PostgreSQL andmebaasid arendajale

„Nullist sajani” koolitus efektiivseks tarkvara arendamiseks PostgreSQL andmebaaside peal
Koolitus puudutab vabavaralise PostgreSQL andmebaasisüsteemi spetsiifilisi omadusi, alustades üldisega (installeerimine, arhitektuur, konfiguratsioon) ja keskendudes andmebaasi arendusega seotud punktidele - transaktsioonimudel, sessioonid, andmetüübid, päringute kirjutamine, indekseerimine, jõudlusprobleemide avastamine/lahendamine, programmeerimine protseduuride abil, turvalisus ja laiendused (extensionid).

Antud koolituse peamiseks eesmärgiks on PostgreSQL andmebaasimootori üldtutvustus ning ettevalmistus kriitiliste andmebaasirakenduste arendamiseks ja jõudlusprobleemide lahendamiseks.

Sihtgrupp

Koolitus on mõeldud PostgreSQL andmebaaside peal arendajatele või neile, kes alles kaaluvad andmebaasimootori valikut.

Koolituse tulemusena osaleja:

  • Teab PostgreSQL andmebaasimootori arhitektuuri, kasutusvaldkondi ja käitamise põhimõisteid
  • Oskab luua, käivitada ja konfigureerida andmebaasi instantse
  • Oskab teha õigeid andmetüübi ja andmemudeli disaini otsuseid
  • Mõistab lahendada ja vältida jõudlusprobleeme
  • Tunneb turvalise arendamise põhiprintsiipe
  • Oskab kasuta serveri kasutusvõimalusi avardavaid laiendusi

Koolitusel osalemise eeldused:

Praktilised harjutused eeldavad eelnevat kokkupuudet SQL päringukeelega, LINUX/UNIX käsureaga ning elementaarset tekstifailide redigeerimise oskust (vi / vim, nano või sarnane).

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolituse käigus toimuvad loengud, millele järgnevad praktilised harjutused läbitud teemaplokkidest saadud uute teadmiste kinnistamiseks. Õppematerjali käsitlemist on võimalik koolitajal kohandada vastavalt kursuse alguses õpilastelt saadud info põhjal erihuvide ja seniste teadmiste kohta. Tulemusi hinnatakse peale igat teoreetilist osa lahendatavate ülesannete kaudu.

Maht: 24 akadeemilist tundi

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

 

Koolitushind sisaldab lisaks:
õppematerjale;
koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:
tasuta parkimist;
sooje jooke koos küpsistega;
värskeid puuvilju;
lõunasööki igal koolituspäeval. 

Ajakava

1. Päev
2. Päev
3. Päev
09:15 - 09:30
kogunemine
09:30 - 11:00
PostgreSQL üldtutvustus ja installatsioon
• Ajalugu
• Projekti ülesehitus
• Kasutusvaldkonnad ja eelised arendamisel
• Installeerimisvõimaluste ülevaade
• Praktiline installeerimine
Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus
11:00 - 11:15
kohvipaus
11:15 - 12:45
Põhitoimingud
• Instantside initsialiseerimine
• Lokaalid ja kodeeringud (encoding)
• Käivitamine ja sulgemine
• Konfiguratsiooni muudatused
• Ühendumine ja päringute tegemine
Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus
12:45 - 13:30
lõuna
13:30 - 15:00
PostgreSQL arhitektuur
• Tähtsamad kontseptid
• Arhitektuuridiagramm
• Tausta-/kasutajaprotsessid
• Tabeli reamudel
• Transaktsioonimudel
Kasutatavad meetodid: loeng
15:00 - 15:15
kohvipaus
15:15 - 16:45
Laiendatavus
• PostgreSQL limiteeringud
• Sisseehitatud andmetüüpide tutvustus
• Jadad ja komposiitandmete tüübid
• Operaatorid ja teisaldused (cast)
• PL-keeled
• Laiendused (extensions)
Kasutatavad meetodid: loeng
09:00 - 09:30
Kogunemine, eelmise päeva küsimused ja kordamine
09:30 - 11:00
Elementaarne konfigureerimine
• Ülevaade, mida annab tuunida ja mida mitte
• 10 olulisimat parameetrit
• Kiire jõudluse testimine

Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus
11:00 - 11:15
kohvipaus
11:15 - 12:45
Monitooring
• Monitooringu erinevad tasemed
• Logifailide käsitsemine
• Sisemised meetrikad
• Tööriistade tutvustus
Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus
12:45 - 13:30
lõuna
13:30 - 15:00
Päringujõudlus
• Jõudlussõbralik disain
• Aeglaste päringute tuvastamine
• Päringuplaanide mõjutamine
• Kasulikud laiendused ja tööriistad
Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus
15:00 - 15:15
kohvipaus
15:15 - 16:45
Indekseerimine
• Indeksite üldteooria ja vaikeindekid
• Eri-otstarbeliste indeksitüüpide tutvustus
• Täisteksti ja „hägus”-indekseerimine
• Indeksi „kasuteguri” arvutamine
• Re-indekseerimine

Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus
09:00 - 09:30
Kogunemine, eelmise päeva küsimused ja kordamine
09:30 - 11:00
„Advanced SQL”
• Agregaadid ja järg-agregaadid
• Statistilised funktsioonid
• Aknafunktsioonid (Window Functions)
• LATERAL JOIN
• DISTINCT ON
• CTE-d ja rekursioon
• JSONB ehk NoSQL
Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus
11:00 - 11:15
kohvipaus
11:15 - 12:45
Protseduurid ja PL-keeled
• PL-keelte üldidee
• PL/pgSQL funktsioonide tutvustus
• Tava-triggerid
• Event-triggerid
• Uute v11+ protseduuride tutvustus
Kasutatavad meetodid: loeng
12:45 - 13:30
lõuna
13:30 - 15:00
Partitsioneerimine
• Üldidee
• Partitsioonimisstrateegia valimine
• „Kaug”-partitsioonid

Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus
15:00 - 15:15
kohvipaus
15:15 - 16:45
„Edasijõudnud” teemad
• Loogiline replikatsioon
• Levinumad „contrib” ja välised laiendused
• Keerulisemad rakendusarhitektuurid

Kasutatavad meetodid: loeng