koolitaja pilt

Koolitaja:

Stig Granlund

Aeg:

14.12 - 17.12, kell 13:00

Hind: 480.00 EUR

Power BI DAX keel (õhtune)

DAX keel on Power BI's kasutatav tabeliarvutuse keel. DAX on sarnaselt Exceli valemitele funktsionaalne keel, mille abil saab luua algoritme andmeanalüüsis ja visualiseerimisel. DAX'i teadmine sobib neile, kes töötavad või plaanivad töötada Power BI Desktop programmiga. DAX'i kursusel saab omandada fundamentaalsed teadmised ja praktilise kogemuse. See kursus sobib kõigile neile, kes soovivad arendada BI lahendusi Power BI keskkonnas.

Sihtgrupp:

Power Query ja Power BI kasutajad. Kõigile neile, kes soovivad õppida keerulisemate algoritmide loomist Power BI keskkonnas.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Teab DAX keele õigekirja.
 • Oskab määrata andmetabelite relatsioonid ja nende kardinaalsuse.
 • Suudab kirjutada DAX valemeid ja päringuid.
 • Oskab luua arvutatud tulpasid ja mõõdikuid.
 • Lahendab erinevaid harjutusi DAX keeles.
 • Suudab hallata andmemudelit ja vajadusel parandada vigu.

Koolitusel osalemise eeldused:

Soovitatavalt eelnev kogemus Power Query ja Power BI kasutamisel.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • DAX keele sissejuhatus.
 • Andmetabelite relatsioonid ehk soesed ja nende kardinaalsused.
 • DAX keeles mõõdikute kirjutamine.
 • Arvutatud tulbad.
 • Arvutatud mõõdikud.
 • DAX päringud.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus on üles ehitatud praktilistele harjutustele, mis sarnanevad igapäevatöös lahendatavate ülesannetega. Lisaks sisaldab koolitus ka kodutööd, millele õpilased saavad individuaalset tagasisidet. Koolitus toimub neljal järjestikusel õhtul kell 17.00-20.30.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse individuaalsete ülesannete lahendamise käigus.

Maht: 16 akadeemilist tundi

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.