IT tugiisik 2.0 - Arvutite riistvara ja IT-alaste probleemide lahendamine

IT tugiisik 2.0 on „käed-külge“ praktiline koolitus, kus läbi „teooria + praktikum“ õppeprotsessi on võimalik omandada baasteadmised arvuti riistvarast ja selle toimimisest ning oskused lahendamaks enamlevinud ja igapäevaelus ettetulevaid IT- alaseid probleeme.

Alates IBM-i personaalarvuti (PC) kasutuselevõtust 1981. aastal on ITK valdkond aastakümnete jooksul palju muutunud. Tänane arvutite maailm hõlmab miljoneid seadmeid ja komponente. Mitme seadmega sina täna kokku oled puutunud? Kui mitut neist oskaksid sa uuesti töökorda seada, kui nendega tekib probleeme?

Koolituse eesmärk on anda osalejatele praktiline ülevaade arvutite riistvarast, operatsioonisüsteemidest (Windows, Linux), arvutivõrkudest ja enamlevinud rakendustest. Õpingute käigus käsitletakse ka pilveteenuseid ning räägitakse IT- ala riskidest ja tarkvara litsentseerimisest. Koolitus on ettevalmistus ComptTIA A+ eksamiks.

Sihtgrupp:

Koolitus on mõeldud inimestele, kes lahendavad oma organisatsioonis IT- ga seotud jooksvaid probleeme, soovivad ise oma arvutit ehitada või alustada karjääri IT- tehnikuna. Antud kursus on soovitav läbida ka haridustehnoloogidel, kes töötavad koolides IT tugiisikutena.

Koolituse tulemusena osaleja:

  • Tunneb arvuti riistvara ning selle tööpõhimõtteid
  • Oskab installida ja seadistada erinevaid operatsiooni süsteeme
  • Oskab teostada tõrkeotsingut ja lahendada lihtsamaid probleeme
  • Mõistab baasarvutivõrke ja nende tööpõhimõtteid
  • Oskab kaitsta ennast, riistvara ja tarkvara erinevate ohtude eest.
  • Mõistab virtualiseerimise ja pilvetehnoloogia põhimõtteid

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Arvutikasutamise baasoskused ja tehniline taip.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub praktilise töötoana, mille jooksul saavad osalejad arvutit ja sellega seotud füüsilisi varasid lahti võtta ja kokku panna.Koolitus on üles ehitatud praktilistele ja igapäevatöös ettetulevate ülesannete lahendamisele, mille käigus hinnatakse ka õpiväljundite saavutamist.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 40 akadeemilist tundi

Ajakava

1. päev
2. päev
3. päev
4. päev
5. päev
09:15 - 09:30
Kogunemine ja hommikukohv
09:30 - 11:00
1.Ohutus ja professionaalsus
• Professionaalsus ja kommunikatsioon
• Elektriohutus
• Tööriistad

Kasutatavad meetodid: Loeng ja labor
11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
2. Nähtav arvuti
• Arvuti ajalugu
• Arvuti üldine ehitus

Kasutatavad meetodid: Loeng ja labor
12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
3. Protsessor
• Protsessori ehitus ja tööpõhimõte
• Registrid
• Clock/taktsagedus
• Address bus
• Moodne protsessor: valik ja paigaldus

Kasutatavad meetodid: Loeng ja labor
15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
4. Muutmälu
• Muutmälu ehitus ja tööpõhimõte
• Muutmälu tüübid
• Muutmälu valik ja paigaldus

Kasutatavad meetodid: Loeng ja labor
09:15 - 09:30
Kogunemine
09:30 - 11:00
5. Püsivara
• BIOS, UEFI, CMOS
• POST
• Seadmete driverid

Kasutatavad meetodid: Loeng ja labor
11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
6. Emaplaat
• Kiibistik
• Siinid
• Emaplaadi valik ja paigaldus

Kasutatavad meetodid: Loeng ja labor
12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
7. Toiteplokk
• Toiteploki tööpõhimõte
• Vahelduv- ja alalisvool
• Ühendused

Kasutatavad meetodid: Loeng ja labor
15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
8. Püsimälu
• Kuidas kõvakettad töötavad (HDD,SSD)
• Kõvaketaste ühendamine
• RAID
• Kõvaketaste ühendamine
• MBR
• Failisüsteemid

Kasutatavad meetodid: Loeng ja labor
09:15 - 09:30
Kogunemine
09:30 - 11:00
9. Sisendseadmed
• Pordid
• Klaviatuurid, hiired jms.

Kasutatavad meetodid: Loeng ja labor
11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
10. Graafika ja video
• Monitorid
• Display adapter’ id
• Graafika protsessorid

Kasutatavad meetodid: Loeng ja labor
12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
11. Arvuti ehitamine
• Klienditüübid
• Nõuded erinevatele tegevustele
• Windowsi installimine

Kasutatavad meetodid: Loeng ja labor
15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
12. Windowsi olemus
• Register
• Bootimine
• Rakendused, protsessid ja teenused

Kasutatavad meetodid: Loeng ja labor
09:15 - 09:30
Kogunemine
09:30 - 11:00
13. Kasutajad, grupid ja õigused
• Kasutaja kontod
• Salasõnad
• Grupid
• NTFS õigused
• Jagamine
• Krüpteerimine

Kasutatavad meetodid: Loeng ja labor
11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
14. Operatsioonisüsteemi haldus
• Windowsi haldustööriistad
• Rakenduste installimine ja eemaldamine

Kasutatavad meetodid: Loeng ja labor
12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
15. Käsuviip
• Käsuviiba kasutamine
• Lihtsamad käsud

Kasutatavad meetodid: Loeng ja labor
15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
16. Operatsioonisüsteemi tõrketegevused
• Bootimisvead
• Käivitamise vead
• Rakenduste vead

Kasutatavad meetodid: Loeng ja labor
09:15 - 09:30
Kogunemine
09:30 - 11:00
17. Arvutivõrgud
• Ethernet
• Keerupaarid
• Kohtvõrgud

Kasutatavad meetodid: Loeng ja labor
11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
18. Arvutivõrgud
• Protokollid
• Juhtmevabad võrgud
• Võrguturve

Kasutatavad meetodid: Loeng ja labor
12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
19. Virtualiseerimine
• Virtualiseerimise olemus
• Virtualiseerimise ülesseadmine
• Kliendi- ja serveripoolne virtualiseerimine

Kasutatavad meetodid: Loeng ja labor
15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
20. Kokkuvõte
Kasutatavad meetodid: Loeng ja labor