Autor: Helena Soovik • 20. aprill 2021

Uus küberturbe e-kursus, mis aitab küberõnnetusi ära hoida

Üha enam on neid juhte, kes taipavad, kui oluline on nende organisatsiooni hea käekäigu jaoks, et nende töötajad tunneks küberohtusid ja teeks oma tööd võimalikult turvaliselt.

Et aidata juhtidel oma töötajaid harida, on Äripäeva e-koolitused koostöös turvalisuse eksperdi Thea Sogenbitsiga koostanud küberturvalisuse e-kursuse kontoritöötajatele

Töötajad, kes selle e-kursuse läbi teevad:

•tunnevad isikuandmete töötlemise põhitõdesid;

•teavad, kuidas teha turvaliselt kaugtööd;

•oskavad ära tunda küberohte ja teavad, kuidas nende korral tegutseda.

Küberturvalisuse e-kursus annab suurepärase võimaluse uuendada kogu organisatsiooni teadmisi ja oskusi ühekorraga ja ajasäästlikult. Erinevalt klassikoolitusest, mis eeldab kindlat aega ja kohta, ei pea töötajaskond tööd katkestama, et koguneda ühte ruumi õppima. Igaüks saab kursuse ette võtta omale sobival ajal ja vabalt valitud kohas. E-kursuse kestus on umbes 45 minutit ja seda ei pea läbima ühe hooga.

See e-kursus koosneb kolmest komponendist:

•õpimaterjalist (tekstid, pildid, videod);

•harjutustest;

•teadmiste kontrollist.

Kui mõni harjutus ebaõnnestub, on võimalik seda korrata, kuni kõik vastused on õiged.

Kursus loetakse sooritatuks, kui vähemalt 65% testi vastustest on õiged.

E-kursuse lõpetamiseks peab olema teadmiste kontroll läbi tehtud. E-kursuse tarkvarast saab teha väljavõtteid, nii et tööandjal saaks näha, kes tema töötajatest on kursuse läbi edukalt teinud või kellel on see veel lõpetamata.

Neile, kes e-kursuse läbivad, on võimalik väljastada ka tõend või tunnistus.

Kui teil tekkis tunne, et see teie organisatsioon vajab seda e-kursust, saab selle soetada SIIT