koolitaja pilt

Koolitaja:

Sander Kiviloo

Aeg:

08.02.2021, kell 06:00-10:00

Hind: 142.80 EUR

Outlook 2019 - Efektiivne ajakasutus ja lihtsad töövõtted

Maailmas on hetkel kasutusel umbes 6 miljardit e-posti aadressi ning ühes päevas saadetakse üle 293 miljardi e- kirja. Mitu Sina täna saatsid?

Väga paljudes kontorites kasutakse just Outlooki e- kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks. Üle maailma kasutab Outlooki üle 400 miljoni inimese. Keskmiselt saadakse 3x rohkem e- kirju, kui saadetakse ja umbes pooled kontoritöötajatest ei jõua päeva lõpuks selleni, et neil pole ühtegi lugemata e- kirja. Head Outlooki kasutamise oskused aitavad hakkama saada aina suureneva e- kirjade hulgaga.

Koolituse eesmärk on anda teadmised ja oskused Outlooki efektiivseks kasutamiseks oma igapäeva töös.

Koolitus keskendub sellele, kuidas oma tööd Outlookis tõhusalt korraldada, kuidas automatiseerida tööprotsesse ja kasutada lihtsaid ning kiireid töövõtteid. Räägime sellest, milliseid võimalusi pakuvad Outlooki põhirakendused enda ja oma kolleegide aja paremaks juhtimiseks ning tutvume erinevate meeskonnatööd soodustavate töövahenditega.

Sihtgrupp

Koolitus on mõeldud kõikidele Outlooki kasutajatele, kes igapäevaselt kasutavad Outlooki e- kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks, ajaplaneerimiseks ja koosolekute korraldamiseks.

Koolituse tulemusena osaleja:

  •        Oskab efektiivselt kasutada Outlook´i peamisi töövahendeid;
  •        Oskab kasutada erinevaid infovoo haldamise meetodeid ja prioritiseerimise töövahendeid;
  •        Oskab luua töövoogusid ning kasutada otsingukaustasid;
  •        Oskab efektiivselt kasutada kalendri võimalusi ajajuhtimisel ja koostööks teistega;
  •        Oskab luua ülesandeid, neid edasi delegeerida ja jälgida nende täitmist.

 

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt): 

Arvuti baaskasutamise oskused.

 

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus on üles ehitatud praktilistele ja igapäeva töös ettetulevate ülesannete lahendamisele.

Koolituse tulemusi hinnatakse praktiliste ülesannete käigus.

Maht: 4 akadeemilist tundi.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.