Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase

Kuidas alustada ja juhtida väiksemaid ning suuremaid projekte eduka lõpptulemuseni?
Projektide juhtimine on meie elu igapäevane osa olenemata sellest, millega me tegeleme. Olgu see kampaania läbiviimine, konverentsi või suvepäevade korraldamine, uue toote või tarkvaralahenduse väljatöötamine või hoopis isiklikus plaanis uue harjumuse sissejuurutamine – meie elu koosneb hulgast väikestest projektidest, mis tuleb etteantud tähtajaks olemasolevate ressurssidega ellu viia. Ilmselt on kõik kogenud seda, et „soovisime parimat, aga välja kukkus ikka nii nagu tavaliselt“.

Kuidas kavandada ja juhtida projekte nii, et kõik sujuks ladusalt - et me ei pea tegelema pideva „tulekahjude kustutamisega“ ning saaksime projekti lõppedes loorberitel puhata?!  

Praktilise projektijuhtimise baaskoolituse eesmärk on anda baasteadmised ja universaalne tööriistakast kõigile, kes tahavad enesekindlalt alustada uute projektidega.

 Koolituse lühikokkuvõte: 

Koolitusel saab selgeks, mis on projekt ja kuidas projekti eesmärgistada ning planeerida tegevusi. Räägitakse, kuidas kavandatu ellu viia nii, et kõik saaks tehtud olemasoleva ajaraami sees ning etteantud ressurssidega. Kursuse käigus käsitletakse ka projekti enamlevinud probleeme ning nende ennetamist ja projektist kokkuvõtete tegemist.

Sihtgrupp: Koolitusele on oodatud kõik, kel läheb elus vaja projektijuhtimise oskusi nii tööalaselt kui isiklikult ja soovivad projekte ellu viia enesekindlamalt, efektiivsemalt, tulemuslikumalt ning kokkuvõttes väiksema närvikuluga.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Teab, mis on projekt, tunneb selle erinevaid liike ja oskab tuua näiteid
 • Oskab koostada projekti lähteülesannet vastavalt SMART meetodile
 • Oskab koostada projekti tegevus- ja ajaplaani, oskab määrata kriitilist teed, ja kasutada Gantt Chart tööriista
 • Teab tiimi, aja ja ressursside juhtimise põhitõdesid
 • Teab, mis on enamlevinud probleemid projektide juhtimisel ja kuidas neid vältida
 • Oskab teha projektile lihtsat riskianalüüsi ja riske maandada

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt): Koolitusel osalemiseks ei ole vajalik eelnev (teadlik) projektijuhtimise kogemus.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus sisaldab loengut koos rohkete praktiliste näidetega, arutelusid, grupitööd ja individuaaltööd. Koolituse lõpus on kiire test teadmiste kinnistamiseks.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 8 akadeemilist tundi

 

Koolitushind sisaldab lisaks:

 • õppematerjale;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:

 • sooje jooke koos küpsiste ja puuviljadega;
 • lõunasööki igal koolituspäeval;
 • tasuta parkimist.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel! 

Ajakava

09:15 - 09:30
Kogunemine
09:30 - 11:00
1.Projektijuhtimise põhitõed ja projektiga alustamine
• Mis on projekt
• Projekti eesmärgistamine
• Projekti sidusgrupid
• Riskianalüüs
Kasutatavad meetodid: loeng koos praktiliste näidetega, arutelu, individuaaltöö
11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
2. Projekti aja- ja tegevusplaan
• Projekti tegevus- ja ajaplaani koostamine, Gantt Chart
• Kriitiline tee
• Projekti eelarvestamine
• Tiimi kokkupanek, ressursside planeerimine
Kasutatavad meetodid: loeng koos praktiliste näidetega, arutelu, individuaaltöö, praktilised harjutused
12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
3. Projekti elluviimine
• Projekti lansseerimine
• Tiimi juhtimine
• Ressursside juhtimine
• Aja juhtimine
• Kommunikatsiooni juhtimine
• Projekti tegevuste elluviimise jälgimine
Kasutatavad meetodid: loeng koos praktiliste näidetega, arutelu, grupitöö, individuaaltöö, praktilised harjutused
15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
4. Enamlevinud probleemid ja kokkuvõtted. Test
• Enamlevinud probleemid ja nende ennetus
• Probleemide ja muutuste juhtimine nende tekkimisel
• Projekti kokkuvõte
Kasutatavad meetodid: loeng koos praktiliste näidetega, arutelu, test.