koolitaja pilt

Koolitaja:

Harlis Velk

Aeg:

04.02.2021, kell 05:30-12:45

Teised toimumiskuupäevad:

15.04.2021
14.06.2021
Näita rohkem

Hind: 399.00 EUR + km

Digikampaaniate optimeerimise meistriklass

Turundajad, kes ei tööta agentuurides, on sageli fokusseeritud ühele valdkonnale või ettevõttele. Kuna tööülesandeid on reeglina palju, siis võib olla keeruline leida aega, et viia ennast kurssi kõikide veebianalüütika ja turunduskanalite nüanssidega. Kui puuduvad võrdlusmomendid teiste ettevõtete lahenduste ja tulemustega, on samas ka keeruline leida tänasega võrreldes paremini toimivaid lahendusi ning valdav osa õppimisest tuleb läbi konkurentide jälgimise ja iseseisva katsetamise.

Kas tead täpselt, kuidas sinu tänased kampaaniad töötavad ning mida teha nende tulemuslikkuse tõstmiseks?

Soovid teada, kuidas digitaalseid müügikampaaniaid analüüsida ja optimeerida?

 

Digikampaaniate optimeerimise meistriklassis jagab Harlis Velk kampaaniate optimeerimise raamistikke, põhimõtteid ja praktikaid – ettevõtte digitaalsete äritulemuste kasvatamise vundamenti, mida ta on koostanud, pidevalt täiendanud ja edukalt kasutanud klientide äritulemuste kasvatamiseks viimase 8 aasta jooksul.

Koolitusel tutvustatavaid põhimõtted saab kasutada nii väikese- kui suuremahuliste, nii ühekordsete kui ka pikaajaliste kampaaniate puhul. Koolitusel tutvustatakse eri sektoritele olulisi nüansse ja meetodeid, mille arvestamisel ja teadlikul kasutamisel kasvab nii ettevõtte müügikampaaniate tulemuslikkus ja maht kui ka klientide arusaam tootest ja uute klientide rahulolu.

Koolituse fookuses on kampaaniad, mille eesmärk on klientide, käibe ja tasuvuse kasvatamine. Samas saab mitmeid koolitusel tutvustatavaid põhimõtteid rakendada ka teadlikkuse ja huvi kasvatamise eesmärkidega kampaaniate tulemuslikkuse kasvatamiseks.

Soovi ja piisava etteteatamise korral saab osaleja koolituse käigus konkreetseid soovitusi enda hallatava kampaania tulemuslikkuse kasvatamiseks (täpsem info registreerumisel).

 

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele taustainfo kampaaniate edukast planeerimisest, valdkondade ja kanalite spetsiifikast ning müügikampaaniate optimeerimise juhendid ja soovitused. Koolituse lõpus koostavad osalejad uute teadmiste põhjal isikliku plaani enda digikampaaniate tulemuste kasvatamiseks. 

Koolitusel saab teada: mida on vaja teha enne kampaaniate optimeerimist, kuidas leida infot ja ideid muudatuste tegemiseks, milliseid muudatusi eelistada ning kuidas tehtud muudatusi ajas jälgida ja tagasisidestada.

 

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud inimesed, kes vastutavad digikampaaniate tulemuste, elluviimise või optimeerimise eest ning soovivad suurendada enda teadlikkust kampaaniate tulemuse tõstmise osas.

Turundusjuhid saavad parema ülevaate kampaaniate tulemuslikkusest ja sünergiatest, täiendavatest seadistustest, mis toetavad optimeerimist ning sellest, millisele infole keskenduda. Lisaks räägitakse persoonade ja kanalite sihtimisvalikute ühtlustamisest.

Turundusspetsialistid saavad põhjalikuma arusaama andmepõhisest optimeerimisest, juhendid enda töö tagasisidestamiseks ja pidevaks tulemuste tõstmiseks, suhtarvud tegevuste paremaks planeerimiseks ning ülevaate ettevõtteväliste tegurite mõju arvestamisest kampaaniate tulemuste analüüsil.

 

Koolituse tulemusena osaleja:

  •        Kirjeldab hästitöötavate kampaaniate tingimusi
  •        Kirjeldab veebianalüütika seadistusi, mis aitavad kampaaniate tulemuslikkust tõsta
  •        Kasutab kampaaniates korrektseid tag-e
  •        Leiab Google Analytics-ist infot kampaaniate tulemuslikkuse tõstmiseks
  •        Dokumenteerib tehtud muudatusi ja kasutab seda infot enda töö planeerimisel

 

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt)

Osalejal on kogemus Google Analytics-iga – arusaam raportite struktuurist ja mõõdikutest ning kokkupuude digikampaaniate tag-imisega. Koolitusele eelnevalt peavad osalejatel olema seadistatud Google Analytics´i eesmärgid (ehk goal´id)!

Kasuks tuleb vähemalt 1- aastane kogemus kampaaniate loomisel ja haldamisel digikanalites ning oskus koostada Google Data Studios raporteid.

 

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitusel kasutatakse loengu formaati olulise taustainfo ja raamistike tutvustamiseks, töötoa formaati juhendite ja abimaterjalide läbitöötamiseks ning iseseisva töö formaati soovituste leidmiseks Analytics andmete põhjal.

Osalejatel peaks olema ligipääs ettevõtte Analytics kontole, võimalusel ka Google Ads ja Facebook kontodele. Vajalik kaasa võtta isiklik sülearvuti (etteteavitades saab kasutada ka IT Koolituse sülearvutit).  Lisaks peaks osalejal praktilise töö jaoks olema mitme isiklikult läbiviidud või hallatud kampaania kogemus.

Registreerumisel saadetakse osalejatele küsimustik, mis tuleb täita hiljemalt 3 päeva enne koolitust!

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktilise tööga soovituste tuvastamiseks ning seejärel leitud soovitustest tehtud esitluse käigus argumenteerimise teel. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus ja praktiliste tööde sooritamine.

Maht: 8 akadeemilist tundi

 

Koolitushind sisaldab lisaks:
õppematerjale;
koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:
tasuta parkimist;
sooje jooke koos küpsistega;
värskeid puuvilju;
lõunasööki.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel!