Projektijuhtimine edasijõudnutele

Kursus tutvustab projektijuhtimise meetodeid, mis lihtsustavad mahukama projekti planeerimist ja juhtimist.

Sihtgrupp: Kursus on suunatud huvilistele, kellel on algteadmised projektide planeerimises või mõningaid kogemusi projektide juhtimises.

Koolituse tulemused / Õpiväljundid 
Kursuse läbinu omandab meetodid, mis lihtsustavad mahuka projekti planeerimist ja juhtimist.

Maht: 16 akadeemilist tundi

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolitusel käsitletavad teemad:

1. Projekti olemus

1.1. Projekti definitsioon (omadused, üldised eesmärgid)
1.2. Projekti elutsükkel ja juhtimisvaldkonnad
1.3. Projekti liigid
1.4. Projektimeeskond ja organisatsioonid
1.5. Projektijuhtimise tarkvara

2. Projekti algatamine

2.1. Probleemi tuvastamine
2.2. Ideede genereerimine
2.3. Lahenduse valimine (Otsustuspuu, Tasuvuse analüüs
2.4. Huvigruppide määratlemine
2.5. Oodatava tulemuse kirjeldus
2.6. Projekti esialgne kavand

3. Ulatuse planeerimine

3.1. Eesmärgi määratlemine (SMART reegel)
3.2. Eesmärgi täpsustamine (WBS)
3.3. Ulatuse plaan

4. Kvaliteedi planeerimine

5. Ajaplaneerimine

5.1. Ülesannete loetelu loomine
5.2. Kestuste määratlemine
5.3. Sõltuvuste defineerimine
5.4. Kriitilise tee analüüs

6. Ressursside planeerimine

6.1. Ülesannete ja vastutuste määratlemine (RAM)
6.2. Organisatsiooni struktuur
6.3. Ressursipõhine vs ajapõhine planeerimine (koormuse tasandamine)
6.4. Tööjõu efektiivsus

7. Infovahetuse planeerimine

7.1. Infovahetuse plaan
7.2. Aruandluse kavandamine

8. Kulude planeerimine

8.1. Alt üles vs ülevalt alla planeerimine
8.2. Eelarve
8.3. Kassavoo plaan
8.4. S kõver

9. Alltöö planeerimine

9.1. Hangete kavandamine
9.2. Pakkumise tegemine
9.3. Lepingute sõlmimine

10. Riskijuhtimine

10.1. Riskide tuvastamine
10.2. Riskianalüüs
10.3. Vastumeetmete kavandamine

11. Integreeritud projektiplaani koostamine

12. Projekti täideviimine ja kontroll

12.1. Informatsiooni levitamine
12.2. Muutuste juhtimine
12.3. Tegevusaruanded
12.4. Pidepunktide meetod
12.5. Teenitud väärtuse analüüs
12.6. Trendide analüüs
12.7. Meeskonna arendamine
12.8. Alltöö juhtimine
12.9. Riskide järelvalve ja kontroll
12.10. Muutuste juhtimine

 

Koolitushind sisaldab lisaks:
õppematerjale;
koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:
tasuta parkimist;
sooje jooke koos küpsistega;
värskeid puuvilju;
lõunasööki mõlemal koolituspäeval.