Autor: Kimberly Remmelg • 22. juuli 2021

Linnalaagrile "Hüpe IT maailma" pani õla alla GreenDice organisatsioon oma liikmete Astlanda Ehituse ja Mapri Ehitusega

Linnalaagrile pani õla alla GreenDice organisatsioon oma liikmete Astlanda Ehituse ja Mapri Ehitusega. Noortele sai lubatud praktilised koolitused ning seisime küsimuse ees – kust saada suurem hulk sülearvuteid, et lapsed saaksid programmeerimist õppida ja päriselt ise mänge luua!?

Nagu öeldakse, et head asjad juhtuvad heade inimestega, siis ka meile koputas õnn nimega GreenDice uksele ning pakkus meile suurepärase lahenduse – toovad meile soovitud arvu sülearvuteid. Kõik vajalikud arvutid saime GreenDice organisatsiooni liikmetelt Astlanda ehitus ja Mapri ehitus.

Kuna neil oli võimalus ja seisvad arvutid, mis ootasid laoruumis kliente ja meie kliendina ilma arvutiteta, siis lõime koostöös käed.

Greendice nägi, et lastele suunatud arvutilaager on just see, kust võiksid tublide noorte edulood oma alguse saada, sest vahel on vähe vaja, et kellegi silmis huvi äratada mingi valdkonna vastu. Samu väärtuseid kannavad ka meie kliendid ning erinevatele sellistele projektidele oleme alati valmis panustama.

Nende suurim soov on teha arvutitega nii, et kuskil poleks niisama kapi otsas seisvaid seadmeid, vaid kõik looksid kellelegi kusagil väärtust. Soov on muuta viisi, kuidas ettevõtted oma tehnikasse suhtuvad.

Kes on GreenDice?

GreenDice on organisatsioon, mis kujundab tehnikatoote täiuslikku ringi. Eestipäraselt Rohetäring, mis koosneb kuuest tahust, mille abil annavad nad arvutitehnika hankimisele suurema tähenduse. Ostuharjumuste muutmisel antakse läbi loogilise lähenemise arvutikasutuse võimalus igale inimesele maailmas ja antakse edasi eesmärk, kuidas tehnikat enese arengu huvides parimal moel rakendada.

Rohetäringu tugevus seisneb selles, et luuakse jätkusuutlikut ärimudelit. Nad aitavad viia järjepidevalt kvaliteetseid IT-võimalusi piirkondadesse, kuhu majanduse tavapärane areng ei ulatu. Tehnoloogia toob kvaliteetsema hariduse inimestele lähemale ja seob omavahel inspireerivalt erinevad sihtgrupid. See omakorda loob vundamendi võrdsemateks võimalusteks.

Konkreetsemalt saavad nendega liitunud ettevõtted ja eraisikud olla kindlad, et õigesti hangitud arvutitehnika abil saab pakkuda ühiskonnale väärtust ca 10 aasta vältel. GreenDice pakub visiooni, kuidas suudetakse tehnikatoote näitel juurutada organisatsiooni siseselt rohe- ja ringmajanduse põhimõtteid. Neid õigesti rakendades võimaldab GreenDice tulevikus läbi arvutitehnika võtta sotsiaalse vastutuse ja panustada piirkondadesse, mis vajavad tähelepanu ja nende poolset turgutust.

Ettevõtjate positiivne kuvand ja nende väärtused võimaldavad selgitada arvuti rolli liitujate igapäevatöös, seeläbi inspireerides teisi jõudma sinna, kus on hetkel nemad. GreenDice suurem unistus ja ambitsioon on näidata, et arvutitehnika soetamisel on palju võimsam ja ägedam eesmärk, kui seda on ainult seadme rakendus töövahendina.

Võrdsemad võimalused nii kvaliteetse tehnoloogia kui ka hariduse näol on teostatavad.

Tuleb teha õiged otsused, sest kui oleme teadlikud tarbijad, oskame küsida oma tarnijatelt antud lisandväärtust.

Just klientide suhtumine uue arvutitehnika ostuprotsessi hoiab antud mudelit jätkusuutlikuna ja turgutab seeläbi piirkondi, mis seda tänasel päeval väga vajavad. Kusjuures rohetäringu raames muudetakse tehnika hankimise kõikidele osapooltele soodsamaks ja antakse omapoolne panus tehnikaprügi tekke vähendamisse.

Loe lähemalt GreenDice kohta SIIT