Autor: Kimberly Remmelg • 10. november 2021

Kuidas oma kampaaniad projektijuhtimise oskusega efektiivsemaks muuta?

Juhi turundusprojekte nii, et kõik saaks õigeaegselt tehtud ja eesmärgid täidetud.

Projektijuhtimise põhimõtete kasutamine turunduses annab hea raamistiku turundusprojektide edukaks elluviimiseks. Projektijuhtimise raamistik aitab turundajal ja turundusmeeskonnal tööd õigeaegselt valmis saada ning jääda eelarve piiresse - näiteks turunduskampaaniate ja toodete lansseerimisest kuni SEO auditi ja konkurentide analüüsini.

Projektijuhtimise peamised eelised hõlmavad koostööd, eesmärkide täitmist ja paremat suhtlust meeskonnaliikmete vahel. Lihtsamalt öeldes annab oskuslik projektijuhtimine turundajale võimaluse nautida meeskonnaga koos töötamist ja projekti läbiviimist.

Mõned näited, mis enamiku turundusprojektide kohta käivad:

• Projekt keskendub konkreetsele eesmärgile ehk tulemusele. Selleks võib olla näiteks kampaania lansseerimine või uus turundusstrateegia.

• Projektil on eesmärk ning see on jagatud väiksemateks osadeks. Igale osale on pandud eraldi tähtajad, mis tähistavad edusamme suure eesmärgi saavutamiseks ehk projekti lõpetamiseks.

• Tööd juhitakse projektijuhtimise tööriista raames. Tööriist on digitaalne tööruum, mida kasutatakse ülesannete kavandamiseks ja jälgimiseks ning meeskonnavahelise koostöö lihtsustamiseks. Tööriistu on erinevaid, kuid põhimõte üldjoones on sama.

• Iga projekt kulgeb läbi määratletud etappide, sealhulgas planeerimise ja teostamise. Projekti eesmärgi saavutamiseks on kindel ajakava, eelarve ja tähtaeg.

Projektijuhtimise protsessi haldamiseks on neli etappi:

1 etapp – alusta!

Võta kokku oma meeskond ning pange paika projekti eesmärk. Eesmärk on projekti tuumik, mille ümber hakkab kogu töö käima. Projekt algab siis, kui kõik meeskonnaliikmed on eesmärgiga nõus.

2 samm – planeeri!

Kui projekti eesmärgid on seatud, lepitakse kokku eelarves, ajakavas ja tähtajas. Kõige tavalisemad (ja ilmsemad) turundusprojektides kasutatavad väljundid on kampaaniad, millel on konkreetsed eesmärgid - X arv tellimusi, X arv kontakte vms.

Eesmärgist tehakse plaan, mis koosneb mitmest ülesandest. Mida keerulisem on projekt, seda rohkem ülesandeid on. Kui projektis osaleb mitu inimest, siis igale ülesandele määratakse vastutav isik ning igale ülesandele tuleb panna konkreetne tähtaeg.

Kolmas osa on ajaskaala koostamine, et panna projekti tegevused kronoloogilisse järjekorda. Parim lahendus oleks kujundada ajaskaala visuaalselt graafika abil, näiteks Gantti diagrammidega. Seda saab reaalajas värskendada, et anda meeskonnale selge ülevaade projekti edenemisest.

3. samm- alusta tööga!

See on etapp, kus meeskond hakkab plaani ellu viima.

Kõige olulisem on, et kõik liikmed vastutaksid oma ülesannete täitmise eest ning peaksid kinni tähtaegadest. Enne uute ülesannete loomist tuleks kõrvaldada takistavad tegurid ning seejärel liikuda edasi uue ülesande juurde.

Lihtne viis projekti edenemise jälgimiseks on kasutada kanban-tahvlit, et saada hea ülevaade kui kaugel liikmed oma ülesannetega on. Kanban-tahvlil on mitu veergu, igal veerul on oma märgistus ehk projekti kindel etapp (nt ideed, uurimine, kirjutamine, redigeerimine, avaldatud). Kui ülesanne liigub järgmisse etappi, saab selle kaardi vastavasse veergu tõsta ühe liigutusega.

