspäeval;
 • tasuta parkimist.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel! 

Ajakava

1. päev
2. päev
09:15 - 09:30
Kogunemine
09:30 - 11:00
Sissejuhatus
• Kursuse ülevaade
• Põhimõisted
• Praktiliste kasutusvaldkondade näited
• Kastutatud tarkvara tutvustus
Kasutatavad meetodid: loeng
11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
Andmekogude praktiline käsitlemine
• Andmete pärimine SQL abil ja analüüsiks ettevalmistamine
• Andmete andmebaasi laadimine / import
• Levinud failiformaadid ja transformatsioonid, sh regulaaravaldised.
• EDA - Exploratory Data Analysis
Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus
12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
SQL andmeanalüüsi lihtsamad võtted
• Järjestamine / sorteerimine. Nullide käsitsus.
• Grupipõhised agregaatfunktsioonid
• Grupi näidisridade leidmine
• Pivot
Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus
15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
SQL Statistika põhifunktsioonid
• Regressioonarvutus
• Järjestusfunktsioonid (ranking)
• Kvantiilanalüüs
Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus
09:00 - 09:30
Kogunemine, eelmise päeva küsimused ja kordamine, puhver
09:30 - 11:00
SQL aknafunktsioonide tutvustus
• Reapõhise analüütika tutvustus
• Duplikaatide ridade leidmine / eemaldamine
• Jooksvad keskmised ning summad
• YOY protsentuaalne arvutamine
Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus
11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
Andmete visualiseerimine Grafana abil
• Tutvustus
• Installeerimine ja seadistamine
• Põhiliste andmeesituspaneelide tutvustus
• Päringute kirjutamine ja testimine
Kasutatavad meetodid: loeng+ harjutus
12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
Grafana praktiline kasutamine
• Graafikud
• Tabelid
• Counterid
• Näidikud
• Linkimine
Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus
15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
Teemad edasijõudnutele
• Päringute kiirendamine, andmelaod
• Tekstiotsing, hägusotsing
• Muude levinumate vabavaraliste visualiseerimiskeskkondade tutvustus
Kasutatavad meetodid: loeng