koolitaja pilt

Koolitaja:

Stig Granlund

Aeg:

03.12 - 04.12, kell 05:30-12:45

Hind: 400.00 EUR + km

Power BI (päevane õppegrupp)

Power BI on nii interaktiivne andmete visualiseerimise tööriist kui ka äri analüütika teenus. See on mõeldud kõigile, kes töötavad andmetega ja puutuvad kokku raporteerimisega. Power BI võimaldab kasutajal luua dünaamilisi raporteid ning jagada need lõppkasutajatega. Power BI kasutaja suudab läbi oma teenuse hallata kõike - alates lähteandmetest kuni lõpp-tulemuseni. Kõik lahendused on madala koodivajadusega ega nõua erilisi programmeerimise alaseid teadmisi.

Allpool on näide Power BI raportist, mille saab luua  vähem kui 5 minutiga.

 

 Sihtgrupp:

Kõik Exceli kasutajad. Analüütikud, juhid, raamatupidajad jne.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Oskab laadida andmed Power BI programmi.
 • Teab, kuidas luua andmemudeli seoseid.
 • Oskab kategoriseerida ja määrata andmetüüpe.
 • Suudab luua visuaalidele erinevaid kiir-mõõdikuid.
 • Oskab visualiseerida ja kujundada andmeid eri tüüpi joonistel.
 • Oskab jagada andmeid Power BI Service keskkonnas.
 • Oskab luua näidukute blokke veebi töökeskkonnas.
 • Oskab hallata turvaseadistusi.
 • Suudab lahendada andmeanalüüsis erinevaid ülesandeid.
 • Oskab kasutada Power BI tehisintellekti abi andmete analüüsimisel.

Koolitusel osalemise eeldused:

Eelnev kogemus Exceli ja funktsioonidega. Kasuks tulevad Power Query teadmised.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Andmete laadimine PBI Desktop programmi.
 • Andmemudeli koostamine ja seosed.
 • Andmetüübid ja kategoriseerimine.
 • Erinevate kiir-mõõdikute loomine.
 • Andmete visualiseerimine.
 • Visuaalide kujundamine.
 • Raporti publitseerimine PBI Service töökeskkonda.
 • Töökeskkonnas näidikute bloki koostamine.
 • Töökeskkonna ja raportite jagamine erinevate kasutajate vahel.
 • Turvaseadistused.

 

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus on üles ehitatud praktilistele harjutustele, mis sarnanevad igapäevatöös lahendatavate ülesannetega. Lisaks sisaldab koolitus ka kodutööd, millele õpilased saavad individuaalset tagasisidet. Koolitus toimub kahel järjestikusel päeval kell 09.30-16.45.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse individuaalsete ülesannete lahendamise käigus.

Maht: 16 akadeemilist tundi

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

 

Koolitushind sisaldab lisaks:
õppematerjale;
koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:
tasuta parkimist;
sooje jooke koos küpsistega;
värskeid puuvilju;
lõunasööki igal koolituspäeval.