Autor: Kimberly Remmelg • 15. oktoober 2021

Mis on tarkvaraarendus ja kes on front-end arendaja?

Tarkvaraarendus on üldises pildis tarkvara loomine või edasiarendus ning seda viib ellu tarkvaraarendaja. Tarkvaraarendusmeetodite mõistmine pakub IT-valdkonnas tohutuid võimalusi.

Mis on tarkvaraarendus?

Tarkvaraarendus on protsess, mida arendajad programmide koostamiseks kasutavad. Protsess, mida tuntakse ka kui tarkvaraarenduse elutsüklit (SDLC), sisaldab mitmeid etappe, mis pakuvad meetodeid tehniliste spetsifikatsioonide ja kasutajate nõuetele vastavate toodete ehitamiseks.

SDLC pakub rahvusvahelist standardit, mida tarkvaraarendajad saavad kasutada oma programmide koostamiseks ja täiustamiseks. See pakub kindla struktuuri, mida järgida kvaliteetse tarkvara kavandamisel, loomisel ja hooldamisel.

Kes on front-end arendaja?

Front-end on tarkvara osa, mida kasutajad näevad ja kasutavad. Front-end arendus hõlmab kõike seda, millega kasutaja kokku puutub ehk veebi visuaalset osa – olgu selleks tekstiväljad, nupud, menüüriba jne. Kõikide nimetatud osakeste loomise ehk programmeerimise eest vastutab front-end arendaja.

Tegemist ei ole veebidisaineriga, kuid nad võiksid ja peaksid väga tihedalt koos töötama. Veebidisainer tegeleb veebi välimuse disainimisega aga front-end arendaja paneb disaini tööle. See tähendab, et tema paneb nupud tööle ning vastutab, et vajalikud funktsioonid käivituks - andmed saadetaks õigesti ära ning kuvataks kasutaja poolt soovitud sisu.

Tarkvara teine pool on back-end ehk see osa, mis paneb süsteemi tööle ehk kuidas nupud töötavad ja kuidas andmed liiguvad. Mõlemad on teenuse toimimisel väga olulised, sest front-end vastutab kasutajamugavuse ja efektiivsuse eest, back-end vastutab selle eest, et kogu süsteem toimiks tõrgeteta.

Arendusprotsessi raames loob disainer visiooni sellest, milline peaks lõpp-produkt välja nägema, arendaja paneb selle päriselt tööle. Eesmärkide saavutamiseks on arendajal tööriistad ehk erinevad keeled, platvormid ja raamistikud.

Mida front-end arendaja oskama peaks?

Kolm põhioskust, mida front-end arendajal vaja, on HTML, CSS, Javascript. Kõik muu õpitakse sinna juurde vastavalt projekti vajadusele.

HTML ja CSS kõigi veebide ja veebipõhiste kasutajaliideste aluseks ning ilma nende oskusteta front-end arendajat olemas ei ole.

HTML on keel, millega märgendatakse veebilehti. Selle abil luuakse veebilehele struktuur, pannes ritta elemendid, millest veebileht koosneb. CSS on keel veebilehtede kujundamiseks. CSS-i abil määratakse HTML-iga ritta pandud elementide asukoht, värv jms.

Hea arendaja oskuste hulka kuulub ka selge tunnetus selle osas, kas ja mis (JavaScripti) raamistikku on tarvis projekti jaoks kasutada. JavaScript on teatud tüüpi universaalne veebis kasutatav programmeerimiskeel, mida toetavad kõik veebibrauserid ja paljud tööriistad ning see keel annab JavaScripti arendajatele võimaluse luua keerukamaid veebisaite, mida lihtsalt HTML-i ja CSS-iga ei saa teha. Olenevalt loodavast tootest võib olla kasulik asjale läheneda ilma raamistikku valimata, teisel juhul on mõistlik valida appi mõni tuntud raamistik, näiteks Vue, React, Angular või Gatsby.

Responsive design

Front-end arenduses on üliolulisel kohal oskus luua kasutajaliideseid, mis töötavad sama hästi olenemata sellest, kui suurele ekraanile sisu kuvatakse. Liides, mis kohaneb vastavalt ekraani suurusele ja formaadile, nimetatakse responsive ehk ekraanil suudetakse kõik vajalikud kasutajaliidese osad kuvada alati kasutaja jaoks selgelt ning arusaadavalt.

Lisaväärtust annab arendajale ka oskus oma koodi ise testida. Nii saab arendaja ise koodi jooksvalt testida enne, kui valmistoode testija või kliendi lauale jõuab.

Tööturul on vajadus olemas

Ettevõtted, kes tarkvaraarendajaid värbavad, hindavad kandidaatides alati kõrgelt soovi enda teadmisi pidevalt edasi arendada ja huvi uute veebitehnoloogiate vastu. Kogu IT maailm on pidevas arenemises ning see nõuab ka arendajatelt pidevat arengut, et pakkuda kliendile ja tööandjale rohkem väärtust.

Eesti tööturul otsitakse pidevalt arendajaid. See näitab kui vajalik oskus on programmeerimine. Selleks, et saada heaks arendajaks, ei ole vaja õppida ülikoolis, vaid vaja on suurt pühendumist ja huvi valdkonna vastu. Ilusate, dünaamiliste ja kasutajasõbralikke veebilehtede arendamiseks tuleb alustada algteadmiste ja oskuste omandamisest. Leia endale sobiv(ad) koolitus(ed) ning avastad end elukestvalt õppelt, kus iga uue projektiga õpid jälle midagi uut juurde.

Üheks võimaluseks arenduse teekonnal alustamiseks on IT Koolituse Front-end tarkvaraarenduse koolitus. Seal õpid, kuidas nullist luua lihtsamaid veebilehti. Suurte kogemustega praktikuga koos tutvud kõige populaarsemate arendustööriistadega ja arendustehnikatega, mis muudavad keerukate veebilehtede loomise palju lihtsamakas. Õpid tundma veebilehe struktuurikeelt HTML5 ja kujunduskeelt CSS3 ning tutvud JavaScript’i eripäradega.

Pärast koolitust on hea minna juba mõnda ettevõttesse praktikale, et saada uutele oskustele kohe praktiline kogemus juurde.

Faktid

IT Koolitusel on tarkvaraarendaja koolitus, mis on just mõeldud esimeste sammude tegemiseks. Koolitusprogrammi maht on 72 ak h (3 nädala vältel) ja koolitused toimuvad kaasaegselt sisustatud arvutiklassis. Koolitusprogramm toimub igal esmaspäeval-teisipäeval ning neljapäeval-reedel, kell 09.00-14.30.

Tutvu koolitusega lähemalt SIIT