Autor: Henn Sarv • 10. november 2022

Mis muudatused on Microsofti koolitused läbi teinud? Lisaks 07. detsembri infopäev!

Microsofti kursused on viimase paari aastaga teinud kaks põhjalikku muudatust. Pikk periood suht sarnaseid kursuseid on spetsialistid ja kliendid-ettevõtted ära harjutanud, nüüd oleks vaja aga pisut end harjutada muudatustega.

Esimene suurem muudatus tuli selle kümnendi algusega. Kui siiani olid MS tehnilised kursused keskendatud erinevatele (ja küllalt keerukatele) tarkvaratoodetele ja süsteemidele, siis 2021 aastast on need valdavalt asendunud töörollipõhiste kursustega. Ei tootepõhised ega ka uued rollipõhised ei olnud enne ega ole ka tulevikus teineteisele võõrad, aga muutunud on just rõhuasetus. Ja ega päris piiri ka ei anna tõmmata koolituste vahele, aga üldine kursuste ja eksamite süsteem, nimetused ja ka sertifikaatide-eksamite ülesehitus on muutunud.

Selle käigus on mõned asjad läinud lihtsamaks ja paremaks, mõned aga hoopis keerulisemaks. Ka iseloomustab uuenenud kursuste-süsteemi kiire muutuvus. Nii mõnigi nimetus on poole aastaga kadunud, nii mõnigi uus nimetus tekib üsna ootamatult.

Kõige selle taustaks on ka keskendumine uuele, moodsale tehnoloogiale (pilvetehnoloogia, andmeanalüüsivahendid, suurandmete töötlus jms) – taustal aga siiani kasutuses oleva pisut vanema tehnika kadumine kursuste loendist.

All pool on toodud üldine ülevaade uute kursuste valdkondadest ja rollitasemetest.

AI, AZ, DP, MD, MS, PL, SC, WS – need on valdkondade lühendid – hea nendega kohe ka harjuma hakata.

Kõige mahukam ja suurem – kataks vist ka mõnegi teise loetelust – on AZ – Azure ehk Microsofti Pilvetehnoloogia. Sinna alla on kogunenud nii palju erinevaid osi, et keeruline on seda ühe valdkonnana võtta. Nii on siin nii pilvetehnoloogia üldtutvustavad (AZ-900 – Azure Fundamentals) kui ka näiteks hübriidsüsteemide administreerimine (AZ-800, AZ-801). Ja siia alla on tasakesi liikunud ka kohalike serverite haldus (needsamad AZ-800 ja AZ-801), kui osa hübriidsüsteemidest.

Kellele see valdkond mõeldud – kõige laiemalt süsteemide administraatoritele, väga mahukad põhjalikud ja nõudlike eksamitega kursuseteemad.

Järgmisena nopiks välja valdkonna MS – Microsoft 365 perekond. See on kõige laiemalt kasutatud ja ka kõige levinum MS Kontori ja pilvetarkvara valdkond, kus on nii kommunikatsioonisüsteemid (Exchange, Teams, jpt), dokumendihalduse süsteemid (Sharepoint, jpt) ja kõik muu tavapärasele ettevõttele või kontorile vajalik.

Kellele see mõeldud on – päris mitte kontorisüsteemi kasutajaile vaid neile, kes planeerivad, tugiteenindavad ja haldavad kontorisüsteeme.

Päriselus on AZ ja MS omavahel seotud, aga igapäev ei pea seda teadma. Ja nii ongi – üks vaatab rohkem taristu ja teine rohkem inimese poole. Infra haldajatele ja kasutajate (ja -süsteemide) haldajatele.

Sinna kahe vahele jääb veel valdkond MD – Modern Desktop. Ilma arvutiteta (töökoha, mobiilsete vms) ei saa hakkama. Nii ongi „klassikalisele itipoisile“ mõeldud kaks kursust – Managing Modern Desktop.

Andmed ja Microsoft

Tänapäeva kuld on andmed – suuremad ja väiksemad – järgmised kolm valdkonda ongi seotud andmetega. DP – data protsessing, DA – data analyzis ja AI – nimigi ütleb – tehisintelligents. Nende kolme alla on paigutatud erinevate andmebaasi ja andmetöötlussüsteemide koostamise, haldamise ja neist kasu saamise kursused. Klassikaliselt andmebaasi administraatorite kursused aga palju laiemas mõttes. Suurandmetest väikesteni.

Väike aga vägagi oluline valdkond on SC – Security. Seal on ja sinna tuleb juurde moodsa andmekaitse, andmete kaitse ja selle valdkonna kursuseid. Alates ülevaatekursusest SC-900 Security, Compliance, and IDentity Fundamentals kuni pojalikemateni (Security Operator, IDentity Administrator, Information PRotection Administrator)

Mõeldud infosüsteemi turvameestele aga võiks olla kohustuslikult kõigile systeemi- ja andmehaldajatele.

Microsofti tehniliste kursuste hulgast oleks nagu arendajad ära unustatud – programmeerijatele mõeldud kursuseid väga loetelust enam ei leia. Nende koolitamiseks on mitmeid valdkonnaüleseid programmeerimiskursuseid (pisut on küll arendaja vaates kursuseid AZ ja DP valdkonna hulgas).

Küll on aga eraldi üks grupp kursuseid PL-valdkond, kus on uuele ja moodsale Power platvormile mõeldud terve rida kursuseid, mis on mõeldud äri[protsesside] rakenduste tegijatele.

Sel aastal muutub põhjalikult kursuste andmise süsteem. Rollipõhised kursused on olemas nii klassikursustena kui iseõppimiseks nn online kursustena. Samad õppematerjalid ja sama sisu. Senised paberil ja virtuaalsel paberil olnud materjalid (paljudele tuttav Skillipe) kaovad ära ja asenduvad materjalidega MS Learning keskkonnas. See muudatus tuleb nüüd selle poolaasta jooksul.

Miks siis üldse klassikursused (või lektoriga online kursused). Õnneks jääb klassikursusele ka oma roll. Lektoriga saab sama teema läbi käia põhjalikumalt, motiveeritumalt ja mis peamine – klassikursustega kaasnevad käedkülge praktikumid – harjutused.

Minu hinnangul lubab uuenev süsteem aga palju paindlikumaid kursuseid korraldada – hübriidsed, konsultatiivsed, tihendatud, hajutatud, ositi või mis iganes. Tasub proovida. See on koht, kus saaks tulevikus kursuse luua, arendada ja läbi viia just selliselt nagu õppijatele (kliendile) on mugavam, otstarbekam ja kasulikum.

Tule kuulama 07. detsembril Microsofti teemal infopäeva, kus paari tunniga selgitan täpsemalt, mis Microsofti maailmas toimub ning kuidas orienteeruda sealsete sertifikaatide ja koolituste seas. Infopäevaga saad lähemalt tutvuda SIIT