Autor: Thea Sogenbits • 3. oktoober 2023

7 olulist küsimust, mida küsida alustava küberturbejuhina

Küberturvalisus on tänapäeva digitaalmaailmas muutunud ülioluliseks teemaks ning ettevõtted vajavad pädevaid küberturbejuhte, kes suudavad tagada organisatsiooni hallatava teabe turvalisuse. Uute küberturbejuhtide jaoks on oluline oskus esitada õigeid küsimusi, mis aitavad mõista ettevõtte turbeolukorda ning parendada juba olemasolevaid turvameetmeid.

Faktid

Koolitus "Küberturbejuhi kool" alustab juba 22. novembril 2023!

Valdkonna eksperdid rõhutavad, et küberturbejuhi roll ei piirdu üksnes tehnoloogiliste lahenduste rakendamisega, vaid nõuab ka sügavat arusaamist organisatsiooni ärimudelist ja infotehnoloogia infrastruktuurist. Küberturbejuhid peavad olema valmis esitama teravaid küsimusi, et tuvastada nõrku kohti ettevõtte turvalisuses ning välja töötada tõhusaid strateegiaid nende probleemide lahendamiseks.

1. Millised on ettevõtte kõige väärtuslikumad andmed ja varad ning milline on nende praegune kaitsetase?

See küsimus aitab meil selgitada välja, millised on ettevõtte kõige kriitilisemad andmed ja varad, mida me peame eriti hoolikalt kaitsma. Kas tegemist on ärisaladuste, klientide isikuandmete või intellektuaalomandiga? Samuti on oluline teada, milline on nende praegune kaitsetase, et saaksime vajadusel täiendavaid meetmeid rakendada.

2. Millised on varasemad turvaintsidentid ja millised olid nende tagajärjed?

Siit saame ülevaate ettevõtte varasematest turvaintsidentidest ja nende mõjudest. Kas on esinenud andmelekkeid, rünnakuid või turvarikkumisi? See aitab meil mõista, millised ohud võivad esineda ning milliseid meetmeid tuleb võtta, et neid tulevikus ennetada või nendega tõhusalt toime tulla.

3. Millised on senised turvameetmed ja -poliitikad ning kui tõhusad need on olnud?

See küsimus aitab meil mõista, millised turvameetmed ja -poliitikad on ettevõttes juba kasutusel ning kuidas need on seni toiminud. Kas on olemas tulemüürid, viirusetõrje, turvalised autentimisprotsessid jne? See annab meile ülevaate olemasolevast turvainfrastruktuurist ja aitab hinnata, milliseid täiendavaid meetmeid võib vaja minna.

4. Kui teadlikud ja koolitatud on ettevõtte töötajad küberturvalisuse valdkonnas?

Töötajad on sageli küberturbe nõrgim lüli, seega on oluline teada, kui teadlikud ja koolitatud nad on küberturvalisuse valdkonnas. Kas töötajatel on piisavad teadmised turvameetmete kohta? Kas neil on selged juhised ja koolitusprogrammid? See aitab meil mõista, milliseid koolitusi ja teadlikkuse tõstmise tegevusi tuleks läbi viia, et tõsta töötajate teadlikkust ja vähendada inimfaktori põhjustatud turvariske.

5. Millised on ettevõtte regulatsioonidest tulenevad kohustused andmekaitse ja privaatsuse osas ning kuidas neid täidetakse?

Erinevad riigid ja õiguslikud raamistikud kehtestavad ettevõtetele kohustusi andmekaitse ja privaatsuse osas. Küsi, millised on ettevõtte vastavad seaduslikud kohustused selles valdkonnas ja kuidas neid täidetakse. See aitab meil mõista, kas ettevõte järgib kehtivaid seadusi ja regulatsioone ning kas on vajadus teha täiendavaid meetmeid andmekaitse ja privaatsuse tagamiseks.

6. Millised on ettevõtte tulevikuplaanid ja muudatused, mis võivad mõjutada küberturvalisust?

Ettevõtted arenevad ja muutuvad pidevalt ning see võib mõjutada ka küberturvalisust. Küsi, millised on ettevõtte tulevikuplaanid ja muudatused ning mõtle, kuidas need võivad mõjutada küberturvalisust. Kas on plaanis uute tehnoloogiate kasutuselevõtt, laienemine või ümberkorraldused? See aitab meil ette näha tulevasi väljakutseid ja kohandada turvameetmeid vastavalt, et tagada ettevõtte küberturvalisus ka tulevikus.

7. Millised on ettevõtte ootused ja prioriteedid küberturbejuhile: Kuidas tagada turvalisus vastavalt ettevõtte vajadustele?

Ettevõtte ootused ja prioriteedid on olulised juhised küberturbejuhi jaoks, et mõista, millised on ettevõtte vajadused ja eesmärgid turvalisuse valdkonnas. Küsi ettevõttelt, millised on nende ootused sinu rolli suhtes küberturbejuhina. Kas nad ootavad paremat turvalisust, riskide maandamist, vastavust regulatsioonidele või midagi muud? See aitab sul selgelt määratleda enda eesmärgid ja seada prioriteedid, et täita ettevõtte ootusi ning tagada turvalisus vastavalt ettevõtte konkreetsetele vajadustele.

Küberturbejuhina on oluline esitada õigeid küsimusi, et mõista ettevõtte turvalisuse olukorda ja välja töötada tõhusad turvameetmed. Küsi oluliste andmete ja varade kohta, senistest turvaintsidentidest, olemasolevatest turvameetmetest ja -poliitikatest, töötajate teadmistest ja teadlikkusest, seaduslikest kohustustest, ettevõtte tulevikuplaanidest ning ootustest sinu rolli suhtes. See aitab mõista ettevõtte vajadusi ja seada selged eesmärgid tõhusa küberturvalisuse tagamiseks.