Autor: Kreet Solnask • 9. märts 2022

Kuidas võidavad äriprotsesside kirjaoskusest tooteomanikud, projektijuhid, ärianalüütikud

Äriprotsessid on tänapäeval kõikide meie tegevuste aluseks. Need on kohati nii iseenesest mõistetavad, et me ei märkagi nende olemasolu. Küll aga on äriprotsesside märkamine ja kirjeldamine väga vajalik just IT ja äri vahelises kommunikatsioonis.

Nimelt annavad need ärile võimaluse ennast IT-le (IT partner, majasisene IT osakond jne) paremini selgeks teha. Õigesti kirjeldatud äriprotsessid võimaldavad IT osapoolel paremini aru saada, miks on teatud IT lahendust vaja ja millist äriprotsessi see tulevikus toetama hakkab. Lõpuks IT lahendusi luuakse ikkagi töö ja teatud äriprotsessi tõhustamiseks. Seega on äriprotsesside kirjaoskus vajalik eelkõige tooteid/ tarkavara tellivatele osapooltele nagu projektijuhid, tooteomanikud, ärianalüütikud ning muud osapooled (nt. äriomanik).

Faktid

Kreet Solnask viib IT Koolituses läbi "Äriprotsesside kirjaoskuse koolitust". Koolitus on mõeldud kõikidele, kellel on oma töös kokkupuutepunkt äriprotsessidega või kes plaanivad hakata äriprotsesse kaardistama.

Tutvu koolitusega!

Kuidas võidavad äriprotsesside kirjaoskusest projektijuhid?

Äriprotsesside kirjaoskus aitab projektijuhil aru saada, millise äriprotsessi jaoks antud projektis arendatavat lahendust luuakse st projektijuhil tekib arusaam, miks tema projekt vajalik on ja kes sellest kasu saavad. Samuti aitab ülevaade äriprotsessidest hoida projekti fookust ja skoopi õiges kohas – on ju eesmärk arendada terviklik lahendus, mis omab ka lõppkasutaja jaoks väärtust.

Kuidas võidavad äriprotsesside kirjaoskusest tooteomanikud?

Äriprotsesside kirjaoskus annab tooteomanikule oskused kaardistamaks tööprotsesse, mida konkreetne toode toetab. Kuna toodet luuakse konkreetse lõppkasutaja jaoks, on tooteomaniku jaoks väga oluline mõista, kuidas lõppkasutaja hetkel toimetab ja kuidas ta tulevikus tahaks toimetada. See teadmine annabki sisendit toote täiendavateks arendusteks.

Kuidas võidavad äriprotsesside kirjaoskusest ärianalüütikud?

Äriprotsesside kirjaoskus annab ärianalüütikule oskused, mille abil luua ülevaade loodavast süsteemist ja kirjeldada, kuidas lõppkasutajad oma igapäevatööd teevad. Äriprotsesside kaardistus aitab tagada, et tarkvara arenduses on juba varajases etapis arvestatud lõppkasutajate vajadustega ning kaardistatud on seosed erinevate äriprotsesside vahel. Ärianalüütiku töö skoop võib olla ka laiem kui puhtalt lähteülesande kirjeldamine – näiteks tagada juhtkonnale arusaam, kuidas teatud üksus oma tööd teeb ja milliseid lahendusi on neil vaja, et tulevikus oma tööd paremini teha. Ka sellise kaardistuse puhul on äriprotsesside kirjaosakus võtmetähtsusega.

Kuidas võidavad äriprotsesside kirjaoskusest muud tarkvara tellivad osapooled (nt. äriomanik)?

Kas oled olnud olukorras, kus sinu vastutada on loodava süsteemi tellimiseks vajaliku kirjelduse kokku panemine aga sa ei tea kust alustada? Sellisel juhul on kõige „kuulikindlam“ alustada äriprotsesside kaardistamisest, kuna äriprotsessid on äriliste nõuete üks olulisemaid elemente. Äriprotsesside kirjaoskus tagab oskused, et vajalikud äriprotsessid saaksid kaardistatud ja et need oleksid arusaadavad ka IT-le.

Tutvu Kreeda äriprotsesside kirjaoskuse koolitusega