Product designer - UI/UX disaini kursus edasijõudnutele + mentorprogramm

Mis juhtub, kui disainerilt oodatakse, et ta suudab süveneda ärianalüüsi, programmeerimise planeerimisse ning tootearendusse?
Suhtumine disaineritesse on viimaste aastate jooksul tugevalt muutunud. Disainereid peetakse palju enamaks kui kellegiks, kes oskab ilusat pilti joonistada. Multidistsiplinaarsed tiimid tajuvad hea disaineri mõju tootearendusele intensiivsemalt kui kunagi varem. Sellest ka rolli nimetus „product designer“, mis koosneb sõnadest UX disainer ning tooteomanik. Kui toote kasutusmugavuse või ärieesmärkide saavutamisega seoses tekivad probleemid, pöörduvad ärijuhid tavaliselt enne oluliste otsuste vastuvõtmist product designerite poole.

 19.-20. MAI KOOLITUS TOIMUB ZOOMis

Mida aeg edasi, seda enam on ärijuhid valmis funktsionaalsetesse küsimustesse süvenema koostöös product designeritega, kes siinkohalei ole ainult toeks võimalike probleemide ennetamisel, vaid ka aitavad lahendada äripoolel probleeme strateegilisest vaatepunktist - olgu selleks ärimudeli või väärtuspakkumise analüüs, teenusedisaini klienditeekonna kaardistamine või tarkvaraarenduse planeerimine.

UI/UX disaini edasijõudnute kursuse eesmärk on anda oskused, et tegutseda product designerina, kes on hea tiimi kommunikatsioonis, oskab teha keerukamaid prototüüpe Figmas ja Axures ning on võimeline elementaarsel tasemel juhtima disainikeskset tootearendust ja tarkvaraarendust.

Koolituse hind sisaldab ka personaalset 2-kuulist mentorpaketti, mille eesmärgiks on aidata osalejal käivitada konkreetse IT projekti projektijuhtimine. Mentorõppe osa koosneb nii praktilisest tööst kui iseõppimisest ning sisaldab viite sessiooni mentoriga. Sobib neile, kellel on tõsisem soov asuda tööle product designerina või soovivad tegeleda oma organisatsioonis lisaks disainimisele ka tootejuhtimise ning IT projektijuhtimisega.

Koolitus toimub koostöös Futurist Estonia OÜ-ga.

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud: UI disainerid, UX disainerid, graafilised disainerid, tooteomanikud, teenusejuhid ning analüütikud, kes oskavad juba luua prototüüpe Figmas / Axures ning lõppkasutajatega testimisi läbi viia.

Samuti soovitame antud kursust jätkukoolitusena kõikidele, kes on juba läbinud Andres Kostivi koolituse „UI/UX – Kasutajakogemuse ja kasutajaliidese disain“

Koolituse tulemusena osaleja:

  • Oskab teha ärianalüüsi ning koostööd ärijuhtide ja teiste multidistsiplinaarsete tiimidega
  • Analüüsib ärimudelit, väärtuspakkumist ning klienditeekonda
  • Teab, kuidas planeerida tarkvaraarendust iganädalaste tsüklitena scrum’ga
  • Oskab luua keerukamaid prototüüpe, disainisüsteemi ning taaskasutatavaid komponente Figmas ja Axures
  • Mõistab dokumenteerida kasutuslugusid e. use case’sid
  • Mõtestab Live järgset ostulehtri analüütikat Google Analyticsis ning Hotjaris

Koolitusel osalemise eeldused

Osaleja oskab juba kasutada graafilise disaini tarkvara Figmat, Sketchi, Illustratorit, Indesigni, Photoshopi või Adobe XD’d vähemalt keskmisel tasemel. Osaleja saab aru inglise kirjakeelest.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus on üles ehitatud valdavalt praktilise harjutamisena arvutitarkvarades. Teemaploki pikkuseks on 1,5-2 tundi, millest 15-30 minutit on sissejuhatav teooria ja ülejäänud praktiline harjutus.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse tunnis harjutuste läbimisega nõutud aja jooksul.

Maht: 112 ak h, millest 16 ak h toimub klassiruumis ning 96 ak h 2 kuu jooksul iseseisva- ja mentorõppena.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

 

Koolitushind sisaldab lisaks:
õppematerjale;
koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
tunnistust.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel! 

Ajakava

1. päev
2. päev
09:15 - 09:30
kogunemine
09:30 - 11:00
1. Tootedisaini haldus digiteenuse elukaares
• Toote elukaare sissejuhatus
• Ärimudel ja väärtuspakkumine
• Klienditeekond ja teenusedisain
Kasutatavad meetodid: Loeng ning harjutus
11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
2. Ärimudeli kanvase ja persoona loomine
• Ärimudeli sissejuhatus
• Näidisjuhtumi ärimudeli loomine
• Persoona e. näidisklienditüübi loomine
Kasutatavad meetodid: Loeng ning harjutus
12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
3. Väärtuspakkumise kanvase loomine
• Väärtuspakkumise kanvase sissejuhatus
• Näidisjuhtumi väärtuspakkumise kanvas
• Väärtuspakkumise kanvase väljundid toote reklaamitekstideks
Kasutatavad meetodid: Harjutus
15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
4. Klienditeekonna loomine ning uued funktsionaalsused
• Klienditeekonna loomise harjutus
• Emotsionaalne teekond ning kliendikogemuse takistused
• Signature moments, ehk elamushetked ärianalüüsi sisendiks
Kasutatavad meetodid: Harjutus
09:15 - 09:30
kogunemine
09:30 - 11:00
1. Keerukamate wireframede loomine Figmas ja Axures
• Efektiivne prototüüpimine Figmas
• Komponendid ja auto layout disain tehisintellektiga
• Efektiivne prototüüpimine Axures
Kasutatavad meetodid: Harjutus
11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
2. Lõppkasutajatega testimise efektiivne läbiviimine
• Lõppkasutajatega testimise efektiivne ettevalmistus
• Lõppkasutajatega testimise läbiviimine
• Lõppkasutajatega testimise dokumenteerimine
Kasutatavad meetodid: Harjutus
12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
3. IT Projektijuhtimine ja Kasutuslugude dokumenteerimine Jiras
• Kasutuslugude loomine
• Kasutuslugude dokumenteerimine
• Jira sissejuhatus
Kasutatavad meetodid: Harjutus
15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
4. Live järgne ostulehtri analüütika Google analyticsis ja Hotjaris
• Ostulehtri seadistus Google analyticsis
• Ostulehtri seadistus Hotjaris
• Kursuse kokkuvõte
Kasutatavad meetodid: Loeng ja harjutus