Raamatupidamissüsteemi uuendamise väljakutsed

Kuidas valmistuda raamatupidamissüsteemi vahetuseks?
Üle 10 aasta tegutsenud ettevõte on tõenäoliselt vähemalt korra pidanud raamatupidamissüsteemi kas uuendama või välja vahetama teise vastu.

Teinekord võib raamatupidamissüsteemi uuendamise projekt venida mitme aasta pikkuseks.

  • Kas raamatupidamise tarkvara vahetus lahendab teie ettevõtte finantsjuhtimise probleemid või on lahendus kusagil mujal?
  • Kas lükata raamatupidamisprogrammi vahetust edasi või üldse loobuda sellest kulukast projektist?
  • Kuidas säästa aega ja hoida kulusid kokku raamatupidamisprogrammi vahetuse planeerimisel?

Koolitus „Raamatupidamissüsteemi uuendamise väljakutsed“  keskendub  4 ak h jooksul sellele, mida tuleb silmas pidada uuele raamatupidamisplatvormile üleminekul ja millised tegevused tuleb enne läbi viia. Räägitakse, kuidas olla „tark tellija“ ning tellida süsteem, mis vastab ettevõtte vajadustele ning loob ka tehnoloogilise arenguhüppe. Õppe käigus selgitatakse, kuidas aitab ärianalüüsilahendus projekti kestust vähendada ja hoida selle kulud kontrolli all.

 

Koolituse eesmärgiks on aidata osalejatel mõista, milliseid väljakutseid uuele raamatupidamissüsteemile üleminek nõuab ning näidata, kuidas võib ärianalüüsilahendus toetada uuendamise projekti ajal ja lahendada finantslahenduse puudujääke.

Sihtgrupp: Finantsjuhid, ettevõtte juhid, arendusjuhid, pearaamatupidajad, finantskontrollerid, analüütikud

Koolituse tulemusena osaleja:

  • Teab väljakutseid, mis on seotud raamatupidamissüsteemi vahetamisega
  • Oskab kaardistada võimalikke probleeme, leida lahendusi ja maandada riske
  • Tunneb ärianalüüsilahenduse loogikat ja oskab seda ettevõttes tulemuslikult rakendada

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Osaleja peab aru saama ettevõtete/ organisatsioonide igapäevasest aruandlusest ja tundma raamatupidamist.

 

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub loengu vormis. Näidatakse ärianalüüsilahenduse demo, mille pealt selgitatakse, kuidas see lahendus raamatupidamissüsteemi toetab ja millised on selle funktsionaalsused.

Õpiväljundite saavutamise hindamiseks viiakse koolituse lõpus läbi valikvastustega test.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 4 akadeemilist tundi

 

Koolitushind sisaldab lisaks:
õppematerjale;
koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:
tasuta parkimist; 
sooje jooke koos küpsistega;
värskeid puuvilju.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel! 

Ajakava

09:15 - 09:30
Kogunemine ja hommikukohv
09:30 - 10:15
1.Raamatupidamissüsteemi vahetuse väljakutsed
• Millistele küsimustele tuleb enne lahenduse vahetust vastata?
• Kuidas toimub raamatupidamissüsteemi uuendamine?
• Miks võib raamatupidamissüsteemi vahetus võtta planeeritust rohkem aega?

Kasutatavad meetodid: Loeng ja küsimused
10:15 - 11:00
2. Kuidas toetada raamatupidamissüsteemi vahetust?
• Suhtlemine raamatupidamissüsteemi juurutava partneriga
• Projektiplaan ja kommunikatsioon - meeskond, vastutusahel, aja planeerimine.
• Millised on peamised riskid, probleemkohad ja lahendused?

Kasutatavad meetodid: Loeng ja küsimused
11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:00
3. Ärianalüüsilahendus raamatupidamissüsteemi vahetusel
• Millistele raamatupidamist puudutavatele küsimustele aitab ärianalüüsilahendus paremini vastata?
• Kuidas aitab ärianalüüsilahendus kokku hoida uuele süsteemile mineku aega?

Kasutatavad meetodid: Loeng ja küsimused
12:00 - 12:15
4. Koolituse kokkuvõte ja küsimused
• Millal hakata raamatupidamissüsteemi vahetama?
• Mis on põhilised tegurid, et vahetus toimuks võimalikult valutult?

Kasutatavad meetodid: Loeng ja küsimused