koolitaja pilt

Koolitaja:

Kaarel Moppel

Aeg:

26.04 - 28.04, kell 03:30-11:00

Hind: 990.00 EUR + km

PostgreSQL andmebaasid arendajale

Koolitus puudutab vabavaralise PostgreSQL andmebaasisüsteemi spetsiifilisi omadusi, alustades üldisega (installeerimine, arhitektuur, konfiguratsioon) ja keskendudes andmebaasi arendusega seotud punktidele - transaktsioonimudel, sessioonid, andmetüübid, päringute kirjutamine, indekseerimine, jõudlusprobleemide avastamine/lahendamine, programmeerimine protseduuride abil, turvalisus ja laiendused (extensionid).

Antud koolituse peamiseks eesmärgiks on PostgreSQL andmebaasimootori üldtutvustus ning ettevalmistus kriitiliste andmebaasirakenduste arendamiseks ja jõudlusprobleemide lahendamiseks.

Sihtgrupp

Koolitus on mõeldud PostgreSQL andmebaaside peal arendajatele või neile, kes alles kaaluvad andmebaasimootori valikut.

Koolituse tulemusena osaleja:

  •        Teab PostgreSQL andmebaasimootori arhitektuuri, kasutusvaldkondi ja käitamise põhimõisteid
  •        Oskab luua, käivitada ja konfigureerida andmebaasi instantse
  •        Oskab teha õigeid andmetüübi ja andmemudeli disaini otsuseid
  •        Mõistab lahendada ja vältida jõudlusprobleeme
  •        Tunneb turvalise arendamise põhiprintsiipe
  •        Oskab kasuta serveri kasutusvõimalusi avardavaid laiendusi

Koolitusel osalemise eeldused:

Praktilised harjutused eeldavad eelnevat kokkupuudet SQL päringukeelega, LINUX/UNIX käsureaga ning elementaarset tekstifailide redigeerimise oskust (vi / vim, nano või sarnane).

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolituse käigus toimuvad loengud, millele järgnevad praktilised harjutused läbitud teemaplokkidest saadud uute teadmiste kinnistamiseks. Õppematerjali käsitlemist on võimalik koolitajal kohandada vastavalt kursuse alguses õpilastelt saadud info põhjal erihuvide ja seniste teadmiste kohta. Tulemusi hinnatakse peale igat teoreetilist osa lahendatavate ülesannete kaudu.

Maht: 24 akadeemilist tundi

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

 

Koolitushind sisaldab lisaks:
õppematerjale;
koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:
tasuta parkimist;
sooje jooke koos küpsistega;
värskeid puuvilju;
lõunasööki igal koolituspäeval.