Koolitaja:

Martin Sillaots

Aeg:

09.02.2021, kell 05:00-13:00

Hind: 270.00 EUR

Projektijuhtimise algkoolitus

Koolitus annab ülevaate projektide ja projektijuhtimise olemusest ning tutvustab enamlevinud projektiplaneerimise meetodeid.

Sihtgrupp: Koolitus on suunatud kõigile, kes soovivad omandada põhiteadmisi projektijuhtimisest ning enamlevinud võtteid projektide planeerimiseks. Eelnevad teadmised ja kogemused projektijuhtimise valdkonnas pole vajalikud.

Koolituse tulemused / Õpiväljundid Koolituse läbinu oskab koostada lühemaid projektipakkumisi ja -plaane.

Maht: akadeemilist tundi

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolitusel käsitletavad teemad:

  • Projekti olemus ja üldine struktuur
  • Probleemi tuvastamine või Idee genereerimine
  • Meeskondade moodustamine
  • Vajaduste ja võimaluste analüüss
  • Projekti eesmärgi planeerimine (SMART ja WBS)
  • Ajakava planeerimine (ajatabel ja graafik)
  • Projekti ressursside planeerimine (RAM ja organisatsiooni struktuur)
  • Maksumuse planeerimine (eelarve ja kassavoo plaan)
  • Riskide leevendamine (SWOT, Riskimaatriks, vastumeetmed)
  • Projekti integreeritud plaani koostamine