SAFe® Product Owner and Product Manager

Develop the skillsets needed to guide the delivery of value in a Lean enterprise—and learn about the activities, tools, and mechanics used to manage backlogs and programs—by becoming a SAFe® 4.6 Product Owner/Product Manager (POPM). During this two-day course, attendees will gain an in-depth understanding of the Agile Release Train (ART), how it delivers value, and what they can do to effectively perform their role.

ONLINE TRAINING

They will also learn how to apply Lean thinking to write Epics, break them down into Features and Stories, plan and execute Iterations, and plan Program Increments. Finally, attendees learn about the Continuous Delivery Pipeline and DevOps culture, how to effectively integrate as Product Owners and Product Managers, and what it takes to relentlessly improve the ART

Target audience:

 All are welcome to attend the course, regardless of experience. However, the following prerequisites are highly recommended for those who intend to take the SAFe® 4.6 Product Owner/Product Manager (POPM) certification exam:

 • Attend a Leading SAFe® course
 • Experience working in a SAFe environment
 • Experience with Lean, Agile, or other relevant certifications

The results of the training To perform the role of a SAFe® Product Owner/Product Manager, attendees should be able to:

 • Apply SAFe in the Lean enterprise
 • Connect SAFe Lean-Agile principles and values to the PO/PM roles
 • Collaborate with Lean Portfolio Management
 • Explore continuous value with Program Increment Planning
 • Execute the Program Increment and deliver continuous value
 • Articulate the Product Owner and Product Manager roles
 • Create a role action plan

 

Length: 16 academic hours

The prerequisite for issuing the certificate is full participation in training.

The training topics and description:

Identify the major components of the Scaled Agile Framework

 • Connect the Scaled Agile Framework to core Lean-Agile principles and values
 • Identify key roles and responsibilities within a SAFe implementation
 • Contribute to Portfolio content using epics and the Portfolio kanban
 • Apply Value Stream strategies to define and manage solution value
 • Engage in Product Manager strategies
 • Operate as a SAFe Product Owner
 • Develop a stakeholder engagement plan

Build and grow communities of practice

 

The training price also includes:
teaching materials;
a trainer's consultation on the topics learned by e-mail after the training;
certificate;
exam.
The exam can be taken at our Exam Centre

  

You can participate in the training with the Unemployment Insurance Fund training card.

See you at the training!

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 618 1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi. .

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].