Kuna projektijuht vastutab kogu projekti eest, siis tema kohustus on jälgida, et kõik ülesanded on õigeks kuupäevaks valmis. Kui projekt jookseb tähtajast üle või ületab eelarve, peab projektijuht välja selgitama põhjused ja otsima lahendust.

4 samm - lõpeta ja hinda!

Lõpuks jõuame projekti viimasesse etappi. Selles etapis vaadatakse üle, kas kõik püstitatud eesmärgid on saavutatud, kas oodatud tulemus ka realiseerus ning kas kõikide tegevustega jäädi eelarve piiridesse.

Eriti oluline on näiteks turunduskampaania pidevaks optimeerimiseks, kuna hindamisest saadud teadmisi saab kasutada tulevastes projektides. Kirja pandud ebaõnnestumised ja õnnestumised aitavad järgmisel korral samu vigu vältida.

Millised projektijuhtimise oskused peaks igal turundajal olema?

Selleks, et projekt saaks edukalt juhitud, peaks olema juhil projektijuhtimise baasoskused ning vastutustunne tähtaegadest kinnipidamise osas. Kui tegemist on turundusmeeskonnaga, oleks kõige efektiivsem kohustused ära jagada kõigi liikmete vahel. Kasutusele tuleks võtta mõni hea projektijuhtimise tööriist, mis tagab, et meeskonnaliikmed saavad oma ülesannetel ja projekti edenemisel pidevalt silma peal hoida.

Kui projekte on pidevalt, siis võiks kõigile meeskonnaliikmetele anda võimalus ise projekte juhtida - üks liige juhib ühte projekti, teine ​​liige juhib järgmist ja nii edasi. Nii saavad kõik võimaluse õppida projektijuhtimise protsessi seestpoolt.

Meeskonna projektijuhtimise pädevust saab tõsta ka koolituste kaudu. Siin on mõned peamised oskuste valdkonnad, millele keskenduda:

Organisatsioonioskused. Kuigi projektihaldusplatvorm peaks kiirendama või automatiseerima paljusid projektide korraldamise ülesandeid, nõuab projektijuhtimine siiski head korraldust.

Suhtlemisoskused. Inimesed on projektijuhtimise juures kõige olulisem tegur – sellepärast nõuab ka projektijuhtimine suurepärast suhtlemist.

Projektijuhtimise praktikate tundmine. Erinevate olemasolevate projektijuhtimise tavade ja metoodikate mõistmine aitab meeskonnal teha teadlikke otsuseid oma projektijuhtimise protsessi kohta.

Faktid

Projektijuhtimisest on võimalik lugeda blogidest, raamatutest või käia koolitustel.

Kõige lihtsam ja kiirem viis oskuste saamiseks, on võtta praktiku koolitus, kus saab vähese ajaga õiged oskused, mida kohe töösse rakendada.

Tutvu Anneli Ohvrili projektijuhtimise baaskoolitusega SIIN ja edasijõudnute koolitusega SIIN.

Mis eeliseid annab projektijuhtimise oskused turunduses?

Turunduse ja projektijuhtimise kõige ilmsemad eelised on seotud tootlikkusega. Näiteks heade projektijuhtimise oskustega:

• planeerid oma töid paremini,

• teed oma tööd kiiremini, kuna see on paremini planeeritud,

• jälgid pidevalt projekti erinevaid etappe,

• koostöö meeskonnaga ja teiste osakondadega sujub paremini.

Projektijuhtimine võib ka turundusmeeskondade jaoks pikaajalist tõhusust suurendada. Näiteks toob iga projekt kaasa projekti-struktuuri, mida saab kohandada ja tulevaste projektide jaoks uuesti kasutada, mis kiirendab soovitud tulemuste saavutamist. Lisaks saate oma protsessi ja otsuste tegemise täiustamiseks kasutada hindamisfaasis saadud õppetunde.

Mida kauem turundusmeeskond projekti juhitud lähenemist kasutab, seda nutikamaks võivad tema protsessid muutuda ja seda paremad on selle tulemused.