3D Visualiseerimine Blenderis - baaskoolitus

3D visualiseerimise ja arvutigraafika maailmas on Blender kindlasti viimaste aastate suurim üllataja. Vähelevinud 3D programmist on mõne aastaga välja kasvanud populaarne tööriist, mida kasutatakse paljudes visuaalmeedia valdkondades.

Blenderi koolitused toimuvad distantsõppena Zoom’i vahendusel.

3D visualiseerimise valdkond areneb meeletu kiirusega. Blender on avatud tarkvarana kasvatamas hüppeliselt turuosa, lisaks on aktiivne kogukond arendajaid toetamas pistikprogrammidega, sisuloojad juhendite ja õppematerjalidega. Võib julgelt väita, et Blenderil on kõige aktiivsem kogukondlik tugi 3D tarkvara seas.

Läbides kõik kolm 3D visualiseerimine Blenderis erinevat tasemekoolitust, saad ülevaate kõikidest olulisematest Blenderi töövahenditest 3D objektide mudeldamiseks, pinnamaterjalide loomiseks, valgustamiseks, animeerimiseks ja lõpptulemuse visualiseerimiseks pildi või animatsioonina. Kursuste tulemusena mõistad, kuidas luua uusi objekte, mis on fotorealismi saavutamiseks oluline, kuidas käib 3D pildi loomine.

3D visualiseerimine Blenderis – baaskoolituse eesmärgiks on tutvustada Blenderi esmaseid töövõtteid. 

3D visualiseerimine Blenderis – baaskoolitusel käsitletavad teemad:

 • Blenderi kasutajaliides
 • Vaatereziimid
 • Objektide lisamine ja haldus
 • Transformatsioonid
 • Sissejuhatus poly-modelleerimisse.

Sihtgrupp:

Blenderi baaskoolitus on sobilik uutele 3D huvilistele ja ei eelda varasemat 3D graafika või Blenderi kasutamise kogemust.

3D visualiseerimine sobib paljudesse valdkondadesse:

 • Sisekujundajad, arhitektid, insenerid - ruumide ja hoonete 3D visualiseerimine, planeerimine ja mööbli paigutus.
 • Blender täiendab CAD tarkvara võimalusega teha lõpptarbijale ilusaid visualiseeringuid.
 • Graafilised disainerid / kujundajad / kunstnikud - 3D vaated ja lisaelemendid graafilises disainis kasutamiseks, mockup’id, fantaasiatööd.
 • Animaatorid, liikuva graafika loojad - 3d animatsioonide ja lisaelementide loomine.
 • Televisiooni- ja filmitööstus - eriefektid, 3d elementide lisamine filmile, keskkonna efektid (tuli suits, vedelikud), toodete visualiseerimine.
 • Mängutööstus - mängukeskkondade ja tegelaskujude loomine.
 • 3D printimine - detailide valmistamine printimiseks, prototüüpimine.

Koolituse tulemusena osaleja:

 •        osaleja mõistab 3d graafika olemust ja töövahendeid 3d graafika loomiseks,
 •        oskab box-poly modelleerimise esmaseid töövõtteid,
 •        teab, kuidas valgustada ja renderdada loodud stseene. 

Koolitusel osalemise eeldused:

3D graafika on tehniline ja eeldab vilunud arvutikasutamise oskust tavakasutaja tasemel. Varasem kokkupuude vektor-või rastergraafikaga tuleb kasuks.

Samas on Blenderi baaskoolitus sobilik kõikidele 3D huvilistele ja ei eelda varasemat 3D graafika või Blenderi kasutamise kogemust.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Blenderi koolitused toimuvad distantsõppena Zoom’i vahendusel, kus juhendaja ja õppijad on videosilla abil virtuaalses klassiruumis. Koolitus eeldab osalejalt isikliku arvuti olemasolu. Tööks vajalik tarkvara on saadaval vabavarana ja täiendavaid kulutusi ei ole vaja teha.

Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse iseseisvate praktiliste ülesannete abil.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 14 akadeemilist tundi

 

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0211 Audiovisuaalsete tehnikate ja meedia tootmise õppekavarühm

 

Koolitushind sisaldab lisaks:

 •        õppematerjale;
 •        koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 •        tunnistust.
 •        ligipääsu www.kera.ee õppematerjalidele ning eestikeelsetele juhendvideodele.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel! 

Ajakava

1. päev
2. päev
09:45 - 10:00
Kogunemine Zoomis
10:00 - 11:30
1.moodul
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2.moodul
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3.moodul
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 16:30
4.moodul
09:45 - 10:00
Kogunemine Zoomis
10:00 - 11:30
1.moodul
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2.moodul
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3.moodul
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 16:30
4.moodul

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 618 1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi. .

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].