Autorid: Kimberly Remmelg, Andres Kostiv • 31. jaanuar 2022

„UX disain level-up“ ehk kuidas digitoote disainerina vedada tootearendust?

Roll nimetusega „product designer“ koosneb sõnadest UX disainer ning tooteomanik. Kui toote kasutusmugavuse või ärieesmärkide saavutamisega seoses tekivad probleemid, pöörduvad ärijuhid tavaliselt enne oluliste otsuste vastuvõtmist product designerite poole.

• Oled juba kogenud UX disainer, oskad läbi viia testimisi, oled hea prototüüpimises, kuid nüüd tahaksid saada rohkem teadmisi disainikesksest digitootearendusest?

• Kuidas teha keerukaid prototüüpe kiiremini ja efektiivselt?

• Kuidas viia ellu edukat disainikeskset digitootearendust, olles hea kommunikatsioonis, projektijuhtimises kui ka UX disainis?

• Kuidas planeerida tarkvaraarendust/digitootearendust iganädalaste tsüklitena ja kuidas disaini kastid intensiivsesse arendus-tsüklitesse panna?

Kui otsid neile küsimustele vastuseid, siis Andres Kostiv jagab Sulle vastuseid „Product Designeri koolitusel“!

Kes või mis on digitoote disainer ehk Product Designer?

Digitoote disainer kannab põhimõtteliselt kahte mütsi - üks müts on kasutajakogemuse kujundaja, kasutajakogemuse disainer või teabearhitekt, olenevalt ettevõtte tüübist ning teine müts on tootejuht, tooteomanik või IT projektijuht - samal ajal.

Digitoote disainer vastutab toote kasutajakogemuse ja digitootejuhtimise ärieesmärkide täitmise eest. Kui tavaliselt UX disainerid on seotud digitaalse toote või teenuse disainiga, siis digitoote disainer võivad mängida rolli ka digitaalse toote infoarhitektuuris ja disanikeskse tarkvaraarenduse backlogi, ehk tööde järjekorra eest.

Tootearenduse esimeste, ehk minimaalselt toimiva lahenduse (MVP) etappidel eriti oluline roll just tootedisaineril. Esialgse disaini ja idee püstitamise etapis saavad nad toote eesmärgi muuta funktsionaalseks kasutajakogemuseks koos ärimõõdikutega ja anda sisendit skoobi ja nõuete osas, mis tootel peaks olema, et kasutaja soovitud eesmärke saavutaks.

Kui toode/teenus areneb ja sinna lisandub erinevaid funktsioone, tagab just tootedisainer sujuva kasutajakogemuse ja jälgib, et ärieesmärgid ja kasutajamugavus oleks alati täidetud.

Kui toode/teenus on valmis, aitab ta selle töösse panna sedasi, et kliendid seda kasutama hakkaks ning siis algab nn. jätkusuutlik disainikeskne tarkvaraarendus kus on hoolikalt plaaneritud disainimise etapid koos järgnevate programmeerimise etappidega.

Millised on digitaalse toote disaineri peamised kohustused?

Digitoote disainerid tegelevad:

•prototüüpidega

•veebimakettidega

•kasutajateekonna kaardistamisega

•programmeerimise tööde järjekorra e. backlog hoidmisega

•digitoote elukaare strateegia loomisega.

Digitoote disainer ei tööta üksinda, vaid on kaasatud kogu tootearendusprotsessi vältel arendusmeeskonda. Olles kogu aeg kaasatud, saavad nad mõjutada nii toodet kui ka selle toimimist, hoides esikohal alati kasutuskogemust. Üldjuhul loovad nad ise prototüüpe ja viivad läbi kasutajate testimisi, kuna nende eesmärk on luua suurepärane tootekogemus.

Samuti võivad nad tegeleda nn. programmeeritud prototüüpide kodeerimisega ja luua komponente, nagu logod, ikoonid ja nupud. Füüsilisi tooteid või riistvara sisaldavate lahenduste osas on digitaalse tootedisaineri ülesanne valida näiteks materjale, värve ja tekstuure jms.

Kuidas saada digitoote disaineriks?

Digitoote disainer on oma töö tegemiseks vaja ainulaadset tööriistakasti, mis ulatub rolli „kunstilisest“ kuni „tehnilise-projektijuhtimise“ osani. Nad peaksid olema loomingulised, kuid ka head suhtlejad ja jutuvestjad, et selgitada oma visiooni toote kujunduse kohta ning suhelda meeskonnaga jooksvate väljakutsete osas. Kliendi eestkõnelejana peavad nad mõistma ärikeskkonda ning julgema öelda „ei“, kui otsus võib kliendikogemust negatiivselt mõjutada.

Disainmõtlemine on tootedisaineri rolli jaoks üsna vajalik, kuna neil palutakse välja töötada kasutajalood, süžeeskeem ja maketiliidesed. Digitoote disaineri ülesandeks võib olla ka kasutajauuringute tegemine või UX-keskne tooteteksti kirjutamine, et lisada toote UX-kujunduse osana nõutav tekst, sealhulgas näpunäited ja abitekst.

Lisaks aitab ka disainimõtlemine programmeerimistööde järjekorra prioritiseerimisel, et näha toote olukaare suuremat pilti.

Faktid

Kahepäevasel Product Disainer koolitusel õpetatakse nii keerukamat prototüüpimist kui ka IT projektijuhtimist, mis on vajalikud oskused tootedisaineril tööle asumisel.

Loe lähemalt koolituse kohta - Product designer - UI/UX disaini kursus edasijõudnutele

Miks või kes peaks valima kahepäevase koolituse koos kahe kuu pikkuse mentorpaketti?

Mentorpakett annab sinisele UX disainerile kompetentsi ja kindluse, et asuda päriselt tööle digitaalse toote disainerina.

Kokku toimub viis sessiooni, mille käigus luuakse osalejale enda tehtud kuuest tööst portfoolio.

Siin näide Bolt’i Product Designer töökohale asumiseks vajaminevatest kompetentsidest.