Praktilise projektijuhtimise koolitus edasijõudnutele

Kuidas juhtida projekte tulemuslikumalt ja vältida liigset närvikulu?
Isegi kogenud tegijatel korduvad tihti samad mured – projekti tegevused võtavad planeeritust rohkem aega, tekivad ootamatud lisategevused ning pidevad muudatused panevad mõtlema, kas see on kõik normaalne või saab ka sujuvamalt? Üks valearvestus projekti planeerimise või elluviimise faasis päädib alati lisandunud ajaga probleemiga tegelemisel, närvikuluga ja halvemal juhul ka rahalise lisakulu või - kahjuga.

Koolituse "Projektijuhtimine edasijõudnutele" eesmärk on anda osalejatele täiendavaid oskuseid ja võtteid, kuidas projekte paremini planeerida ja sujuvamalt ellu viia.

Koolitusel omdandad põhjalikumad oskused projektijuhtimisest, oskad leida lahendusi oma projektides ettetulnud probleemidele ja saad juurde erinevaid tööriistu ja projektijuhtimise nippe.

Peale koolitust on kursusel osalenul võimalik koolitajaga eraldi kokku leppida 2 ak h ulatuses individuaalse mentorluse aega!

 

Sihtgrupp: Koolitusele on oodatud kõik, kel on juba kogemusi erinevate projektide juhtimisest ning  soovivad oma projektijuhtimise oskusi veelgi lihvida ja täiendada. Eesmärgiks on viia projekte ellu efektiivsemalt, tulemuslikumalt ning kokkuvõttes väiksema närvikuluga.

Samuti on kursus soovitav kõikidele Praktilise projektijuhtimise koolitus – baastase läbinutele.

Koolituse tulemusena osaleja:

  • Omab põhjalikke teadmisi projektide planeerimisest ja elluviimisest
  • Teab ja oskab vältida projektijuhtimise enamlevinud probleeme
  • Oskab kasutada erinevaid projektijuhtimise tööriistu vastavalt vajadusele

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt): Koolitusel osalemiseks on soovitav eelnev projektijuhtimise kogemus.

Koolituse läbiviimise põhimõtted: Koolitus sisaldab loengut koos rohkete praktiliste näidetega, arutelusid, grupitööd ja individuaaltööd. Koolituse lõpus on kiire test teadmiste kinnistamiseks.

Lisaks sisaldab koolitus eraldi kokkulepitud ajal 2 ak h individuaalset mentorlust koolitaja poolt! Mentorlussessioonis käsitletakse mentee jaoks problemaatilisi projektijuhtimise teemasid, analüüsitakse koos läbi ning leitakse lahendus. Eelkõige püütakse rakendada projektijuhtimise koolitusel õpitut mentee septsiifilistesse olukordadesse.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 18 akadeemilist tundi (sh 16 ak h klassiõpet ja 2 ak h mentorlust koolitajaga eraldi kokkulepitud ajal)

 

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0413 Juhtimise ja halduse õppekavarühm

 

Koolitushind sisaldab lisaks:

  • õppematerjale;
  • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
  • tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:

  • tasuta parkimist;
  • sooje jooke koos küpsistega;
  • värskeid puuvilju;
  • lõunasööki.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel! 

Ajakava

1. päev
2. päev
09:15 - 09:30
Kogunemine
09:30 - 11:00
1. Ülevaade projektijuhtimise vigadest
• Kümme enamlevinud viga ja nende mõju projekti tulemusele
Kasutatavad meetodid: loeng koos praktiliste näidetega, arutelu
11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
2. Projekti ettevalmistus
• Ideede genereerimine.
• Projekti eesmärgistamine ja KPI-d. ToC meetod.
• Projekti kooskõlastamine
Kasutatavad meetodid: loeng koos praktiliste näidetega, arutelu, individuaaltöö, praktilised harjutused

12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
3. Riskijuhtimine
• Riskide kaardistamine ja analüüs
• Riskide maandamine
Kasutatavad meetodid: loeng koos praktiliste näidetega, arutelu, individuaaltöö
15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
4. Aja ja eelarve planeerimine
• Erinevad meetodid: Gantt, PERT, WP jt
• Kriitiline tee
Kasutatavad meetodid: loeng koos praktiliste näidetega, arutelu, grupitöö, praktilised harjutused

• Enamlevinud probleemid ja nende ennetus
• Probleemide ja muutuste juhtimine nende tekkimisel
• Projekti kokkuvõte
Kasutatavad meetodid: loeng koos praktiliste näidetega, arutelu, test.
09:15 - 09:30
Kogunemine
09:30 - 11:00
5. Tiimi juhtimine
• Tiimi värbamine ja tiimi loomine
• Kuidas alustada kohe „õige jalaga“
• Koosolekud
• IT – abimees või takistaja
• Tähtaegadest kinnipidamine
Kasutatavad meetodid: loeng koos praktiliste näidetega, arutelu, individuaaltöö
11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
6. Kommunikatsioon
• Kommunikatsiooni planeerimine ja elluviimine
• Sisemine ja välimine kommunikatsioon. RACI meetod.
• Liiga palju või liiga vähe - millist kommunikatsiooni kellele anda
• Kommunikatsiooniaugud
Kasutatavad meetodid: loeng koos praktiliste näidetega, arutelu, individuaaltöö, praktilised harjutused
12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
7. Muutuste juhtimine
• Head ja halvad muutused. Pudelikaelad.
• Muutuste juhtimine, sh nende kommunikatsioon
Kasutatavad meetodid: loeng koos praktiliste näidetega, arutelu, individuaaltöö
15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
8. Projekti ja koolituse kokkuvõte
• Kokkuvõtete tegemine ja analüüs
• Test
• Reflektsioonid ja lõpuarutelu
Kasutatavad meetodid: loeng, test arutelu

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 618 1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi. .

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].