Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase

Kuidas alustada ja juhtida väiksemaid ning suuremaid projekte eduka lõpptulemuseni?
Projektide juhtimine on meie elu igapäevane osa olenemata sellest, millega me tegeleme. Olgu see kampaania läbiviimine, konverentsi või suvepäevade korraldamine, uue toote või tarkvaralahenduse väljatöötamine või hoopis isiklikus plaanis uue harjumuse sissejuurutamine – meie elu koosneb hulgast väikestest projektidest, mis tuleb etteantud tähtajaks olemasolevate ressurssidega ellu viia. Ilmselt on kõik kogenud seda, et „soovisime parimat, aga välja kukkus ikka nii nagu tavaliselt“.

08.12. KOOLITUS ON VÄLJAMÜÜDUD! Koolitus toimub Zoomis

Kuidas kavandada ja juhtida projekte nii, et kõik sujuks ladusalt - et me ei pea tegelema pideva „tulekahjude kustutamisega“ ning saaksime projekti lõppedes loorberitel puhata?!  

Projektijuhtimise koolituse eesmärk on anda baasteadmised ja universaalne tööriistakast kõigile, kes tahavad enesekindlalt alustada uute projektidega.

Koolituse lühikokkuvõte: 

Projektijuhtimise koolitusel saab selgeks, mis on projekt ja kuidas projekti eesmärgistada ning planeerida tegevusi. Räägitakse, kuidas kavandatu ellu viia nii, et kõik saaks tehtud olemasoleva ajaraami sees ning etteantud ressurssidega. Kursuse käigus käsitletakse ka projekti enamlevinud probleeme ning nende ennetamist ja projektist kokkuvõtete tegemist.

Sihtgrupp: Koolitusele on oodatud kõik, kel läheb elus vaja projektijuhtimise oskusi nii tööalaselt kui isiklikult ja soovivad projekte ellu viia enesekindlamalt, efektiivsemalt, tulemuslikumalt ning kokkuvõttes väiksema närvikuluga.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Teab, mis on projekt, tunneb selle erinevaid liike ja oskab tuua näiteid
 • Oskab koostada projekti lähteülesannet vastavalt SMART meetodile
 • Oskab koostada projekti tegevus- ja ajaplaani, oskab määrata kriitilist teed, ja kasutada Gantt Chart tööriista
 • Teab tiimi, aja ja ressursside juhtimise põhitõdesid
 • Teab, mis on enamlevinud probleemid projektide juhtimisel ja kuidas neid vältida
 • Oskab teha projektile lihtsat riskianalüüsi ja riske maandada

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt): Koolitusel osalemiseks ei ole vajalik eelnev (teadlik) projektijuhtimise kogemus.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus sisaldab loengut koos rohkete praktiliste näidetega, arutelusid, grupitööd ja individuaaltööd. Koolituse lõpus on kiire test teadmiste kinnistamiseks.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 8 akadeemilist tundi 

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0413 Juhtimise ja halduse õppekavarühm

 

Koolitushind sisaldab lisaks:

 • õppematerjale;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:

 • sooje jooke koos küpsiste ja puuviljadega;
 • lõunasööki igal koolituspäeval;
 • tasuta parkimist.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel! 

 

 

Osalejate tagasiside: 

⭐⭐⭐⭐⭐

"Jäin koolitusega väga rahule. Koolituse sisu on vastas ootusele ning on praktikas hästi kasutatav. Mulle meeldis, et koolitajal on suur kogemus ja oskas palju asjakohaseid näiteid teoreetilisele materjalile juurde tuua."

⭐⭐⭐⭐⭐

"Jäin koolitusega väga rahule. Sisu vastas täielikult ootustele. Uute teadmistega oskan koostada eelarvet, meeskonna kokkupanemist ja tegevuste planeerimist. Koolitus oli väga hästi ettevalmistatud ning koolitaja oli suurepärane" 

 

 

Ajakava

09:15 - 09:30
Kogunemine
Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63. Parkimine on tasuta registreerides IT Koolituses I korrusel.
09:30 - 11:00
1.Projektijuhtimise põhitõed ja projektiga alustamine
• Mis on projekt
• Projekti eesmärgistamine
• Projekti sidusgrupid
• Riskianalüüs
Kasutatavad meetodid: loeng koos praktiliste näidetega, arutelu, individuaaltöö
11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
2. Projekti aja- ja tegevusplaan
• Projekti tegevus- ja ajaplaani koostamine, Gantt Chart
• Kriitiline tee
• Projekti eelarvestamine
• Tiimi kokkupanek, ressursside planeerimine
Kasutatavad meetodid: loeng koos praktiliste näidetega, arutelu, individuaaltöö, praktilised harjutused
12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
3. Projekti elluviimine
• Projekti lansseerimine
• Tiimi juhtimine
• Ressursside juhtimine
• Aja juhtimine
• Kommunikatsiooni juhtimine
• Projekti tegevuste elluviimise jälgimine
Kasutatavad meetodid: loeng koos praktiliste näidetega, arutelu, grupitöö, individuaaltöö, praktilised harjutused
15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
4. Enamlevinud probleemid ja kokkuvõtted. Test
• Enamlevinud probleemid ja nende ennetus
• Probleemide ja muutuste juhtimine nende tekkimisel
• Projekti kokkuvõte
Kasutatavad meetodid: loeng koos praktiliste näidetega, arutelu, test.

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 618 1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi. .

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

COVID-19

Klassikoolitusel osalemise tingimused
- Klassikoolitusel osalemiseks on vajalik esitada Covid-19 tõend kas digitaalsel kujul või väljatrükina paberil.
- Tõendit ja isikusamasust kontrollitakse enne koolitusklassi sisenemist.
- Covid 19 tõend on digilugu.ee kodulehel saadaval vaktsineeritul või COVID-19 haiguse läbi põdenud inimestel.

- Klassikoolitusel on maski kandmine kohustuslik.