ITIL 4 Foundation

ITIL 4 on oluline edasiarendus ja uuendus IT-põhiste teenuste haldamise maailmas, mis käsitleb uusi praktikaid ja töötamise viise, mida firmad ja organisatsioonid võivad tänapäeva digimaailmas kasutada.

Need teadmised on vajalikud mitte ainult IT-professionaalidele, vaid laiemale ringkonnale, kes kõik digitaalse muutuste maailmaga kokku puutuvad.

ITIL 4 Foundation on sissejuhatav kursus kogu ITIL 4 sertifikaadikursuste maailma.

Koolituse eesmärk on tekitada osalejas  arusaam kaasaegsest IT teenuste haldusest, mis põhineb teenuse väärtuse süsteemil (Service Value System). Väga oluliseks osaks selles kursuses on seosed selliste teiste lähedaste metoodikatega nagu Lean, Agile ja DevOps.

Koolituse läbiviijaks on Meriroos OÜ, AXELOS Limited ATO filiaal.

Sihtgrupp:

Koolitus on suunatud inimesele, kes soovib ülevaadet kaasaaegsest IT teenuste haldusest, mis põhineb teenuste väärtuse süsteemil (Service Value System).

Koolituse tulemusena osaleja:

  • Tunneb ITIL 4 seitset juhtpõhimõtet
  • Teab teenuste väärtusahelat (Service Value Chain) ja teenuste halduse nelja mõõdet
  • On tutvunud ITIL- i 34 praktikaga, pöörates eelkõige tähelepanu 18 praktikale
  • Teab Lean IT, Agile, DevOps ja organisatsiooniliste muudatuste juhtimise (Organizational Change Management) põhimõisteid
  • On valmis vastavaks sertifikaadieksamiks.

 

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Abiks on algteadmised teenuste halduse põhimõistetest.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub virtuaalklassis Zoom keskkonnas.

Kursuse materjalid on koostanud ITpreneurs. Nii materjalid, kui ka kursus ise ja kursuse lektor on ametlikult akrediteeritud. Iga õpilane saab materjalid e-raamatute kujul. Õppematerjalide nn. Pro Pack sisaldab järgmisi komponente:

  • ITIL 4 Foundation - Pro - eBook
  • Introduction to ITIL 4 Foundation - Pre Reading Guide
  • ITIL 4 Post Reading
  • ITIL 4 Sample Questions
  • ITIL 4 Foundation Quick Reference Cards

Koolituse läbinud kuulajad saavad õiguse teha rahvusvahelise sertifikaadieksami - ITIL 4 Foundation Certificate in IT Service Management.

Iga koolitusel osaleja saab eksamivautšeri kehtivusega 1a. Eksamiks sobiva aja saab koolitusel osaleja ise valida. Eksam koosneb neljakümnest valikvastustega küsimusest. Eksami läbimiseks ja sertifikaadi saamiseks tuleb koguda vähemalt 65% maksimaalsest punktisummast. Eksam toimub üle veebi.

Maht: 20 akadeemilist tundi (sh 16 ak h virtuaalklassis + 4 ak h eksam)

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Ajakava

1.päev
2.päev
09:00 - 17:00
ITIL 4 Foundation
1. Sissejuhatus
2. Teenuste haldus – põhimõisted
3. Seitse juhtpõhimõtet
4. Teenuste halduse neli mõõdet
09:00 - 17:00
ITIL 4 Foundation
1. Teenuse väärtuste süsteem
2. Pidev täiustamine
3. ITIL praktikad, ülevaade