UI/UX – Kasutajakogemuse ja kasutajaliidese disain + mentorprogramm

„Ilusad asjad, mis ei tööta, ei ole ilusad,“ on öelnud Apple peadisainer Jony Ive. Tänases digitaalses maailmas ei piisa vaid oskusest asju ilusaks muuta, vaid oluline on ka see, kui hästi nad töötavad.

5. - 6. nai KOOLITUS TOIMUB ZOOMis

9. - 10. juuni KOOLITUS TOIMUB ZOOMis

 

Koolituse eesmärk on anda osalejatele ülevaade sellest, mis täpsemalt peitub nende kahe U-tähega salasõna UI (user interface) ja UX (user experience) taga ning kuidas nende abil luua kaasaegseid, ilusaid ja kasutajasõbralikke digitaalseid lahendusi.

2-päevane praktiline kursus aitab mõista, mis vahe on UI ja UX disainil. Koolituse käigus õpetatakse, kuidas UX disaini abil muuta toote kasutamine lihtsaks ja kasutajasõbralikuks ning kuidas lisada UI disaini, et anda tootele visuaalselt hea väljanägemise ja stilistika.

Koolitus hõlmab erinevaid praktilisi harjutusi stilistika loogika mõistmiseks, prototüüpide loomiseks, disainiressursi väljastamiseks arendajale ja lõppkasutajatega testimiseks.

Koolituse hind sisaldab ka personaalset 2-kuuline mentorpaketti, mille eesmärgiks on aidata osalejal luua oma portfoolio koos reaalsete disaininäidistega. Koosneb nii praktilisest tööst kui iseõppimisest ning sisaldab viite sessiooni mentoriga. Sobib neile, kellel on tõsisem soov asuda tööle UI/UX disainerina ning soovivad valmistada ette oma portfooliot ja teha ettevalmistusi tööle kandideerimiseks.

Sihtgrupp:

UI/UX disain on mõeldud kõigile, kel on soov alustada ise UI/UX disainiga või tutvuda UI/UX disaini põhitõdedega. Näiteks spetsialistid IT valdkonnas, disainerid, toote või projektijuhid, testimise, tarkvaraarenduse ja teenuste arendamisega seotud spetsialistid.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Mõistab disaini ja stilistika alused
 • Mõistab kasutajaliidese (UI) disaini aluseid (kompositsioon, tasakaal, kontrastid)
 • Mõistab kasutajakogemuse (UX) disaini alused (prototüüpimine, lõppkasutajatega testimine)
 • Mõistab kaasavat (ligipääsetavat) disaini
 • Oskab teha elementaarsel tasemel UI ja UX disaini
 • Oskab luua lihtsamaid ja keerukamaid prototüüpe Figma ja Axure RP tarkvaras
 • Oskab HTML/CSS alused (koodi inspekteerimine ja muutmine Chromes)
 • Oskab Atomic design’i (arenduskomponentide disaini)
 • Oskab disainisressursi väljastada arendajale
 • Oskab luua UX strateegiat

Koolitusel osalemise eeldused:

Koolitusele osalemiselel ei ole konkreetseid eeltingimusi, aga soovitav on eelnev kogemus ja kokkupuude IT-kesksete teenuste või toodete arendusega ning keskmine inglise keele oskus. Koolitusel kasutatakse erinevaid disainitööriistu ja programme, seega keskmisest parem arvutioskus ja kogemus erinevate programmidega lihtsustab praktilise töö osa.

Koolitusel käsitletavad teemad:

1. Päev

 • Kursuse sissejuhatus
 • Stilistika ja UI disaini sissejuhatus
 • HTML/CSS sissejuhatus ja Chrome inspectori kasutus
 • Praktilised harjutused Figmas

2. Päev

 • UX disaini sissejuhatus
 • Prototüüpide loomine Figmas ja Axure RP’s
 • Lõppkasutajatega testimine
 • UX strateegia loomine

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus on üles ehitatud valdavalt praktilise harjutamisena arvutitarkvarades. Teemabloki pikkuseks on 1,5-2 tundi, millest 15-30 minutit on sissejuhatav teooria ja ülejäänud on praktiline harjutus. Kahe koolituspäeva vahel on kahetunnine kodutöö.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse läbi iseseisva töö ja disainikriitika.

