VMware NSX Data Center: Install, Configure, Manage [V3.2]

The Goal of this five-day, fast-paced course is to provide comprehensive training on how to install, configure, and manage a VMware NSX-T™ Data Center environment.

ONLINE TRAINING

OCTOBER 10-14 COURSE REGISTRATION DEADLINE OCTOBER 5

This course covers key NSX-T Data Center features and functionality offered in the NSX-T Data Center 3.2 release, including the overall infrastructure, logical switching, logical routing, networking and security services, firewalls and advanced threat prevention, and more.

Access to a software-defined data center environment is provided through hands-on labs to reinforce the skills and concepts presented in the course.

Product Alignment
•  NSX-T Data Center 3.2

Target audience:

Experienced system administrators or network administrators

In the result of the training participants:

•  Describe the architecture and main components of NSX-T Data Center
•  Explain the features and benefits of NSX-T Data Center
•  Deploy the NSX Management cluster and VMware NSX® Edge™ nodes
•  Prepare VMware ESXi™ and KVM hosts to participate in NSX-T Data Center networking
•  Create and configure segments for layer 2 forwarding
•  Create and configure Tier-0 and Tier-1 gateways for logical routing
•  Use distributed and gateway firewall policies to filter east-west and north-south traffic in NSX-T Data Center
•  Configure Advanced Threat Prevention features
•  Configure network services on NSX Edge nodes
•  Use VMware Identity Manager and LDAP to manage users and access
•  Explain the use cases, importance, and architecture of Federation

 

Prerequisites to the course (recommended):
•  Good understanding of TCP/IP services and protocols
•  Knowledge and working experience of computer networking, including switching and routing technologies
   (L2-L3) and L2-L7 firewall
•  Knowledge and working experience with VMware vSphere® environments
•  Knowledge and working experience with Kubernetes or vSphere with VMware Tanzu™ environments

Solid understanding of concepts presented in the following courses:
•  VMware Virtual Cloud Network: Core Technical Skills
•  VMware Data Center Virtualization: Core Technical Skills
•  Kubernetes Fundamentals

 

Training Principles:

The achievement of learning outcomes is assessed during practical tasks.

Length: 40 academic hours

The prerequisite for issuing the certificate is full participation in training.

 

The training topics and description:

 1. Course Introduction
 2. VMware Virtual Cloud Network and NSX-T Data Center
 3. Preparing the NSX-T Data Center Infrastructure
 4. NSX-T Data Center Logical Switching
 5. NSX-T Data Center Logical Routing
 6. NSX-T Data Center Bridging
 7. NSX-T Data Center Firewalls
 8. NSX-T Data Center Advanced Threat Prevention
 9. NSX-T Data Center Services
 10. NSX-T Data Center User and Role Management
 11. NSX-T Data Center Federation

 

Read more about the class from here!

 

You can participate in the training also with the Unemployment Insurance Fund training card.

See you at the training!

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 618 1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi. .

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].