Autor: Ilona Säälik • 16. veebruar 2022

Mis on digiõpe? Toon Sulle 5 müüti digiõppe kohta.

Uued töökorralduslikud lähenemisviisid nõuavad töötajate pideva arengu toetamist. Kuid kuidas töötajaid arendada, kui kogu meeskond on mööda ilma laiali või tööülesannetest tulenevalt pole võimalik kolleege kokku kutsuda? On aeg viia ettevõtte koolitused uuele tasemele – appi tuleb digiõpe.

Kiiresti muutuv majanduskeskkond ja tehnoloogia areng seavad õppimisele ja kompetentsidele uusi nõudmisi, st on vaja järjepidevat ja uutmoodi õppimist.

Mis on digiõpe?

Digiõpe on digivahendite toel tõhustatud õppimine. Selle alla kuuluvad ka põimõpe, paindõpe (hübriidõpe), veebiseminar, veebikursus ja mikroõpe.

Digiõppega käivad kaasas erinevad uskumused ja müüdid. Proovime nüüd enamlevinud piiravaid uskumusi kummutada.

1. Õppijad eelistavad digiõppele klassikoolitust

Need, kes klassikoolitust eelistavad, on harjunud klassikoolitusega või soovivad muud klassikoolitusega kaasnevat.

Digiõppe puhul ei ole klassikoolituse hüvesid, kuid see on hea alternatiiv siis, kui klassikoolitust ei ole praktiline või võimalik teha. Digiõpe on ideaalne viis teha koolitus tervele kollektiivile, ilma et peaks kogu kollektiivi samaks ajaks tööülesannete juurest ära viima. Iga inimene saab valida just endale sobiva aja, millal õppe läbib. Klassikoolitusega seda võimalust paraku pole.

2. Digiõpe ei ole nii efektiivne kui klassikoolitus

Vastupidi. Digivahenditega saab suurepäraselt toetada täiskasvanud õppija ennastjuhtivust, autonoomiat, motivatsiooni ja õppimise eesmärgistamist.

Digivahenditega saab õppida just siis, kui selleks on motivatsioon kõige kõrgem ja aeg kõige sobivam. Õppida saab just seda, mis on õppijale kõige vajalikum. Nii saab õppija olla oma õppimise juht. Seega vastab digiõpe palju rohkem täiskasvanu vajadustele. Ja kui vastutus on õppijal, siis on ta ka rohkem motiveeritud õppima ning lõppkokkuvõttes on koolitus efektiivsem.

3. Digiõppe puhul ei saa õppija teistega suhelda

Jah, e-kursuse ajal on õppija justkui üksi oma teekonnal. Samas, kui on kogu kollektiivile suunatud digiõpe, siis saab sotsiaalset õppimist suunata nii, et kontakt toimub pärast õpet või moodulite vahel. Nii saavad kolleegid arutada oma mõtete või ülesannete üle. Samuti saab digiõppesse lisada erinevaid ülesandeid, kuhu on kaasatud rühmatöö elemendid.

Digiõpe ei pea olema ainult e-kursus, see võib olla üks osa klassikoolitusest.

4. Digiõpe on ainult neile, kellel on hea digipädevus

Õppimiseks loodud digivahendite ja veebi õppe keskkondade kasutamine on väga intuitiivne. Kui kasutatakse tööks arvutit ja igapäevaelus nutitelefoni, siis on õppijal suurepärased võimalused saada heaks digiõppijaks.

Nagu iga asjaga, mida rohkem proovitakse ja kogetakse, seda vilunumaks saadakse. Andke võimalus ja kindlasti arvamus muutub.

5. Digiõppe sisu ja vormi loomine on väga keeruline

Keskkonnad, kus saab digiõppeid luua, on väga intuitiivsed ja lihtsad. Sellega saab hakkama igaüks ega eelda IT-spetsialisti ega programmeerija oskusi, et luua kursusele või õppematerjalile lihtsamat digisisu või veebiülesandeid.

Kui oled mõelnud ise digiõppe koolituse loomisest, siis meil on sulle esimeste sammude tegemiseks toetav koolitus.

Vii oma ettevõtte koolitused uuele tasemele, samas hoia kulud all ja parenda õpikogemust digivahenditega rikastatud õppega.

- Digivahendite kasutamine võimaldab õppida ajast ja kohast sõltumatult ning täiesti iseseisvalt.

- Digiõppes pole vaja järeleandmisi teha õppematerjalide kvaliteedi ega mitmekesisuse osas.

Lisaks teeb digiõpe koolitajal lihtsamaks õppijate personaalse õpitee toetamise ja arengu jälgimise.

Kui soovid saada ülevaadet digiõppest ja täiskasvanud õppija toetamise võimalustest digivahenditega, siis ootan Sind koolitusele "Digiõppe ABC koolitus"

Digiõppe koolituse kohta saad lähemalt lugeda siit.