Power Query (õhtune)

Andmeühenduse ja -töötlemise tehnoloogia kõigile, kes töötavad numbritega
Info saadetakse osalejale e-kirja teel päev enne koolitust. Power Query tehnoloogia võimaldab kasutajal luua andmeühendusi erinevate andmeallikate vahel nagu Exceli failid, SQL andmebaasid, veebi platvormid jne. Lisaks ühenduse loomisele ja andmete kaevandamisele, saab Power Queryga teostada andmete kombineerimise ja agregeerimise protseduure, et edasine analüüs oleks lihtsustatud.

Kasutajad, kes rakendavad oma igapäevatöös Power Query võimalusi, saavutavad ajalise efektiivsuse ligi 80% ulatuses. 

 

   

Sihtgrupp:

Power Query koolitus sobib kõigile, kes on Exceli ja Power BI kasutajad.

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Oskab luua ühendusi erinevate allikatega.
 • Oskab valmistada ette andmed edasiseks analüüsiks.
 • Suudab siduda ja agregeerida erinevaid tabeleid.
 • Oskab määrata andmetele õige tüübi ja tagab andmete kvaliteedi.
 • Oskab kasutada M keele funktsioone.
 • Oskab luua kohandatud funktsioone, mis lihtsustavad andmete ettevalmistust ja töötlemist.

 

Koolitusel osalemise eeldused:

Eelnev kogemus Exceli ja funktsioonidega.

 

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Erinevate ühenduste loomine (Excel, SQL, Web jne).
 • Andmete puhastamine ja ettevalmistamine andmemudeliks.
 • Tabelite sidumine ja agregeerimine.
 • Andmetüüpide määramine ja kvaliteet.
 • Tulpade lisamine ja tingimuslaused.
 • Tabelite liigendamine.
 • M keele sissejuhatus ja erinevad harjutused.
 • M keele kasutamine veebipäringutel.

 

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Power Query koolitus on üles ehitatud praktilistele harjutustele, mis sarnanevad igapäevatöös lahendatavate ülesannetega. Lisaks sisaldab koolitus ka kodutööd, millele õpilased saavad individuaalset tagasisidet.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse individuaalsete ülesannete lahendamise käigus.

Maht: 16 akadeemilist tundi

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

 

Koolitushind sisaldab lisaks:
õppematerjale;
koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:
tasuta parkimist;
sooje jooke koos küpsistega;
värskeid puuvilju.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel! 

Ajakava

1. päev
2. päev
3. päev
4. päev
17:00 - 17:45
Sissejuhatus
17:45 - 18:30
Import erinevatest allikatest
18:30 - 19:00
Paus
19:00 - 19:45
Andmete puhastamine
19:45 - 20:30
Andmete ettevalmistus
20:30 - null
Päeva lõpetamine
17:00 - 17:45
Tabelite sidumine
17:45 - 18:30
Erinevad harjutused
18:30 - 19:00
Paus
19:00 - 19:45
Transformeerimised
19:45 - 20:30
Erinevad harjutused
17:00 - 17:45
M keel
17:45 - 18:30
Parameetrid
18:30 - 19:00
Paus
19:00 - 19:45
Funktsioonide kasutamine
19:45 - 20:30
Tulpade ja ridade arvutamine
17:00 - 17:45
Andmekraapimine veebist
17:45 - 18:30
Mudeli ettevalmistamine
18:30 - 19:00
Paus
19:00 - 19:45
Andmete laadimine mudelisse
19:45 - 20:30
Kokkuvõte