Maht: 112 akadeemilist tundi, millest 16 akadeemilist tundi toimub klassiruumis ning 96 akadeemilist tundi toimub 2 kuu jooksul iseseisva- ja mentorõppena

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolitus toimub koostöös Futurist Estonia OÜ-ga.

 

Loe lisaks artikleid: 

Kliendi kasutajamugavus e-poes

Kuidas disain inimesi tegutsema paneb? Lexuse-müüjast sai UX disainer

Muuda kasutaja­kogemuse abil külastajad püsiklientideks

Olulised punktid, mida tasub jälgida e-poodi disainides 

Ülevaade: UI/UX disaini tasuta ning tasulised rakendused. Soovijaile ka koolitus

 

Kuula raadiosaadet:

Kui hea on Eesti e-poodide disain ja klienditeenindus?

 

⭐⭐⭐⭐⭐

Helena Karu tagasiside koolitusele: Kahepäevane koolitus andis head baasteadmised UI/UX disainist ning väga meeldis, et sai ka ise käed külge panna – kirjutasin natuke koodi ja tutvusin kahe uue arvutiprogrammiga, kus tegin oma esimesed katsetused. Õpperuumid olid kaasaegsed ja mugavad ning lõunasöök ülimalt maitsev. Koolituspäevadele järgnenud kahekuulise mentorprogrammi raames sain professionaali juhendamisel luua oma portfoolio, mis on väga oluline praktiline lisandväärtus, sest portfoolio on UI/UX disaineri tööle kandideerimisel esmavajalik. Andres on väga hea mentor, kes alati andis praktilisi nõuandeid töö parandamiseks või täiustamiseks. Mentorprogrammi ülesehitus on paindlik ja läbimõeldud, sobides hästi ka täistööajaga töötavale inimesele, sest õpitavad teemad ja disainide loomine on võimalik mugavalt kahe kuu peale ära hajutada.

 

Koolitushind sisaldab lisaks:
õppematerjale;
koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
tunnistust.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel! 

Ajakava

1. päev
2. päev
09:15 - 09:30
Kogunemine
09:30 - 11:00
1. Kursuse sissejuhatus
• Sissejuhatus disaini ja ajalugu
• Disain, vorm, joon, kuju, värv, kompositsioon ning struktuur
• Atomic design põhimõtted

Kasutatavad meetodid: loeng ning harjutus
11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
2. Stilistika ja UI disaini sissejuhatus
• Disaini süntaktika ja pragmaatika
• Programmeeritud stiiliraamat
• Disainikriitika

Kasutatavad meetodid: loeng ning harjutus
12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
3. HTML/CSS sissejuhatus ja Chrome inspectori kasutus
• HTML, CSS ja SASS sissejuhatus
• Visual Studio Code programeerimiskeskkonnas harjutamine
• Chrome brauseri inspectori kasutamine

Kasutatavad meetodid: Harjutus
15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
4. Praktilised harjutused Figmas
• Figma sissejuhatus
• Auto layout ja disainisüsteem ning stiiliraamat
• Prototüüpimine

Kasutatavad meetodid: Harjutus
09:15 - 09:30
Kogunemine
09:30 - 11:00
1. UX disaini sissejuhatus
• Sissejuhatus UX disaini ja teenusedisaini ning disainimõtlemisse
• UX mustrid ja ligipääsetav disain
• Prototüüpimise tööriistad

Kasutatavad meetodid: Harjutus
11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
2. Prototüüpide loomine Figmas ja Axure RP’s
• Prototüübi komponendid
• Prototüüpimise voog Figmast Axuresse
• Axures realistlik prototüüpimine

Kasutatavad meetodid: Harjutus
12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
3. Lõppkasutajatega testimine
• Lõppkasutajatega testimise stsenaarium
• Lõppkasutajatega testimise testlugude loomine
• Lõppkasutajatega testimine läbiviimine

Kasutatavad meetodid: Harjutus
15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
4. UX strateegia loomine
• UX strateegia ja HEART meetod
• Sissejuhatus Google disainisprinti ja näited
• Kursuse kokkuvõte

Kasutatavad meetodid: Loeng