Word 2019 baaskoolitus

Sissejuhatus tekstitöötlusesse ja dokumentide loomine
Word koolitus keskendub sellele, kuidas teha tööd Wordis efektiivselt ja lihtsalt ning kasutada õigeid töövõtteid. Koolituse käigus tutvutakse Wordi põhiliste töövahendite ja võimalustega ning kuidas dokumenti õigesti üles ehitada.

Microsoft Word on nüüdseks juba üle 35 aasta vana. Word oli esimene tekstitöötlusprogramm, mis pakkus kasutajatele „What You See Is What You Get (Wysiwyg)“ liidest. See tähendab seda, et tekst ilmus ja ilmub ka tänapäeval ekraanile nii, nagu lõpuks väljaprindituna paberile jõuab. Aastate jooksul on Word muutunud mahukaks ja väga võimekaks tekstitöötlus tööriistaks ning  nagu iga teise töövahendi puhul on ka Wordi kasutamisel omad reeglid ja head tavad.

Koolituse eesmärk on anda baasteadmised ja oskused Microsoft Wordi efektiivseks kasutamiseks.

Sihtgrupp: Koolitus on mõeldud kõikidele, kel puudub varasem töökogemus tekstitöötlusprogrammiga ja kes peavad oma igapäevases töös koostama erinevaid dokumente, ankeete või aruandeid ning tahavad omandada paremaid oskusi dokumentide koostamiseks Wordi abil.

Koolituse tulemusena osaleja:

  • Orienteerub programmi Word keskkonnas ning tunneb olulisemaid töökeskkonna elemente
  • Oskab luua korrektse dokumendi, mis sisaldab teksti, tabelit, loendeid, pilti ja/või joonist
  • Oskab vormindada lehekülge (muuta seadeid, päiseid ja jaluseid jms.)
  • Oskab salvestada dokumenti erinevatesse formaatidesse (dokumendina, mallina, pdf' iks) ja teostada korrektset väljatrükki
  • Oskab kasutada laade kujunduse ühtlustamiseks dokumendis

 

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt): Arvuti kasutamise baasoskus.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus on ülesehitatud praktilistele ja igapäevatöös ettetulevate ülesannete lahendamisele.

Koolituse tulemusi hinnatakse praktiliste ülesannete käigus.

Maht: 16 akadeemilist tundi

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

 

Koolitushind sisaldab lisaks:
õppematerjale;
koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:
tasuta parkimist;
sooje jooke koos küpsistega;
värskeid puuvilju;
lõunasööki mõlemal koolituspäeval.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel! 

Ajakava

1. päev
2. päev
09:15 - 09:30
Kogunemine
09:30 - 11:00
Sissejuhatus Wordi
• Üldteadmised ja peamised töövõtted ning trikid-nipid, mis aitavad sul igapäevatööd Wordis paremini ja kiiremini organiseerida.
• Uue töökeskkonna tutvustus, kiirklahvid ja klahvikombinatsioonid.

Kasutatavad meetodid: Loeng ja praktilised ülesanded
11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
Töö tekstidega
• Teksti sisestamine ja vormindamine.
• Teksti paigutamine, õigekirja kontroll ja tesauruse kasutamine.
• Teksti otsimine ja asendamine.
• Tekstilõikude selekteerimine.

Kasutatavad meetodid: Loeng ja praktilised ülesanded
12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
Laadide kasutamine
• Laadide efektiivne kasutamine dokumentidest vorminduste leidmiseks ja muutmiseks, erinevate kujunduste ühtlustamiseks, sisukorra loomiseks.
• Pealkirjastiilid.
• Uue laadi loomine.

Kasutatavad meetodid: Loeng ja praktilised ülesanded
15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
Dokumendi mallid
• Dokumendi põhjade (mallid) loomine ja salvestamine, olemasolevate mallide otsimine ja kasutamine.

Kasutatavad meetodid: Loeng ja praktilised ülesanded
09:15 - 09:30
Kogunemine
09:30 - 11:00
Loendite kasutamine
• Täpp- ja arvloendite loomine, mitmetasemeliste loendite kasutamine ja kohandamine.
• Uue loendilaadi loomine.
• Pealkirjastiilidega ühendamine.

Kasutatavad meetodid: Loeng ja praktilised ülesanded
11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
Töö tabelitega
• Uue tabeli loomine.
• Andmete sisestamine.
• Tabeli vormindamine ning paigutamine dokumendis.
• Tabelduskohtade kasutamine.
• Tabelite joonistamine.

Kasutatavad meetodid: Loeng ja praktilised ülesanded
12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
Pildid ja joonised
• Dokumenti uute piltide ja jooniste lisamine, vormindamine ja paigutamine.
• Office pildigalerii kasutamine.

Kasutatavad meetodid: Loeng ja praktilised ülesanded
15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
Lehekülje seadistamine ja dokumendi printimine
• Lehekülje suuruse ja suuna muutmine.
• Veeriste kohandamine.
• Leheküljenumbrite lisamine.
• Päised ja jalused.
• Paaris- ja paaritud leheküljed.
• Dokumendi osaline seadistamine.
• Jaotispiiride kasutamine.
• Dokumendi väljatrükiks ettevalmistamine, printimise eelvaade ja printimise sätete kohandamine. PDF- printimine.

Kasutatavad meetodid: Loeng ja praktilised ülesanded