koolitaja pilt

Koolitaja:

Andres Jalak

Aeg:

06.09.2021, kell 04:00-10:00

Hind: 275.00 EUR + km

Infomaterjali kujundamine tasuta veebitööriistadega

Koolitus on suunatud igapäevaselt arvutit oma töös kasutavatele inimestele, kellel puudub varasem kokkupuude graafikatöötluse ja kujundamisega ja kel ei ole võimalik tasulisi graafikatöötlusprogramme soetada. Vaatame võimalusi, mida pakuvad tasuta veebikeskkonnad: ei ole vaja eelnevalt midagi ka arvutisse laadida, kasutame ainult brauseri vahendusel kujundus- ja fototöötlusprogramme, mis leiduvad internetis. Lisaks vaatame, kuidas leida oma tööks inspiratsiooni, kuidas leida internetist legaalselt kasutatavaid materjale (fondid, pildid jm).

Keskendume kolmele töövahendile: Canva, Pixlr, YouiDraw; lisaks vaatame põgusalt hulga teisi keskkondi ja töövahendeid.

 

 

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade erinevatest graafikatöötluse võimalustest. Iga õppija valmistab iseseisvalt vähemalt 3 erinevat kujundust: visiitkaardi kujundus, plakati kujundus ja sotsiaalmeedias kasutatav graafika. Koolituspäeva tulemusena on õppija võimeline neid tulevikus ka iseseisvalt looma.

Sihtgrupp: 

Koolitus on mõeldud kontoritöötajale, kes igapäevaselt kujundusega kokku ei puutu ja kalleid kujundusprogramme ei oma. Vaatame, kuidas internetis vabalt kasutatavate vahendite abil kujundada pilkupüüdvaid infomaterjale: plakateid, visiitkaarte, reklaami sotsiaalmeediasse jm.

Koolituse tulemusena osaleja:

 •   Teab erinevad võimalusi graafika loomiseks veebitööriistadega
 •   Oskab leida tasuta pildimaterjali
 •   Mõistab, mis on vektorgraafika ja rastergraafika
 •   Oskab kujundada väiketrükise (flaier, nimekaart, diplom)

Koolitusel osalemise eeldused:

Koolituse eelduseks on arvuti kasutamise oskus tavakasutaja tasemel, varasemat kokkupuudet graafikatöötlusega ei ole vaja.

Koolitusel käsitletavad teemad ja sisukirjeldus:

 • Hea infodisaini põhimõtted ja näited
 • Harjutus: Plakati kujundus
 • Inspiratsiooni ja lähtematerjalide leidmine. Creative commons.
 • Veebitööriistad: kujundamine Canva abil
 • Harjutus: reklaami kujundus
 • Veebitööriistad: fototöötlus Pixlr abil
 • Harjutus: Fotode korrektuur

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus on praktiline ja kõik teemad saavad läbi proovitud iseseisvate töödega. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse läbi ülesannete ja grupiarutelu. Osalejad saavad ligipääsu www.kera.ee keskkonnas õppematerjalidele.

Maht: 7 akadeemilist tundi

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

 

Koolitushind sisaldab lisaks:
õppematerjale;
koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:
tasuta parkimist;
sooje jooke koos küpsistega;
värskeid puuvilju;
lõunasööki.